Skip to content

Psihološka procjena djeteta


Psihološka procjena djeteta uključuje niz postupaka temeljem kojih dječji psiholog donosi zaključak je li riječ o normalnom psihološkom razvoju ili su prisutna određena odstupanja u pojedinim razvojnim područjima.

Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.
Ovisno o dobi djeteta, procjenjuju se:

 • cjelokupni psihomotorni razvoj
 • kognitivne sposobnosti
 • socioemocionalni razvoj
 • grafomotorika
 • verbalno razumijevanje
 • pažnja i hiperaktivnost.

Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

 • sveobuhvatni intervju s roditeljima djeteta
 • intervju s djetetom na način primjeren dobi i intelektualnom statusu djeteta
 • testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
 • pisani nalaz i mišljenje
 • povratna informacija uključuju uputu i smjernice na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).