Skip to content

Znam i mogu – aktivnosti usmjerene razvoju poduzetničkih vještina

U sklopu našeg projekta Znam i mogu učenici Ekonomske škole Sisak su imali prilike sudjelovati u projektnoj aktivnosti koja je namijenjena razvoju njihovih specifičnih poduzetničkih vještina. Aktivnost je organizirana kao direktno mentorstvo učenicima koji pohađaju predmet Vježbenička tvrtka tijekom kojeg imaju priliku upravljati osmišljenim poslovnim pothvatom koji imitira stvarno poslovanje u realnom okruženju.

Da bi taj proces zaista bio utemeljen na stvarnim prilikama i obilježjima poslovanja u realnom sektoru i da iz tog procesa nauče konkretne vještine upravljanja i razvoja poslovanja, podršku im pruža društvena poduzetnica, odnosno stručnjakinja za razvoj društvenog poduzetništva. Društveno poduzetništvo se definira kao poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit/višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice.

Bitno je kod učenika osvještavati potrebu za uzimanjem u obzir šireg društvenog konteksta u provedbi poslovnih ideja i utjecaju istih na širu društvenu zajednicu. Navedeno je omogućeno kroz mentorstvo društvene poduzetnice i pružanje podrške za osmišljavanje onih poslovnih ideja koje su održive kako ekonomski tako i društveno.

Tijekom mentorskog procesa učenici su imali priliku naučiti koja je razlika između društvenog i tradicionalnog poduzetnika te saznali više o različitim organizacijama poslovanja i načinu na koji one sudjeluju u rješavanju ključnih socijalnih, društvenih, ekoloških i drugih problema na lokalnoj i/li globalnoj razini. Također, kroz prikaz primjera dobre prakse, učenicima je približen način funkcioniranja različitih poslovnih modela koji osim što primjenjuju poduzetničke alate, rješavaju neka od ključnih društvenih problema.

You may also like...