Skip to content

Psihološka pomoć djeci

Psihološku pomoć djeci pružaju dječji psiholozi i psihoterapeuti koji nakon stručne procjene psihološkog funkcioniranja i psihosocijalnog razvoja u suradnji s roditeljima izrađuju plan individualnog i/ili grupnog tretmana djeteta.

Prilikom odabira odgovarajuće škole ili studija dijete prolazi kroz postupak profesionalnog usmjeravanja koja će olakšati odluku.

Pomoć u učenju i pamćenju školskog gradiva olakšat će djetetu organizaciju gradiva, povećati motivaciju i koncentraciju za učenje te poboljšati radne navike.

Psihološka procjena djeteta

Individualni terapijski rad s djetetom


Razvoj vještina učenja – “Učimo kako učiti” kroz individualni i grupni rad

Psihosocijalne radionice za osnovnoškolce

Program pripreme za školu

Profesionalno usmjeravanje

PSIHOLOŠKA PROCJENA DJETETA


Psihološka procjena djeteta uključuje niz postupaka temeljem kojih dječji psiholog donosi zaključak je li riječ o normalnom psihološkom razvoju ili su prisutna određena odstupanja u pojedinim razvojnim područjima.

Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.
Ovisno o dobi djeteta, procjenjuju se:

 • cjelokupni psihomotorni razvoj
 • kognitivne sposobnosti
 • socioemocionalni razvoj
 • grafomotorika
 • verbalno razumijevanje
 • pažnja i hiperaktivnost.

Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

 • sveobuhvatni intervju s roditeljima djeteta
 • intervju s djetetom na način primjeren dobi i intelektualnom statusu djeteta
 • testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
 • pisani nalaz i mišljenje
 • povratna informacija uključuju uputu i smjernice na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).

INDIVIDUALAN TERAPIJSKI RAD S DJETETOM

Individualan terapijski rad s djetetom provodimo tehnikama dječje integrativne psihoterapije.

Cilj integrativne dječje terapije je da djeca kroz različite integrirane tehnike dobiju priliku iskazati svoju kreativnost i doživjeti sebe na drugačiji, a opet zaštićen način. Kroz igru, glumu, crtanje, plastelin, pričanje priče, imaginaciju i vođene fantazije djeca najlakše uče o sebi, drugima i svijetu koji ih okružuje.

Glavni cilj, bez obzira na simptome, jest pomoći djetetu da vrati prijašnju razinu funkcioniranja, poboljša samopoštovanje i samopouzdanje te da razvije strategije suočavanja s problemom. To se najčešće odvija na suptilne načine, ali se učinci mogu uočiti u djetetovom dnevnom funkcioniranju.

Kako dijete uključiti u dječju integrativnu terapiju?

Uvodni susret obavlja se samo s roditeljima i obično traje 60 minuta. Ukoliko je moguće, dobro je da na uvodni razgovor dođu oba roditelja. Osim osnovnih informacija, pričat ćemo o poteškoćama Vašeg djeteta, njegovom razvoju i obiteljskoj dinamici te svemu onome što Vam se čini značajnim.

Drugi susret namijenjen je upoznavanju psihologa s djetetom i obično traje između 30 i 45 minuta.

Na temelju susreta s roditeljima i djetetom, psiholog predlaže oblik rada koji bi bio najprimjereniji za pojedino dijete. Ukoliko su dijete, roditelji i psiholog suglasni da dijete sudjeluje u dječjoj terapiji zaključuju terapijski sporazum kojim su definirana prava i obveze roditelja i psihologa.

RAZVOJ VJEŠTINA UČENJA – “UČIMO KAKO UČITI” KROZ INDIVIDUALNI I GRUPNI RAD

Budući da se u školama najčešće ne posvećuje dovoljno pažnje podučavanju vještinama učenja, velik broj učenika i studenata ne postiže željeni školski uspjeh upravo iz razloga što ne znaju kako učiti.

Kroz pet individualnih i/ili grupnih susreta učenici i studenti razvit će vještine lakšeg pamćenja informacija, povezivanja dijelova gradiva u smislene cjeline, izlaganja pred drugima te planiranja vlastitog učenja. Polaznici će naučiti kako efikasnije učiti, neovisno o sadržaju samog gradiva.

Tijekom 5 susreta polaznici savladavaju sljedeće tematske cjeline:

 1. Organizacija vremena i učenja
 2. Tehnike lakšeg usvajanja i zapamćivanja gradiva
 3. Metode povećanja koncentracije
 4. Motivacija za učenje
 5. Tehnike svladavanja treme pred usmeno ispitivanje

Individualni način rada uključuje 5 susreta po 45 minuta.

Grupni rad odvija se u grupama do najviše 6 učenika te uključuje 5 susreta po 2 sata.

Program se održava u Siriusu, Bužanova 10, 10000 Zagreb.

Prijave za sudjelovanje (individualno i/ili grupno) zaprimaju se putem prijavnog obrasca kojem možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://goo.gl/forms/EcplPDQeIGR6Ash43

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-maila: djeca@centar-sirius.hr ili telefona: 01/6701 224.

 

Pomoć u učenju održava se prema predbilježbama i potrebama korisnika i besplatna je za djecu iz jednoroditeljskih obitelji.

PSIHOSOCIJALNE RADIONICE ZA OSNOVNOŠKOLCE

Prijave na ciklus radionica moguće su tijekom cijele školske godine. Za sudjelovanje na radionicama, prijavite svoje dijete putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Dječji socijalni razvoj obuhvaća ponašanja, stavove i afekte sjedinjene u dječjoj interakciji s odraslima i vršnjacima. Prikladan socijalni razvoj zahtjeva razumijevanje i poznavanje normi, pravila i vrijednosti zajednice u kojoj živi, kao i ovladavanje umijećima nužnim za djelotvornu interakciju unutar te zajednice.

Dijete koje je to uspjelo, razvilo je vještine socijalne kompetencije. Hoće li dijete biti socijalno kompetentno ili ne, ovisi o njegovoj sposobnosti regulacije emocija, poznavanju i razumijevanju okoline, socijalnim vještinama te njegovoj sposobnosti da se ponaša u skladu s tim spoznajama.

Osnovne socijalne vještine čine vještine slušanja, lijepog i odvažnog govora, traženja pomoći i naklonosti od drugih.

Vještine povezane s funkcioniranjem u grupi uključuju postavljanje pitanja, čekanje na red i uključivanje u igru, prikladno slijeđenje uputa i prekidanje govornika, traženje prijatelja za igru i pružanje pomoći drugima.

Prikladno postupanje s osjećajima čine vještine razumijevanja vlastitih i tuđih osjećaja, postupanje sa strahom, razgovor o vlastitim i tuđim emocijama, a vještine povezane s djetetovim postupanjem u stresnim situacijama odnose se na sposobnost opuštanja, iskrenost, prihvaćanje gubitka itd.

Alternative za agresivno ponašanje čine djetetove vještine postupanja s ljutnjom, odlučivanje je li nešto u redu ili ne, vještine rješavanja problema i prihvaćanje posljedica.

Psihosocijalne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, poticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.
Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Kroz program radionica kod djece se radi na:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• iskazivanju osjećaja i nenasilno rješavanje sukoba
• tehnikama relaksacije
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 550 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Voditeljica: Ana Vučer, prof.soc.ped.

Termini: Djeca će biti raspoređena u 3 grupe, po dobi. O točnom datumu početka radionica bit ćete obavješteni putem e-maila u najkraćem mogućem roku; čim se formiraju grupe.

Prijave: Prijavite svoje dijete na novi ciklus radionica putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Informacije: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.:  01/6701224 ili nam se javite na e-mail: djeca@centar-sirius.hr

PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

“Školica”

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta. Da bi dijete što bezbolnije prebrodilo promjene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema djeteta za školu.

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti iznimno stresnim za dijete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

Program “Školica” priprema je djeteta za školu kroz interaktivne igre i djeci zanimljive sadržaje. Program je namijenjen predškolskoj djeci od 5 – 7 godina starosti.

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• razvoju predvještina čitanja i pisanja
• poticanju zainteresiranosti za slova
• razvoju djetetova rječnika i vještina izražavanja
• iskazivanju osjećaja i nenasilnog rješavanje sukoba
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 650 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Informacije i prijave: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.: 091/2137-42401/6701224 ili nam se javite na e-mail: sanja@centar-sirius.hr

Povezane vijesti:

Kako razvijati pažnju i koncentraciju djece

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Što je profesionalno usmjeravanje?

Profesionalno usmjeravanje skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različitio doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.

Narudžba za profesionalno usmjeravanje

Ukoliko ste zainteresirani za profesionalno usmjeravanje u Centru Sirius, molimo Vas da popunite ovu prijavnicu , a mi ćemo Vam se povratno javiti najkasnije 2 radna dana nakon što zaprimimo Vašu prijavu.

Poveznica na prijavnicu:

Zašto je važno profesionalno usmjeravanje?

U radu provedemo jednu trećinu svog života, radimo 7 do 8 sati na dan, 5 ili 6 dana u tjednu, 35 do 40 godina. Raditi posao koji nas veseli i u kojem smo uspješni od neizmjerne je važnosti za čovjekovu sreću. Stoga je odabir primjerenog zanimanja jedna od najvažnijih životnih odluka.

Kada se odlučiti na profesionalno usmjeravanje?

 •     Kada želite saznati koje je zanimanje za vas primjereno
 •     Kada želite odabrati odgovarajuću srednju školu/fakultet
 •     Kada želite potvrditi svoj izbor
 •     Kada želite saznati koje su vam sposobnosti najrazvijenije
 •     Kada želite promijeniti zanimanje

Što profesionalno usmjeravanje uključuje?

 • Psihologijsko testiranje različitih intelektualnih sposobnosti – verbalno, numeričko, apstraktno, spacijalno i mehaničko rasuđivanje te poznavanje gramatike i pravopisa povezanih s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i vjerojatnost da ćemo trebati manji angažman za postizanje uspjeha i doživljavati manje neuspjeha u radu. Zamislite pjevača bez sluha ili pak televizijskog voditelja koji nema dobre verbalne sposobnosti pa svako malo zamuckuje i zastajkuje u govoru. Svako zanimanje traži različite sposobnosti koje određuju pojedinčev domet u uspješnosti obavljanja posla.
 • Testiranje osobina ličnosti – dominantne osobine ličnosti, uobičajene obrasce ponašanja i reagiranja te zainteresiranost za učenje i usvajanje novih znanja. Ako ste zatvoreni, povučeni i ne uživate u društvu većeg broja ljudi, bolje će vam odgovarati poslovi koje morate obavljati samostalno i koji ne uključuju mnoštvo kontakata s drugima.
 • Testiranje profesionalnih interesa – interesi se odnose na ono što nam se sviđa, što nam je ugodno i u čemu uživamo. To su aktivnosti kojima se bavimo, predmeti koji nam se sviđaju i sve ono što nam je zabavno, uzbudljivo ili izazovno. Interesi nam pomažu da bolje upoznamo same sebe i lakše donesemo odluku o vlastitom zanimanju ili karijeri.
 • Razgovor s psihologom – savjetovanje vezano uz odabir i realizaciju zanimanja.
 • Pisano izvješće o rezultatima testiranja – dobiveni rezultati psihologijske obrade prezentiraju se pojedincu, odnosno učeniku i roditeljima usmeno i pisano u formi izvješća.