Skip to content

Usluge za organizacije

Profesionalna selekcija je stručna i neovisna procjena kandidata koja će vam pomoći prilikom odabira odgovarajuće osobe za zaposlenje.

Stručna evaluacija projekta pružit će vam neovisno vrednovanje aktivnosti projekta i dati smjernice za razvoj budućih projekata i programa.

Profesionalna selekcija odnosi se na pružanje stručne pomoći u «postavljanju prave osobe na pravo mjesto».

Ovaj proces obuhvaća kako cjelokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji način.

Nakon definiranja kriterija i odgovarajućeg profila kandidata provodimo niz psihologijskih ispitivanja i testiranja kako bi tvrtki pomogli u odabiru upravo onog kandidata koji najbolje odgovara radnom mjestu i zahtjevima tvrtke.

Proces profesionalne selekcije sastoji se od nekoliko koraka:

  • Detaljno upoznavanje sa potrebama poslodavca vezanih uz opis radnog mjesta i traženog profila radnika: a) opis posla; b) uvjeti rada; c) formalni kriteriji (stupanj i profil obrazovanja, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika i rada na računalu) i d) dodatni zahtjevi (poželjne osobine ličnosti, specifične vještine).
  • Kreiranje posebnog procesa selekcije za svako radno mjesto
  • Testiranje – odabrani kandidati potom pristupaju psihološkom testiranju sposobnosti i osobina ličnosti, kao i specifičnih karakteristika koje radno mjesto zahtjeva. Odabir testova zavisan je i sukladan sa zahtjevima radnog mjesta.
  • Intervju – kandidati koji postignu najbolje rezultate (sukladne traženom profilu) se pozivaju na intervju. Ovisno o poziciji na koju se aplicira, intervju traje obično od 20 do 45 minuta. Obvezan dio intervjua predstavlja i simulacija realne poslovne situacije koje radno mjesto zahtjeva, na osnovu čega se najbolje može predvidjeti konkretno snalaženje u radnim zadacima i vještine koje se od kandidata očekuju na konkretnom radnom mjestu. Intervju uvijek provodi više osoba s ciljem povećanja objektivnosti.
  • Finalna selekcija – nakon intervjua se odabire najuži krug (ovisno o kvaliteti prijavljenih kandidata i zahtjevima poslodavca), koji se u pisanom i usmenom obliku prezentiraju poslodavcu.
  • Izvješće o obavljenom testiranju – dobiveni rezultati psihologijske obrade prezentiraju se naručitelju u formi izvješća u pisanom, usmenom i elektroničkom obliku.

Čemu služi evaluacija?

Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija.

Zašto se evaluacija provodi?

U zadnje vrijeme javlja se potreba, a sve više i obveza propisana od strane donatora (ponajviše u nevladinom sektoru) za provođenje vanjske evaluacije koju u svojoj biti karakterizira visoka objektivnost, neutralnost i nepristranost. Unatoč činjenici da evaluacijske studije imaju raznovrsne ciljeve i predmete evaluacije, njihova motivacija je univerzalna, a odnosi se na bolje razumijevanje vlastitog rada s ciljem njegovog poboljšanja u budućnosti.

Kako se provodi i kako dolazimo do rezultata?

Osnovna postavka koja bi se trebala poštivati pri osmišljavanju i provedbi evaluacije jest temeljiti procjenu na jasno i objektivno mjerljivim indikatorima. Indikatori se oblikuju i prikupljaju u odnosu na postavljene ciljeve evaluacije. Npr. indikatore mogu činiti procjene zadovoljstva ili korisnosti sudionika neke radionice, test znanja nakon provedene edukacije, broj sudionika neke aktivnosti, broj izvedenih aktivnosti, certifikati programa dobivenih od nadležnih institucija i sl. S obzirom na vrstu indikatora, odnosno podataka koji se prikupljaju u evaluaciji, možemo razlikovati kvantitativne i kvalitativne metode:

Kvalitativne: dubinski intervjui, fokus grupe, strukturirani, polustrukturirani intervju, kvalitativno opažanje

Kvantitativne: anketa, upitnik, online anketa, anketa putem pošte ili e-mail-a, testiranja znanja, kompetencija, vještina, kvantitativno opažanje

Kvantitativne metode sa sobom nose veću objektivnost i provjerljivost, mogućnost jasnijih prikaza rezultata, mogućnost usporedbe s postavljenim referentnim točkama. Kvalitativne metode se obično temelje na slobodnijim iskazima sudionika evaluacije, njihovim dojmovima, opisima, iskustvima. Svaka evaluacijska studija svoj potpuni smisao dobiva izvještavanjem o provedenim postupcima i rezultatima. U izvještaju je važno na sažet, jasan način izložiti tijek provedbe evaluacije i najvažnije implikacije po predmet studije. I u ovom zadnjem dijelu evaluacije bitno je ponašati se participativno: izvještavati o preliminarnim podacima, davati sugestije i „u hodu“, blisko surađivati sa svim sudionicima evaluacijskog procesa.

Koja je tu korist za vas?

Za kraj je važno naglasiti kako se svakom evaluacijskom procesu treba individualno pristupati. U većini slučajeva radi se o studijama koje trebaju biti prilagođene specifičnim zahtjevima projekta ili aktivnostima kako bi dobivene informacije bilo što potpunije, korisnije i točnije za sve sudionike u procesu. Evaluacija stoga čini sastavni dio svih procesa u organizaciji, a sve s ciljem njihove optimizacije.

Obratite nam se ako vam je potrebna pomoć pri izvođenju evaluacije, stručna konzultacija pri planiranju istog, nezavisni vanjski stručnjak ili   kompletno rješenje.

Organizacije koje su koristile naše usluge psihološkog savjetovanja, procjene kandidata i edukacije iz
područja unaprjeđenja ljudskih potencijala:

AbbVie
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Bauerfind
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
Centar za rehabilitaciju „Mir“
Centar za socijalnu skrb Čakovec
Centar za socijalnu skrb Daruvar
Centar za socijalnu skrb Krk
Centar za socijalnu skrb Našice
Centar za socijalnu skrb Novska
Centar za socijalnu skrb Pakrac
Centar za socijalnu skrb Pula
Centar za socijalnu skrb Solin
Centar za socijalnu skrb Split
Centar za socijalnu skrb Šibenik
Centar za socijalnu skrb Zaprešić
Centar za ženske studije
Dječje selo Lekenik
Djelo
Dom Vita Nova
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka
Dom za starije i nemoćne osobe Lovret
Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
Dubrovnik travel
ECS Power
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
Elma Kurtalj
Eurocable group
Fina gotovinski servisi
Franck
Greyp Bykes
HBOR
Hospitalija Osijek
Hrvatska poštanska banka
Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju
Hrvatski savez slijepih
Infokom
Katoličko bogoslovni fakultet
Komunikacija i upravljanje
Končar električni visokonaponski aparati
Marti Farm
Medicinski fakultet Zagreb
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Mips informatika
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Naton ljudski potencijali
Nestle
Nexe grupa
Opća bolnica Karlovac
Planitia 9
POU Vinkovci
P.R. AGENCIJA
Ribili
Rimac Technology
Pakt Media
Pharmamed Mado
Pliva
RTL
Sitolor
Stoma medical
Takeda
Tanja Travel
Teb informatika
Tehnomag
Udruga Mobbing
Udruga roditelja djece i mladeži Ogulin
Unicef
Veneto banka
Vodotehnika
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Quehenberger Logistics

Organizacije koje su koristile naše usluge stručne evaluacije projekata/programa:

ADOPTA udruga za potporu posvajanju
Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba
Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES)
Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI
Novi sindikat
Pučko otvoreno učilište Zagreb
Pučko otvoreno učilište Vinkovci
Udruga veterana oklopno mehanizirane bojne 113. šibenske brigade HV-a „Cobra“
Udruga ZAMISLI
Unicef