Skip to content

Obiteljska medijacija

Obiteljska medijacija je metoda rješavanja problema i narušene komunikacije između članova obitelji pregovaranjem oko spornih tema.

To je kratkotrajni proces u kojem medijator članovima obitelji pomaže u identificiranju potreba, briga i strahova te osmišljavanju prihvatljivih rješenja sukoba kako bi se postigao zajednički sporazum s kojim su zadovoljne sve uključene strane.

Obiteljska medijacija preporuča se primijeniti kako bi se:

• poboljšala narušena komunikacije između članova obitelji
• smanjili sukobi među članovima obitelji
• postigao sporazum vezan uz sporna pitanja
• održao kontinuitet osobnih kontakata između roditelja i djece u slučaju razvoda
• smanjili troškovi rastave i razvoda za stranke i za državu
• skratilo vrijeme potrebno za rješenje spora.

Osnovne informacije o medijacijskom postupku

Obiteljska medijacija je postupak u kojem sudionici uz podršku medijatora/medijatorice nastoje doći do obostrano prihvatljivog rješenja spora radi kojeg su i ušli u postupak medijacije.

Obiteljski medijator/medijatorica radi na dobrobit svih sudionika medijacije i ne donosi niti predlaže rješenja spora sudionicima. Obiteljski medijator/medijatorica ima neutralnu ulogu u procesu medijacije i radi na postizanju dogovora koji je prihvatljiv svim uključenim stranama.

Obiteljska medijacija je dobrovoljan proces i može se prekinuti u svakom trenutku te svaki sudionik kao i obiteljski medijator/medijatorica imaju pravo tražiti prekid medijacije.

Obiteljska medijacija je povjerljiva što znači da medijator/medijatorica neće pojedinosti iz medijacijskog postupka iznositi nikome izvan tog postupka. Izuzetak od pravila povjerljivosti su prijetnje životu i zdravlju jednom od sudionika medijacije, medijatoru/medijatorici i/ili zanemarivanje i zlostavljanje djeteta.

Obiteljski medijator/medijatorica može imati odvojene sastanke sa svakim od sudionika medijacije ukoliko smatra da je to potrebno, a saznanja do kojih medijator dođe na tim sastancima su također povjerljiva i neće se spominjati trećim osobama bez odobrenja osobe od koje su ta saznanja potekla.

Uključivanje drugih osoba u obiteljsku medijaciju, osim potpisanih sudionika, moguće je jedino uz pristanak oba potpisana sudionika medijacije.

Obiteljski medijator/medijatorica ne pruža savjetodavne usluge niti usluge bračne i/ili obiteljske terapije.

Sporazum postignut na obiteljskoj medijaciji nema snagu ovršne isprave.