Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je plemenita odluka, ali i iznimno odgovorna koja mijenja i dotiče mnoge živote. Zato je jako važno takvu odluku donijeti vrlo promišljeno imajući na umu sve ono što udomiteljstvo donosi.

Udomiteljstvo je oblik skrbi za dijete u zamjenskoj, udomiteljskoj obitelji, kada se za njega ne može brinuti njegova primarna, biološka obitelj. Ovakav oblik skrbi bi trebao biti privremen, dok se ne poprave prilike u djetetovoj biološkoj obitelji ili dok se ne donese odluka o nekom drugom obliku skrbi (posvojenju ili osamostaljenju djeteta).

Brojni su razlozi zbog kojih djeca odlaze iz svojih primarnih obitelji u udomiteljsku. Djeca bez roditeljske skrbi mogu ostati napuštanjem od strane roditelja ili pak njihovom smrću, a u većini slučajeva se radi o roditeljskom zanemarivanju ili zlostavljanju.

Da bi dijete izraslo u cjelovitu, zdravu osobu sposobnu za samostalan život treba imati poticajno obiteljsko okruženje. Ukoliko to izostane, udomiteljstvo, za razliku od ostalih oblika vanobiteljske skrbi kao što su domovi ili druge institucije, pruža najveću vjerojatnost da će dijete uspješno prevladavati sve teškoće odrastanja.

ŠTO ZNAČI BITI UDOMITELJ – najčešća pitanja i odgovori

Tijekom rada Tim za udomiteljstvo, Centra za socijalnu skrb Zagreb zapazio je da se kod osoba koje se interesiraju za bavljenje udomiteljstvom učestalo ponavljaju određena pitanja, te ovdje na njih daju odgovore:

NAJČEŠĆA PITANJA vezana uz udomiteljstvo

Prije svega, trebate se javiti u Centar za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta. U Zagrebu je to CZSS Zagreb, Kumičićeva 5, Tim za udomiteljstvo.
U Centru će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz udomiteljstvo. Ukoliko se odlučite postati udomitelj, trebate dati zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva. Osim zahtjeva potrebni su još neki dokumenti, o čemu ćete također dobiti informaciju u CZSS.

Slijedi razgovor sa socijalnom radnicom i psihologom, a Tim za udomiteljstvo dolazi i u Vaš dom, pri čemu se provjerava odgovara li prostor potrebama djeteta.
Ukoliko je sve u redu, nakon 1 – 2 mjeseca dobivate rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva.

Prije nego dijete dođe u obitelj, udomitelj je dužan proći i edukaciju u trajanju od 20 sati, na kojoj se kroz radionice i predavanja obrađuju teme vezane uz udomiteljstvo – dolazak u novu obitelj, kontakti s biološkim roditeljima, gubitak i tugovanje, odgoj djece i sl.
Nakon što ste prošli edukaciju, dijete može doći u Vašu obitelj.

Treba li dugo čekati da dijete dođe u obitelj?

Na području Zagreba, a i ostalih dijelova Hrvatske postoji značajan nedostatak udomitelja – stoga u svaku slobodnu udomiteljsku obitelj u vrlo kratkom vremenu se djeca smještavaju.

Mogu li upoznati dijete prije nego dođe u moju obitelj?

DA! Pri smještavanju djece u udomiteljsku obitelj vodi se računa da udomiteljska obitelj može pružiti dobro okružje za to dijete, s obzirom na njegove osobine. Cilj je da dijete ne mijenja udomiteljske obitelji, već da u jednoj obitelji ostane sve dok traje potreba za udomljavanjem. Stoga Centar omogućava i susrete udomitelja i djeteta prije smještavanja, te se i na temelju tih kontakata donosi odluka.

Znam da ću se vezati uz dijete, što ako ga/ju odvedu?

Udomiteljstvo podrazumijeva privremenu brigu i skrb o djetetu do stvaranja uvjeta za povrat u biološku obitelj ili posvojenje.
U tim slučajevima rastanak sigurno nije lak, kako za dijete, tako i za udomitelja. No, tada svakako pomaže saznanje da ste djetetu barem kroz neko vrijeme pružili ono što mu je bilo najpotrebnije – da živi u obitelji, okružen ljubavlju. Tako ima veći broj udomitelja koji su kroz niz godina bavljenja udomiteljstvom pružili dom većem broju djece, te im na taj način omogućili sretno odrastanje.

No, iako je udomiteljstvo zamišljeno kao privremeni oblik skrbi, nerijetko se događa da djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju do punoljetnosti, odnosno prestanka redovnog školovanja. Na području Grada Zagreba postoje slučajevi u kojima i nakon prestanka udomiteljstva djeca ostaju u obiteljima, jer su tijekom godina stvorili s udomiteljima jaku vezu, oni ih doživljavaju kao članove obitelji i žele da ostanu s njima.

Mogu li udomiti i više djece?

Ako udomitelj živi s obitelji, može udomiti do troje djece; ako živi sam, može udomiti jedno dijete, ili najviše dvoje ako se radi o braći ili sestrama.

Imam vlastito dijete, kako će ono reagirati na udomiteljstvo?

Prije nego se odlučite na udomljavanje djeteta, bitno je da su svi članovi Vaše obitelji spremni prihvatiti novog člana, te da su se spremi potruditi kako bi se dijete osjećalo kao dio obitelji. Ukoliko razgovorom utvrdite da Vaša djeca to neće moći dobro prihvatiti, bit (bez i) će bolje da udomiteljstvo odgodite dok svi članovi obitelji za to ne budu spremni.

Mogu li biti udomitelj ako želim posvojiti dijete?

Osobe koje žele posvojiti dijete, te su prošli odgovarajući postupak kao potencijalni posvojitelji, a nisu još posvojili dijete ponekad žele biti i udomitelji. Nema prepreke za to, status udomitelja ne utječe na mogućnost posvojenja djeteta.

Mogu li biti udomitelj iako živim sam/sama?

DA! Isto kao što roditelji koji žive sami mogu kvalitetno brinuti o djeci, isto može i udomitelj. Ukoliko je udomitelj i zaposlen, potrebno je da osigura odgovarajuću brigu o djetetu – npr. vrtić i sl.

Jesmo li prestari za udomiteljstvo?

Kod prvog davanja dozvole udomitelj ne može biti stariji od 60 godina. Kod smještavanja djeteta bitna je dobna razlika udomitelja i djeteta, koja ne smije biti manja od 20 godina (npr. Udomitelj star 25 godina ne može udomiti dijete starije od 5 godina), niti veća od 50 godina (npr. Udomitelj star 60 godina ne može udomiti dijete mlađe od 10 godina). Udomitelj također ne može biti osoba mlađa od 21 godine.

Kakva novčana naknada se dobiva za udomljavanje djeteta?

Udomitelji mjesečno dobivaju opskrbninu, tj. naknadu za troškove smještaja djeteta, te osobnu naknadu udomitelju kao simboličnu naknadu za njihov trud u brizi za dijete.

VISINA OSOBNE NAKNADE UDOMITELJU
Za udomitelja koji nije zakonski obveznik uzdržavanja:

  • 1 dijete ili mlađa punoljetna osoba 100% osnovice 500,00 kn
  • 2 djece ili mlađe punoljetne osobe 180% osnovice 900,00 kn
  • 3 djece ili mlađih punoljetnih osoba 240% osnovice 1200,00 kn

Za udomitelja koji je zakonski obveznik uzdržavanja:

  • 1 dijete ili mlađa punoljetna osoba 80% osnovice 400,00 kn
  • 2 djece ili mlađe punoljetne osobe 140% osnovice 700,00 kn
  • 3 djece ili mlađih punoljetnih osoba 180% osnovice 900,00 kn

Za dijete ili mlađu punoljetnu osobu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, osobe s poremećajima u ponašanju ili psihički bolesnu osobu naknada se uvećava za 25% osnovice (125,00 kn) neovisno o tome je li udomitelj i njihov zakonski obveznik uzdržavanja
Naknada udomitelju uvećava se za 50 % osnovice (250,00 kn) za svakog smještenog korisnika za dijete ili mlađu punoljetnu HIV pozitivnu osobu.

VISINA MJESEČNE NAKNADE – OPSKRBNINE ZA DIJETE

  • dijete predškolskog uzrasta 360% osnovice 1800,00 kn
  • dijete školskog uzrasta 400% osnovice 2000,00 kn

Za smještaj invalidne i osobe ometene u razvoju:

  • dijete predškolskog uzrasta 400% osnovice 2000,00 kn
  • dijete školskog uzrasta 440% osnovice 2200,00 kn

Ako dijete radi zdravstvenog stanja, invalidnosti, osobina ličnosti i drugih stanja ima povećane potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluga koje treba pružiti udomiteljska obitelj, opskrbnina se može povećati najviše za 20 % iznosa.

Ukoliko trebate dodatne informacije o kontaktima nadležnih Centara za socijalnu skrb i Udruga udomitelja za djecu možete ih pronaći na stranici Ministarstva socijalne politike i mladih www.mspm.hr, pod rubrikom Adresar ustanova.

Tekst je preuzet sa stranice Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece www.udomiteljizadjecu.hr

Dodatne informacije

Informacije za potencijalne udomitelje možete pronaći i u Unicef-ovoj brošuri Svako dijete treba obitelj
Preuzmite brošuru

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
Ulica Josipa Marića 2, 44 430 Hrvatska Kostajnica
Tel: 044/851 333
www.czsshk.hr

Centar za socijalnu skrb Požega
Dr. Filipa Potrebice 2, 34 000 Požega
Tel: 034/273 807
www.czss-pozega.hr

Centar za socijalnu skrb Sisak
Ivana Meštrovića 21, 44 000 Sisak
Tel: 044/515 723, 044/515 700
http://czss-sisak.hr

Centar za socijalnu skrb Šibenik
Ulica Petra Grubišića 3, 22 000 Šibenik
Tel: 022/216 861, 022/201 220

 

 

Projekti Siriusa usmjereni razvoju udomiteljstva i podršci udomiteljskim obiteljima (za više informacija o projektu kliknite na njegov naziv):

 

PROJEKTI U TIJEKU:

Program podrške djeci u udomiteljskim obiteljima

 

ZAVRŠENI PROJEKTI:

Program podrške razvoja udomiteljstva za djecu

Osnaživanje udruga udomitelja za djecu

Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji

Podrška djeci u udomiteljskim obiteljima

FALEFOS – Family learning in foster families

Kvalitetno udomiteljstvo za sretno djetinjstvo