Skip to content

Što roditelji mogu učiniti vezano uz pojavu vršnjačkog nasilja među djecom?

Roditelji mogu, na razne načine, pomoći djetetu kada se nađe u situaciji vršnjačkog nasilja, bila kao žrtva,  počinitelj ili  promatrač nasilja i zlostavljanja.

I u ovim situacijama vrijedi izreka – bolje spriječiti nego liječiti, a što bi značilo da je potrebno njegovati emocionalnu inteligenciju kod djeteta i međuljudske vještine te pružiti potporu razvoju pozitivnih vršnjačkih odnosa. Ipak, vršnjačko nasilje se i unatoč poduzimanju odgovarajućih roditeljskih postupaka može dogoditi svakom djetetu, a tada je važno da roditelji stanu u njihovu zaštitu i inzistiraju na brzoj reakciji odgovornih odraslih osoba.

Kako možete smanjiti rizik za vršnjačko nasilje  

Obiteljski odnosi utječu na izgradnju djetetovih uvjerenja o tome kako se trebaju osjećati u odnosima s drugima kao i načinima na koje se grade odnosi i rješavaju međuljudski problemi. Roditeljski postupci utječu u velikoj mjeri na to hoće li dijete postati agresivno ili viktimizirano.

Roditeljski stil odgoja – primijenite autoritativni stil roditeljstva. Ovaj stil kombinira čvrstu roditeljsku kontrolu i emocionalnu toplinu. Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta, postavljaju jasne granice i imaju kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Djeca koja odrastaju uz autoritativne roditelje su samopouzdana, sigurna u sebe, visokog stupnja samokontrole i odgovorna te puno rjeđe postaju žrtve vršnjačkog nasilja ili počinitelji nasilja, u odnosu na djecu čiji su roditelji primjenjivali neki drugi stil roditeljstva (autoritarni, popustljiv, indiferentan).

Njegujte pozitivno obiteljsko ozračje – obiteljsko ozračje ili obiteljska klima se odnosi na  emocionalnu povezanost i međusobnu podršku članova obitelji. U zdravoj i poticajnoj obiteljskoj klimi svi članovi se međusobno poštuju, granice su jasno postavljene, uz poštovanje slobode drugoga. Očekivanja od djece su primjerena njihovoj dobi. Prisutno je više pregovaranja nego kompromisa i pomirbe. U negativnom obiteljskom okruženju je prisutna manipulacija i dominacija, a nedostaje konsenzus oko obiteljskih vrijednosti.

Istraživanja su pokazala da braća i sestre imaju snažna utjecaj jedni na druge te su djeca izložena nasilju među braćom i sestrama češće uključena i u nasilje van obitelji.

Poučavajte djecu emocionalnoj inteligenciji i međuljudskim vještinama – Istraživanja supokazala da djeca iz onih obitelji u kojima roditelji razgovaraju o osjećajima i kako se s njima nositi, imaju veću emocionalnu inteligenciju i bolje se snalaze u vršnjačkim grupama te se zauzimaju za osobe koje se nađu na meti zlostavljača. Ako je razgovor o osjećajima uobičajen u obitelji, veća je vjerojatno i da će dijete iznijeti teške teme a ne povući u sebe i/ili ponašati štetno za sebe i druge.

Neka poučavanje o odnosima bude prioritet u vašoj obitelji. Roditelji mogu razgovore o odnosima uključiti i u čitanje priča ili raspravljanje o svakodnevnim situacijama čak i s vrlo malom djecom. Npr. kada se dogodi konflikt, navedite različite osjećaje koji su se pojavili i perspektive koje različiti ljudi mogu imati. Ovo može biti početak rješavanja problema uz poštovanje uključenih strana. Kada su srednjoškolci u pitanju, onda je važno razgovarati i o odnosima na društvenim mrežama.

Potaknite i podržite konstruktivna vršnjačka prijateljstva. Za djecu je dobro da imaju odnose s vršnjacima u nekoliko različitih okruženja – unutar i izvan škole; sportski klubovi, izvanškolske aktivnosti u raznim klubovima, među susjedima ili u proširenoj obitelji. Ne mora to biti velik broj prijateljstva. Čak i jedan prijatelj u drugom okruženju ima pozitivan zaštitnički utjecaj.

Kada djeca naiđu na male poteškoće, pomozite im da njeguju otpornost koja se oslanja na njihove jedinstvene snage. Ako su zabavni, mogu li riješit problem koristeći humor? Ako su društveni, mogu li se obratiti prijateljima za podršku? Ako su sramežljivi, tihi i suzdržani mogu li pronaći način da istraže svoje osjećaje kroz čitanje, pisanje, kretanje ili druženje sa životinjama? Jesu li umjetnički tipovi? Mogu izraditi poster ili stvoriti neko umjetničko djelo koje pobuđuje dobrotu u drugima.

Ponekad djeca trebaju posuditi pouzdanje koje vi imate u njih da mogu proći kroz određene teškoće, odnosno potrebno im je da vi vjerujete u njihove sposobnosti kada se oni osjećaju nesigurno. Može im koristiti i spoznaja da se ljudi, kao i osjećaji, mogu promijeniti i da nijedna situacija ne traje dovijeka. Date im do znanja da je njihov trud važan i da može doprinijeti promjeni.

Njegujte odnose sa školskim osobljem i drugim roditeljima.

Istraživanja pokazuju da snažno partnerstvo između škole i roditelja na djecu jako pozitivno utječe. Dobar i ljubazan odnos sa školskim osobljem nije samo stvar pristojnosti nego i stvara povjerenje u mogućnost lakšeg rješavanja problema ako se pojave.

Može pomoći i poznavanje roditelja djece koja idu u školu s vašim djetetom. Čak i površna poznanstva, dobra volja i međusobna podrška pomažu. Ovo se može činiti lakšim kada su djeca mlađa, ali i srednjoškolci imaju koristi kada se roditelji dovoljno poznaju da se mogu dogovarati oko npr. noćenja i zabava. Ako se jave neke teže situacije, bit će ih lakše rješavati.

Što učiniti u slučaju vršnjačkog nasilja?

Puno je uzroka vršnjačkog nasilja i ono se može dogoditi unatoč vašim naporima. I što sada? Iako ne postoji jedno rješenje koje će biti dobro u svakoj situaciji u kojoj se javlja vršnjačko nasilje, stručnjaci i istraživanja nude neke smjernice za postupanje.

Prvo ovladajte svojim osjećajima. Često na ovo zaboravljamo. Ostanite smireni i uvjerite svoje dijete da ćete se pobrinuti za njegovu sigurnost. Ukoliko je ono meta zlostavljača ili svjedok zlostavljanja, uvjerite ga da to nije njegova greška.

Nježno pristupite dobivanju informacija o događaju od svog djeteta i zapišite detalje i činjenice. Ponekad djeca ne žele otkriti imena ostale djece uključene u nemili događaj iz straha da će uplitanje odraslih dovesti do eskalacije zlostavljanja, stoga postupite oprezno. Procijenite ozbiljnost situacije. Možete li podržati dijete da djeluje bez vašeg izravnog uključivanja? Razradite zajedničku, konkretnu strategiju rješavanja problema. Ako je to previše za dijete i ako je situacija preozbiljna, povežite se sa školskim osobljem.

Cyberbullying (internetsko nasilje) – u ovom slučaju prikupite podatke i snimke zaslona svih uvreda te pomozite djetetu da blokira počinitelja. Prijavite zlostavljanje platformi na kojoj se dogodilo.

Razmislite o tome da se obratite roditeljima djece koja su uključena u incident – iako ovo može biti kontroverzno, ali svaka situacija je drugačija. Osnovno pravilo vođenja razgovara je da su obje strane sposobne ostati konstruktivne. Drugo pravilo je da samo vaše iznošenje situacije ne jamči učinak koji želite, stoga prihvatite mogućnost da je ponekad dovoljno samo izreći svoje mišljenje a promjena će doći iz nekog drugog smjera. Ako se zlostavljanje događa u školi, vrlo je vjerojatno da vaše dijete nije jedino koje se nalazi u takvoj situaciji. Možete naći potporu u drugim roditeljima čija djeca su pogođena i zajedno uputiti zahtjeva školi.

U školi prvo kontaktirajte razrednika, ali ako to ne dovode do brze akcije obratite se njemu nadređenim osobama ili drugim zaposlenicima koji su odgovorni za školsku klimu (pedagog, psiholog, logoped…).

Kontrolirajte svoje osjećaje kada razgovarate sa školskim osobljem. Emocionalna inteligencija podrazumijeva sposobnost upravljanja svojim osjećajima u postizanju ciljeva, a vaš cilj je osigurati emocionalnu i fizičku sigurnog svog djeteta. Škole se potiču na uravnoteživanje zakonskih odgovornosti i brige za učenike. Ako je moguće zauzmite suradnički stav, orijentiran na rješavanje problema. Pozovite se na vrijednosti koje škola zagovara ili na mogućnost da se unaprijedi školska klima.

Ako škola ne reagira, pozovite se na Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, a ukoliko je potrebno i ovisno o vrsti nasilja, možete se obratiti i nadležnom Centru za socijalnu skrb i/ili Uredu Pravobraniteljice za djecu kao i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te policiji.

Treba znati i kada je mudro izaći iz situacije. Ako je zlostavljanje ozbiljno i nastavlja se unatoč vašim pokušajima da u suradnji sa školom riješite situaciju, možda je najbolje da dijete maknete iz te sredine.

Svakako ne zaboravite da s provodite s djetetom, koje je bilo žrtva ili svjedok nasilja, više vremena. Okružite ga ljubavlju, privrženošću i podrškom i budite usmjereni na njegovo ozdravljenje. Vaša briga, zajedno s konstruktivnim djelovanjem, pružit će mu životnu lekciju o tome kako se suočiti s problemima.

Preuzeto i prilagođeno: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/what_can_parents_do_about_bullying

You may also like...