INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

OBITELJSKA MEDIJACIJA

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

PSIHOSOCIJALNE RADIONICE ZA DJECU

PSIHOLOŠKA PROCJENA

EVALUACIJA PROJEKATA

Psihološka procjena djeteta

Psihološka procjena djeteta uključuje niz postupaka temeljem kojih dječji psiholog donosi zaključak je li riječ o normalnom psihološkom razvoju ili su prisutna određena odstupanja u pojedinim razvojnim područjima.

Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.
Ovisno o dobi djeteta, procjenjuju se:

 • cjelokupni psihomotorni razvoj
 • kognitivne sposobnosti
 • socioemocionalni razvoj
 • grafomotorika
 • verbalno razumijevanje
 • pažnja i hiperaktivnost.

Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

 • sveobuhvatni intervju s roditeljima djeteta
 • intervju s djetetom na način primjeren dobi i intelektualnom statusu djeteta
 • testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
 • pisani nalaz i mišljenje
 • povratna informacija uključuju uputu i smjernice na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).