INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

OBITELJSKA MEDIJACIJA

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

PSIHOSOCIJALNE RADIONICE ZA DJECU

PSIHOLOŠKA PROCJENA

EVALUACIJA PROJEKATA

Psihosocijalne radionice za osnovnoškolce

Prijave na ciklus radionica moguće su tijekom cijele školske godine. Za sudjelovanje na radionicama, prijavite svoje dijete putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Dječji socijalni razvoj obuhvaća ponašanja, stavove i afekte sjedinjene u dječjoj interakciji s odraslima i vršnjacima. Prikladan socijalni razvoj zahtjeva razumijevanje i poznavanje normi, pravila i vrijednosti zajednice u kojoj živi, kao i ovladavanje umijećima nužnim za djelotvornu interakciju unutar te zajednice.

Dijete koje je to uspjelo, razvilo je vještine socijalne kompetencije. Hoće li dijete biti socijalno kompetentno ili ne, ovisi o njegovoj sposobnosti regulacije emocija, poznavanju i razumijevanju okoline, socijalnim vještinama te njegovoj sposobnosti da se ponaša u skladu s tim spoznajama.

Osnovne socijalne vještine čine vještine slušanja, lijepog i odvažnog govora, traženja pomoći i naklonosti od drugih.

Vještine povezane s funkcioniranjem u grupi uključuju postavljanje pitanja, čekanje na red i uključivanje u igru, prikladno slijeđenje uputa i prekidanje govornika, traženje prijatelja za igru i pružanje pomoći drugima.

Prikladno postupanje s osjećajima čine vještine razumijevanja vlastitih i tuđih osjećaja, postupanje sa strahom, razgovor o vlastitim i tuđim emocijama, a vještine povezane s djetetovim postupanjem u stresnim situacijama odnose se na sposobnost opuštanja, iskrenost, prihvaćanje gubitka itd.

Alternative za agresivno ponašanje čine djetetove vještine postupanja s ljutnjom, odlučivanje je li nešto u redu ili ne, vještine rješavanja problema i prihvaćanje posljedica.

Psihosocijalne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, poticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.
Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Kroz program radionica kod djece se radi na:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• iskazivanju osjećaja i nenasilno rješavanje sukoba
• tehnikama relaksacije
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 650 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Voditeljica: Sanja Bijelić-Gudelj, magistra psihologije

Termini: Djeca će biti raspoređena u 3 grupe, po dobi. O točnom datumu početka radionica bit ćete obavješteni putem e-maila u najkraćem mogućem roku; čim se formiraju grupe.

Prijave: Prijavite svoje dijete na novi ciklus radionica putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Informacije: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.: 091/2137-42401/6701224 ili nam se javite na e-mail: sanja@centar-sirius.hr