Skip to content

Program pripreme za školu

“Školica”

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta. Da bi dijete što bezbolnije prebrodilo promjene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema djeteta za školu.

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti iznimno stresnim za dijete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

Program “Školica” priprema je djeteta za školu kroz interaktivne igre i djeci zanimljive sadržaje. Program je namijenjen predškolskoj djeci od 5 – 7 godina starosti.

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• razvoju predvještina čitanja i pisanja
• poticanju zainteresiranosti za slova
• razvoju djetetova rječnika i vještina izražavanja
• iskazivanju osjećaja i nenasilnog rješavanje sukoba
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 650 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Informacije i prijave: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.: 091/2137-42401/6701224 ili nam se javite na e-mail: djeca@centar-sirius.hr

Povezane vijesti:

Kako razvijati pažnju i koncentraciju djece