ZAJEDNICA BEZ NASILJA

Projekt “Zajednica bez nasilja” provodi se u partnerstvu s Domom za djecu i mlađe punoljetne osobe Lipik i Dječjim domom “Vrbina” Sisak.

Opći cilj: Prevencija nasilja nad djecom i mladima u lokalnoj zajednici kroz partnerstvo civilnog i javnog sektora. Kroz projekt će se relevantni lokalni dionici osvijestiti, educirati i osnažiti u borbi protiv nasilja nad djecom i mladima.

Specifični ciljevi:
• Educirati i osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike za rad s obiteljima u riziku i djecom i mladima izloženima nasilju
• Educirati roditelje učinkovitim i odgovornim stilovima roditeljstva
• Osvijestiti javnost o štetnosti nasilja nad djecom i mladima

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti usmjerene stručnim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova

Edukacija za stručne djelatnike Doma za djecu i stručne djelatnike osnovne škole:
• Zlostavljane i zanemarivanje djece
• Pružanje podrške zlostavljanom djetetu i mladoj osobi
• Seksualno zlostavljanje djece i mladih
• Cyber bulling – oblici i načini sprečavanja
• Nasilje među djecom

Trening za djelatnike Doma:

  • Upravljanje sukobima u obitelji
  • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
  • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete
  • Supervizija za stručne djelatnike Doma

Aktivnosti usmjerene roditeljima

Edukativne radionice za roditelje usmjerene kompetentnom roditeljstvu i nenasilnom odgoju:

  • Upravljanje sukobima
  • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
  • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete

Obilježavanje Dana ružičastih majica – dan borbe protiv vršnjačkog nasilja
U Lipiku će se u Domu organizirati edukativna predstava „Nasilje – za nasilje nema opravdanja“ edukativnog kazališta The/Arto.
U Sisku će se u Domu organizirati radionica za štićenike Doma s temom nenasilne komunikacije.
Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Povezane vijesti:

Obilježavanje Dana ružičastih majica – 24.02.2016.