Skip to content

VR Kompas – Prikaz nasilja na medijima

Istraživanja su pokazala da djeca i mladi koji su izloženi nasilnim sadržajima prikazanim u medijima često razvijaju agresivnije stavove i ponašanja u usporedbi s vršnjacima, što se manifestira kroz fizičku, verbalnu ili relacijsku agresivnost. Osim toga, dugotrajno izlaganje nasilnim sadržajima može rezultirati razvojem tolerancije prema nasilju, što s vremenom dovodi do manje reaktivnosti na prisutnost nasilja u svakodnevnom životu. Takva desenzibilizacija na nasilje može negativno utjecati na djecu, posebice u vidu interakcije s vršnjacima. Djeca školske dobi koja su često izložena medijskom nasilju mogu razviti neprijateljski stav prema drugima, pokazujući manju sklonost pružanju pomoći drugima u svojoj okolini.

LINK NA ČLANAK
You may also like...