Za snažniju obitelj

Program podrške obiteljima s djecom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF-a

KVALITETNO UDOMITELJSTVO ZA DJECU – razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguravanje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima

Razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguranje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima dio je programa „Za snažniju obitelj”, koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF u suradnji s partnerima – Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno”, Društvom za psihološku pomoć, Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece, Siriusom te Hrvatskom udrugom socijalnih radnika.

Inicijativa „Za snažniju obitelj“ je osmišljena kao skup povezanih komponenti u širokom kontekstu unapređenja usluga usmjerenih podršci obitelji. Preventivna komponenta obuhvaća područje podrške roditeljstvu i jačanja roditeljskih kompetencija kroz uslugu usmjerenu roditeljima najmlađe djece u sustavu socijalne skrbi. Intervencijska komponenta je fokusirana na osiguravanje odgovarajuće i učinkovite podrške i pomoći obiteljima s identificiranim rizicima za sigurnost i dobrobit djeteta. Finalno, komponenta koja obuhvaća zamjensku skrb za djecu u situacijama neodgovarajuće ili izostanka roditeljske skrbi – usmjerena je unapređenju udomiteljstva za djecu, kao najprimjerenijeg oblika alternativne skrbi.

Sirius je provedbeni partner za dio Programa koji se odnosi na osiguravanje kvalitetne skrbi za udomljenu djecu.

Cilj ovog dijela Programa kojeg je Sirius provedbeni partner je premostiti nedostatke i izazove u okviru sustava udomiteljstva za djecu u RH, osobito one vezane uz osiguranje kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima, s osobitom pažnjom na najranjivije skupine djece.

Aktivnosti koje ćemo provoditi:
1. Razvoj standardiziranog programa inicijalne i kontinuirane edukacije udomitelja
2. Razvoj instrumenata za inicijalnu procjenu udomitelja i za praćenje kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima
3. Trening stručnjaka u socijalnoj skrbi
4. Pilotiranje i testiranje programa edukacije i instrumenata
5. Informiranje udomitelja i stručnjaka (Kampanja o udomiteljstvu)

Očekivani rezultati:
1. Sustav socijalne skrbi ima na raspolaganju mehanizme, metodologiju i alate za osiguranje kvalitete u pružanju učinkovite udomiteljske skrbi za djecu, sukladno međunarodnim standardima.
2. Stručnjaci u sustavu socijalne skrbi i udomitelji imaju uvećana znanja za primjenu novorazvijenih mehanizama, metodologije i alata za osiguranje kvalitete, dobivena kroz sudjelovanje u pilot provedbi.
3. Potencijalni i postojeći udomitelji kao i stručna javnost raspolažu osnovnim informacijama o udomiteljstvu za djecu, uključujući i informacije o novorazvijenoj metodologiji, alatima i standardima kvalitete razvijenima u okviru projekta.

Trajanje projekta: 20.11.2017. – 31.12.2020.
Donator: UNICEF

Ovdje možete pogledati Osobnu iskaznici programa “Za snažniju obitelj”