Znam i mogu

CILJ(EVI) PROJEKTA:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i konkurentnosti mladih na tržištu rada i osnažiti ih za cjeloživotno učenje i efikasno upravljanje vlastitom karijerom. Kroz dva specifična cilja projekta razvit će se i unaprijediti vještine i kompetencije mladih (učenika škola partnerskih organizacija) i stručnjaka (članova nastavničkih vijeća škola) koji rade s mladima u području vještina upravljanja karijerom, prenosivih i poduzetničkih kompetencija kod mladih te vještina poticanja kritičkog mišljenja kod učenika i stvaranja poticajnog školskog okruženja kod stručnjaka koji rade s mladima.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:                 

 1. Aktivnosti usmjerene na stjecanje vještina upravljanja karijerom:
  1. Ciklus psihoedukativnih radionica:
   1. Istraživanje vlastitih profesionalnih interesa
   2. Identifikacija osobnih snaga, vještina i kompetencija
   3. Izrada kvalitetnih alata za aktivno traženje posla
   4. Komunikacija s poslodavcem, načini traženja posla
  2. Individualno profesionalno usmjeravanje
 2. Aktivnosti usmjerene na educiranje o samozapošljavanju i društvenom poduzetništvu:
  1. “Vježbenička tvrtka” na principima društvenog poduzetništva – mentorstvo društvenog poduzetnika namijenjeno učenicima i nastavnicima predmeta Vježbenička tvrtka kroz sljedeće teme interaktivnih sastanaka
   1. Društveno vs. konvencionalno poduzetništvo
   2. Definiranje proizvoda i ciljnih potrošača, procjena izvedivosti
   3. Izrada biznis plana, potrebnih resursa , točke pokrića
   4. Prodaja i komunikacija s potrošačima
  2. Interaktivna predavanja o poduzetništvu
   1. Od ideje do biznis plana
   2. Društveno poduzetništvo
   3. Prodajne i prezentacijske vještine
   4. Internet marketing
 3. Aktivnosti usmjerene na prepoznavanje i stjecanje prenosivih vještina s ciljem povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada:
  1. Ciklus psihoedukativnih radionica:
   1. Načela poslovne komunikacije
   2. Korištenje IT alata u poslovnom okruženju
   3. Verbalna, neverbalna komunikacija, vještine slušanja
   4. Vještine planiranja i organizacije vremena
 4. Aktivnosti usmjerene nastavnicima s ciljem poboljšavanja vještina u radu s učenicima:
  1. Ciklus psihoedukativnih radionica
   1. Poticanje kritičkog mišljenja kod učenika
   2. Stvaranje poticajnog školskog okruženja

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU: Srednja škola Petrinja i Ekonomska škola Sisak

TRAJANJE PROJEKTA: 18.05.2018. – 17.05.2020.

Sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda