PSIHOLOŠKA POMOĆ ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA

Projekt je namijenjen oboljelima od onkoloških bolesti te članovima njihove obitelji.

Opći cilj projekta je prevencija i rano prepoznavanje psihološkog distresa, ublažavanje totalne boli te unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pružanjem psihosocijalne pomoći oboljelima od zloćudnih bolesti i članovima njihovih obitelji.

 Projektne aktivnosti uključuju individualno savjetovanje i psihoedukativne radionice za oboljele i članove njihovih obitelji koje vodi tim sastavljen od kliničkog psihologa, dječjeg psihologa i onkologa:

1) Bolest – roditelj – ja

2) Emocije i rak

3) Stres i posljedice stresa na zdravlje

4) Kako razgovarati s djecom o bolesti

5) Komunikacija u obitelji

6) Problemi pamćenja kod oboljelih od raka – chemo brain

7) Rak i seksualno zdravlje

8) Živjeti s rakom

Projekt se provodi tijekom 2016. a financira ga Grad Zagreb.