Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji

Projekt Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Varaždin i Udrugom udomitelja “Nada” Ivanec.
Opći cilj projekta je stvoriti poticajno obiteljsko okruženje u udomiteljskoj obitelji.
Projektom će se unaprijediti kompetencije udomitelja za uspješnije nošenje s teškoćama s kojima se suočavaju udomljena djeca, a koje su vezane uz proces prilagodbe na udomiteljsku obitelj, probleme u učenju i probleme pažnje, traumatske događaje, agresivno ponašanje i izgradnju identiteta koja uključuje i udomiteljsku i biološku obitelj, kroz interaktivan rad na psiho-edukativnim radionicama za udomitelje i udomljenu djecu. Također će im biti pružena i individualna potpora u vidu savjetodavnog rada. Radni materijali koji će se izraditi tijekom provedbe radionica, omogućit će udomiteljima sigurniji i uspješniji nastavak rada na istim temama te pružiti praktični alat onim udomiteljima koji nisu u mogućnosti nazočiti radionicama da se uspješnije nose sa izazovima udomiteljstva.

Projektne aktivnosti su:

1. Provedba psiho-edukativnih radionica za udomitelje:

 • Proces prilagodbe na udomiteljsku obitelj
 • Nošenje s agresivnošću djeteta
 • Kako raditi s djetetom koje ima poremećaj pažnje
 • Izgradnja identiteta udomljenog djeteta
 • Pomoć djetetu s traumatskim iskustvom
 • Kako sačuvati svoje mentalno zdravlje

2. Provedba psiho-edukativnih radionica za djecu

 • Moj dolazak u udomiteljsku obitelj
 • Kako se nositi s ljutnjom i neugodnim osjećajima
 • Usvajanje novih znanja i vještina
 • Tko sam ja? (Slika o sebi)
 • Tužni i bolni trenutci i gubici
 • Kako organizirati svoje slobodno vrijeme

3. Individualno savjetovanje udomitelja i udomljene djece

4. Izrada Radne bilježnice

Kroz psiho-edukativne radionice za udomitelji, udomitelji će razviti dodatne kompetencije za nošenje s problemima udomljene djece i sudjelovat će u kreiranju materijala za Radnu bilježnicu koja će olakšati i njima i ostalim udomiteljima rješavanje problema s kojima se udomljena djeca suočavaju. Radna bilježnica će biti pisana razumljivim jezikom i sadržavat će i dječju perspektivu kako bi bila što primjerenija i prikladnija za uporabu.
Udomljena djeca će, kroz radionice, razviti socijalne vještina i vještine usvajanja novih znanja.
I udomiteljima i udomljenoj djeci će biti pružena i individualna potpora u suočavanju s većim teškoćama koje zahtijevaju intenzivniji stručni rad.

Rezultati:

1. 40 udomitelja za djecu će razviti dodatne kompetencije za uspješno nošenje s problemima udomljene djece
2. 40 udomljene djece će razviti socijalne vještine i steći sposobnosti za usvajanje novih znanja i vještina
3. Pružit ćemo individualnu potporu udomiteljima i udomljenoj djeci u prevladavanju teškoća s kojima se suočavaju
4. Djelatnicima CZSS koji se bave udomiteljstvom bit će olakšan rad
5. Praktična znanja i postupanja prema udomljenom djetetu,vezano uz određene, specifične probleme udomljene djece će postati dostupnija udomiteljima i stručnjacima

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Poveznice: 

Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji – psihoedukativne radionice za udomitelje i djecu