Skip to content

Razvoj vještina učenja -“Učimo kako učiti” kroz individualni i grupni rad

Budući da se u školama najčešće ne posvećuje dovoljno pažnje podučavanju vještinama učenja, velik broj učenika i studenata ne postiže željeni školski uspjeh upravo iz razloga što ne znaju kako učiti.

Kroz pet individualnih i/ili grupnih susreta učenici i studenti razvit će vještine lakšeg pamćenja informacija, povezivanja dijelova gradiva u smislene cjeline, izlaganja pred drugima te planiranja vlastitog učenja. Polaznici će naučiti kako efikasnije učiti, neovisno o sadržaju samog gradiva.

Tijekom 5 susreta polaznici savladavaju sljedeće tematske cjeline:

  1. Organizacija vremena i učenja
  2. Tehnike lakšeg usvajanja i zapamćivanja gradiva
  3. Metode povećanja koncentracije
  4. Motivacija za učenje
  5. Tehnike svladavanja treme pred usmeno ispitivanje

Individualni način rada uključuje 5 susreta po 45 minuta.

Grupni rad odvija se u grupama do najviše 6 učenika te uključuje 5 susreta po 2 sata.

Program se održava u Siriusu, Bužanova 10, 10000 Zagreb.

Prijave za sudjelovanje (individualno i/ili grupno) zaprimaju se putem prijavnog obrasca kojem možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://goo.gl/forms/EcplPDQeIGR6Ash43

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-maila: djeca@centar-sirius.hr ili telefona: 01/6701 224.

 

Pomoć u učenju održava se prema predbilježbama i potrebama korisnika i besplatna je za djecu iz jednoroditeljskih obitelji.