Skip to content

Individualni terapijski rad s djetetom

Individualan terapijski rad s djetetom provodimo tehnikama dječje integrativne psihoterapije.

Cilj integrativne dječje terapije je da djeca kroz različite integrirane tehnike dobiju priliku iskazati svoju kreativnost i doživjeti sebe na drugačiji, a opet zaštićen način. Kroz igru, glumu, crtanje, plastelin, pričanje priče, imaginaciju i vođene fantazije djeca najlakše uče o sebi, drugima i svijetu koji ih okružuje.

Glavni cilj, bez obzira na simptome, jest pomoći djetetu da vrati prijašnju razinu funkcioniranja, poboljša samopoštovanje i samopouzdanje te da razvije strategije suočavanja s problemom. To se najčešće odvija na suptilne načine, ali se učinci mogu uočiti u djetetovom dnevnom funkcioniranju.

Kako dijete uključiti u dječju integrativnu terapiju?

Uvodni susret obavlja se samo s roditeljima i obično traje 60 minuta. Ukoliko je moguće, dobro je da na uvodni razgovor dođu oba roditelja. Osim osnovnih informacija, pričat ćemo o poteškoćama Vašeg djeteta, njegovom razvoju i obiteljskoj dinamici te svemu onome što Vam se čini značajnim.

Drugi susret namijenjen je upoznavanju psihologa s djetetom i obično traje između 30 i 45 minuta.

Na temelju susreta s roditeljima i djetetom, psiholog predlaže oblik rada koji bi bio najprimjereniji za pojedino dijete. Ukoliko su dijete, roditelji i psiholog suglasni da dijete sudjeluje u dječjoj terapiji zaključuju terapijski sporazum kojim su definirana prava i obveze roditelja i psihologa.