Skip to content

Radionice profesionalnog usmjeravanja u Sisku i Kutini

Tijekom listopada i studenoga 2023. godine odradili smo 2-dnevne radionice profesionalnog usmjeravanja s učenicima Tehničke škole Sisak, Industrijsko-obrtničke škole Sisak, Srednje škole Glina i Tehničke škole Kutina. Radionice su se održavale u sklopu projekta „Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novim i inovativnim znanjima i vještinama“, čiji je nositelj Tehnička škola Sisak, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ugovor broj UP.03.3.1.04.0010.. Projekt ima za cilj poboljšanje uvjeta za strukovno obrazovanje na području SMŽ i razvoj učenja temeljenog na radu.   

Opći cilj radionica iz područja profesionalnog usmjeravanja je podrška razvoju kompetencija profesionalnog razvoja.

Radionice su obuhvatile sljedeće teme: Career management, samoprocjenu profesionalnih interesa, želja i mogućnosti, donošenje odluka i planiranje profesionalnog razvoja, izradu profesionalnog plana, praćenje učinkovitosti i redefiniranje plana te evaluacija napredovanja.

You may also like...