RADOM

Projekt je usmjeren povećanju kvalitete života i zadovoljstva životom osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu kroz povećanje raznolikosti i kvalitete dostupnih usluga.

Provedbom projekta nastoji se prevenirati depresiju i anksioznost te očuvati kognitivne funkcije kod osoba starije životne dobi kroz razvoj učinkovitih strategija suočavanja sa svakodnevnim problemima i uspješno nošenje sa svakodnevnim stresorima

Kroz projekt će osobe treće životne dobi dobiti informacije i steći kompetencije za uspješnije nošenje sa svakodnevnim stresorima i problemima kroz grupni i individualni rad (individualno psihološko savjetovanje).

Provoditelji projekta:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Matica umirovljenika Grada Zagreb

Projekt se provodi tijekom 2016. a financiraju ga Zaklada “Zajednički put” i Grad Zagreb.