INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

OBITELJSKA MEDIJACIJA

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

PSIHOSOCIJALNE RADIONICE ZA DJECU

PSIHOLOŠKA PROCJENA

EVALUACIJA PROJEKATA

PSIHOLOŠKA POMOĆ ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA

Projekt je namijenjen oboljelima od onkoloških bolesti te članovima njihove obitelji.

Opći cilj projekta je prevencija i rano prepoznavanje psihološkog distresa, ublažavanje totalne boli te unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pružanjem psihosocijalne pomoći oboljelima od zloćudnih bolesti i članovima njihovih obitelji.

 Projektne aktivnosti uključuju individualno savjetovanje i psihoedukativne radionice za oboljele i članove njihovih obitelji koje vodi tim sastavljen od kliničkog psihologa, dječjeg psihologa i onkologa:

1) Bolest – roditelj – ja

2) Emocije i rak

3) Stres i posljedice stresa na zdravlje

4) Kako razgovarati s djecom o bolesti

5) Komunikacija u obitelji

6) Problemi pamćenja kod oboljelih od raka – chemo brain

7) Rak i seksualno zdravlje

8) Živjeti s rakom

Projekt se provodi tijekom 2016. a financira ga Grad Zagreb.