Zdravo odrastanje

Naziv programa: Zdravo odrastanje

Program se provodi na području gradova Zagreba i Sl. Broda

Opći cilj programa: suzbijanje i sprječavanje pojave i razvoja ovisničkih ponašanja kod djece i mladih.

Specifični ciljevi:

 1. Unaprijediti roditeljske kompetencije u svrhu ostvarivanja pozitivnog obiteljskog ozračja i odgoja djece
 2. Razvoj i unaprjeđenje socijalne i emocionalne kompetencije kod djece i mladih
 3. Osnažiti kapacitete učiteljskog i nastavničkog vijeća škola za izgradnju školskog okruženja koje prevenira i smanjuje pojavu neprihvatljivih ponašanja među učenicima

 

Programske aktivnosti:

Aktivnosti za djecu i mlade

 1. Provedba psihosocijalnih radionica za djecu i mlade
 2. Pomoć u učenju

 

Aktivnosti za roditelje

 1. Radionice za razvoj i unaprjeđenje roditeljskih kompetencija
 2. Predavanja za roditelje na različite teme
 3. Individualno savjetovanje roditelja

 

Aktivnosti za stručne djelatnike škola

Provedbe stručnih predavanja za učiteljska vijeća

 

Trajanje programa: 1.1.2020. – 31.12.2022.

Partneri:

 1. I OŠ Dugave, Zagreb
 2. OŠ Kralja Tomislava, Zagreb
 3. Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb
 4. OŠ Vladimir Nazor, Sl. Brod

Donator: Ministarstvo zdravstva