VR not bullies Virtualna stvarnost kao alat za suočavanje s nasiljem među mladima

Što je vršnjačko nasilje?
Vršnjačko nasilje definira se kao svako namjerno fizičko, psihičko ili emocionalno nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka, a učinjeno s ciljem povrjeđivanja. Vršnjačko nasilje je često prisutno u školama diljem svijeta . U europskim je zemljama u prosjeku jedno od petero djece žrtva vršnjačkog nasilja.

Kako možemo smanjiti pojavu vršnjačkog nasilja?
Iskustvo je pokazalo da programi prevencije vršnjačkog nasilja smanjuju njegovu pojavu do 25%. Važan dio ovih programa je edukacija mladih o posljedicama koje vršnjačko nasilje ima na žrtve, te o konkretnim načinima na koje mogu zaustaviti vršnjačko nasilje u vlastitoj okolini.

Koje alate možemo koristiti u suočavanju s vršnjačkim nasiljem?
Moderne tehnologije medijski su kanal novih generacija i mogu se iskoristiti kao snažan alat za predstavljanje novih perspektiva i ideja djeci i mladima. Intrinzično su zanimljive i privlačne mladim ljudima, a korisnicima mogu pružiti uvjerljivo iskustvo koje je teško izazvati tradicionalnim metodama.
Virtualna stvarnost (VR) tehnologija je pomoću koje je korisnik uronjen izravno u iskustvo, umjesto da ga promatra indirektno ili razgovara o njemu kao što je to moguće kroz tradicionalne filmove ili prezentacije. Iskustva virtualne stvarnosti mogu olakšati razumijevanje pozicije žrtve te izazvati jak osjećaj empatije, a mogu se koristiti i za uvježbavanje novih psihosocijalnih vještina. Mladi ljudi u virtualnoj stvarnosti mogu isprobati razne načine zaustavljanja vršnjačkog nasilja i na taj način se osnažiti za suočavanje s vršnjačkim nasiljem u vlastitoj okolini.

Kako će ovaj projekt pomoći u suočavanju s vršnjačkim nasiljem?
Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada s mladima u području suočavanja s vršnjačkim nasiljem i diskriminacijom.

Svrha projekta ispunit će se kroz razvoj dva intelektualna rezultata:
Kroz Sveobuhvatnu studiju dobrih praksi za suočavanje s vršnjačkim nasiljem, dobit ćemo pregled regionalnih, nacionalnih i europskih uspješnih praksi, uključujući procedure, metodologiju i alate koji se koriste u prevenciji i zaustavljanju nasilja među djecom i mladima, s najvećim fokusom na korištenje modernih tehnologija kao alata u radu s mladima.
Na temelju rezultata Studije, razvit ćemo Inovativni alat za suočavanje s vršnjačkim nasiljem, koji će sadržavati kurikulum za radionicu, igru u virtualnoj stvarnosti i trening materijale za osobe koje rade s mladima. Razvijeni alat omogućit će veću strukturu i kvalitetu rada s mladima u području prevencije vršnjačkog nasilja. Sastavni dio radionice bit će VR igra čija će svrha biti olakšavanje razumijevanja pozicije žrtve mladim ljudima, izazivanje empatije za žrtve nasilja kao i osnaživanje mladih za izravno suočavanje s vršnjačkim nasiljem u vlastitoj okolini.

Provedbeno razdoblje: Rujan 2018 – Lipanj 2020

Partnerske organizacije:
Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje – info@centar-sirius.hr
Liepaja University – Art research laboratory – info@mplab.lv
The Simile of the Child – projects@hamogelo.gr
Spektrum Educational Centre – sec@sec.ro

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije.