Skip to content

VR Kompas – Žrtve nasilja među djecom

Kako prepoznati počinitelja, žrtvu i promatrača vršnjačkog nasilja?

Koje su emocionalne i psihičke posljedice istog?

Koji su protektivni faktori?

LINK NA ČLANAK

You may also like...