Zdravstvo u zajednici

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU:

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život”

Studentski katolički centar “Palma”

TRAJANJE PROJEKTA: 19.3.2018.-18.3.2020.

DONATOR: Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda i Ured za udruge Vlade RH

IZNOS POTPORE: 897.041,68 kn

 

OPĆI CILJ PROJEKTA: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice

Specifični ciljevi projekta:

  1. Razviti program društveno korisnog učenja na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb
  2. Osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu društveno korisnog učenja
  3. Uspostaviti i implementirati održivi program društveno korisnog učenja u suradnji visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Element 1. Razvoj i unaprjeđenje kapaciteta visokoobrazovne ustanove za provedbu programa društveno korisnog učenja

1.1. Osposobljavanje nastavnika za uvođenje i provedbu programa društveno korisnog učenja

1.2. Izrada kurikuluma i metodologije za kolegij “Društveno korisno učenje”

1.3. Uvođenje kolegija “Društveno korisno učenje”

Element 2. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

2.1. Osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnoga društva za rad sa studentima u okviru programa DKU

2.2. Izrada standarda i metodologije za praćenje rada studenata

Element 3. Provedba programa društveno korisnog učenja

3.1. Izvođenje kolegija Društveno korisno učenje

3.2. Provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnoga društva

3.3. Praćenje rada studenata

3.4. Koordinacijski sastanci mentora

3.5. Izlaganje studenata

3.6. Izrada plana suradnje visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva