Skip to content

“Znanjem protiv raka dojke” – javna tribina u sklopu projekta ESF Znanjem do zdravlja

Jako smo sretni što smo jučer sudjelovali na javnoj tribini “Znanjem protiv raka dojke” koju je organizirala naša partnerska organizacija Sv. Agata Glina u okviru projekta “Znanjem do zdravlja” kojeg financira EU. Tijekom tribine zabrinuli smo se nad sve većim brojkama pojavnosti raka dojke ali i ohrabrili za redovite preglede i njihovu važnost u ranoj detekciji i uspješnom liječenju ove teške bolesti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra Sirius.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

You may also like...