Skip to content

Zdravstvo u zajednici: Proveli smo dvodnevnu edukaciju o društveno korisnom učenju za organizacije civilnog društva

U sklopu projekta Zdravstvo u zajednici proveli smo dvodnevnu edukaciju o društveno korisnom učenju za organizacije civilnog društva koje sudjeluju u projektu: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Put U Život – PUŽSKAC PalmaCentar Sirius. Na edukaciji smo se upoznali sa konceptom, elementima i načinima provedbe programa društveno korisnog učenja i osposobili se za sljedeći korak: provedbu programa sa studentima Zdravstvenog veleučilišta. U sklopu novoosnovanog izbornog kolegija “Društveno korisno učenje u zdravstvu” na Zdravstvenom veleučilištu, studenti će u suradnji s navedenim organizacijama civilnog društva dobiti priliku za stjecanje praktičnih znanja i vj   eština za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

You may also like...