Psihologijsko testiranje

Što je psihologijsko testiranje?

Psihologijsko testiranje odnosi se na skup postupaka kojim se određuje stupanj izraženosti određenih osobina, sposobnosti i vještina kod jednog ili više pojedinaca.Psihologijski testovi su provjerena, objektivna i pouzdana metoda mjerenja koja predviđaju najvjerojatnije ponašanje osobe u određenim situacijama.

Psihologijsko testiranje obavljamo u sljedeće svrhe

  • Klinička psihodijagnostika – u okviru kliničke psihodijagnostike primjenjujemo psihodijagnostička sredstva kako bismo što bolje procijenili određenu osobu, njeno doživljavanje, mišljenje i ponašanje (osobito ona neprilagođena) te kako bi joj se mogla pružiti adekvatna psihološka ili psihijatrijska pomoć.
  • Profesionalna orijentacija – prilikom profesionalne orijentacije testiranje će vam pomoći u odabiru budućeg zanimanja koje će biti u skladu s vašim intelektualnim sposobnostima, osobinama ličnosti i profesionalnim interesima.
  • Profesionalna selekcija – testiranje u svrhu profesionalne selekcije primjenjujemo kada želite zaposliti najbolje kandidate koji su po svojim sposobnostima, osobinama ličnosti i radnim vrijednostima najprikladniji određenom radnom mjestu.
  • Procjena potencijala pojedinca – u svrhu procjene potencijala primjenjujemo kada želimo bolje upoznati i procijeniti potencijale pojedinaca i timova. Psihologijsko testiranje nam pruža uvid u intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti i specifične vještine vezane uz radno mjesto te nam omogućuju uspoređivanje rezultata kandidata. Međutim, testovi su rijetko jedini kriterij po kojem se osobe procjenjuju. Oni obično, uz intervju, predstavljaju jedan od mnogih izvora podataka.

Što je važno znati prije i prilikom psihologijskog testiranja?

  • Testovi inteligencije vremenski su ograničeni stoga je važno biti što brži prilikom njihovog rješavanja.
  • U testovima inteligencije jasno je određeno što se smatra točnim odgovorom, dok u drugim testovima, poput upitnika ličnosti ili inventara interesa, nema točnih i netočnih odgovora.
  • Pri ispunjavanju upitnika ličnosti pokušajte biti što iskreniji i manje se prikazivati na socijalno poželjan način. Naime, velik broj upitnika ličnosti sadrži ljestvicu laganja/davanja socijalno poželjnih odgovora koja će registrirati u kojoj su mjeri vaši odgovori iskreni.
  • S obzirom da testiranje iziskuje koncentraciju i određeni intelektualni napor, na testiranje pokušajte doći odmorni i naspavani.