Skip to content

You Focus – ADHD i hiperfokus

ADHD i Hiperfokus

Iako ADHD često uzrokuje poteškoće u održavanju pažnje, postoji fenomen zvan hiperfokus. To je stanje intenzivne koncentracije na određeni zadatak ili aktivnost, gdje osoba može satima raditi bez ometanja. Osobe s ADHD-om mogu postići iznimnu produktivnost i kreativnost kada su uključene u aktivnosti koje ih zanimaju. Hiperfokus pokazuje kako ADHD može omogućiti duboku koncentraciju i postizanje izvanrednih rezultata u određenim područjima.

Ovaj post je nastao u sklopu Erasmus+ projekta “YOU FOCUS”.

???? YOU FOCUS ima za cilj educirati partnere, osnažiti mlade radnike i smanjiti stigmu oko ADHD-a kroz razvoj prilagođenog priručnika za mlade radnike, zajedno s zanimljivom knjigom aktivnosti za mlade s ADHD-om.

Projektni tim čine MindSpin , koordinator projekta, Centar Sirius (Hrvatska) i Sveučilište Aurel Vlaicu iz Arada UUAV (Rumunjska).

#YOUFOCUS#Erasmusplus#ADHD#MindSpin#Mentalhealthmatters#ADHDawareness#UnderstandingADHD

You may also like...