Better ACT than react

Erasmus+ KA2 projekt

Ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih svakodnevno se bore s problemom održavanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Mladi s tjelesnim invaliditetom, problemima u ponašanju ili intelektualnim teškoćama, mladi iz alternativne skrbi, mladi u teškim socioekonomskim okolnostima i manjine suočavaju se s teškim problemima u svom svakodnevnom životu koji mogu izazvati snažne osjećaje empatije, tuge, bespomoćnosti ili ljutnje kod osoba koje rade s njima. Ljudima koji rade s ranjivim skupinama mladih može biti vrlo teško pravilno se odmoriti nakon posla i ne razmišljati o mučnim problemima s kojima se suočavaju njihovi korisnici. Većina poslova i mnoga životna iskustva stvaraju određeni stupanj stresa, ali čini se da je ovaj problem još teži kod pojedinaca koji rade u emocionalno zahtjevnim okruženjima. Profesionalna sfera često se prelijeva u privatni život radnika, a radnik doživljava tzv. “burn-out” (izgaranje). Od iznimne je važnosti u ovakvim zanimanjima pronaći ravnotežu između radnog i privatnog života.

S obzirom na nedostatak alata koji bi  ljudima koji rade s ranjivim skupinama mladih mogao pomoći da ublaže stres i osjećaje koji proizlaze iz tako emocionalno zahtjevnog rada, razvoj modernog alata koji je lako primjenjiv i jednostavan za upotrebu prijeko je potreban. Osobe koje nauče brinuti o svom mentalnom zdravlju moći će podučavati ove vještine i mlade ljude s kojima rade. Kad se usvoje, ove vještine čine naš svakodnevni život sadržajnijim i ugodnijim, čak i kada smo suočeni s teškim situacijama i okolnostima. Terapija prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and commitment therapy – ACT) oblik je kognitivno-bihevioralnog tretmana, empirijski utemeljena psihološka intervencija koja koristi strategije prihvaćanja i pozornosti te strategije posvećenosti svojim vrijednostima i promjene ponašanja za povećanje psihološke fleksibilnosti. Psihološka fleksibilnost je sposobnost održavanja kontakta sa sadašnjim trenutkom bez obzira na neugodne misli, osjećaje i tjelesne senzacije, dok odabiremo buduća ponašanja na temelju situacije i osobnih vrijednosti. Studije pokazuju da je psihološka fleksibilnost povezana s kvalitetom života i mentalnom dobrobiti.

Nažalost, tradicionalna psihoterapija licem u lice obično je preskupa ili nepristupačna osobama koje rade s ranjivim skupinama mladih, posebno onima koji žive u ruralnim ili siromašnim područjima. Kompjuterizirani kognitivno-bihevioralni tretmani pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju simptoma anksioznosti i depresije, kao i u razvoju zdravih načina nošenja sa stresom. Kroz ovaj projekt koristiti ćemo ovakav moderni pristup kako bismo omogućili većem broju ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih da nauče i implementiraju osnovne principe ACT tretmana za rad na sebi i u svom svakodnevnom radu s mladima.

Cilj ovog projekta je uvođenje vještina psihološke fleksibilnosti u prakse rada s mladima s ciljem osnaživanja profesionalnih kapaciteta ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih. Kao rezultat toga, moći će se uspješnije nositi sa stresom, zaštititi se od izgaranja i prenijeti te vještine mladim ljudima s kojima rade. Ovaj će se cilj postići razvojem inovativnog alata za povećanje psihološke fleksibilnosti koji će se sastojati od 2 dijela: kurikuluma radionica koji će se koristiti u sinergiji s mobilnom aplikacijom koja će sadržavati kratke vježbe temeljene na principima ACT terapije. Aplikacija će biti dostupna za korištenje na 3 različita načina: pojedinačno od strane ljudi koji rade s mladima, pojedinačno od strane mladih ili zajednički u grupnom radu.

Ciljna skupina ovog projekta su ljudi koji rade s mladima iz 5 partnerskih zemalja koje će sudjelovati u proizvodnji opisanog inovativnog alata, njegovu pilotiranju i širenju rezultata relevantnim dionicima. Razvijeni materijali testirat će se i revidirati na zajedničkoj obuci osoblja koja će biti organizirana za 15 osoba koje rade s mladima, koje će nakon toga provesti lokalno pilotiranje materijala. Kroz ove treninge, ljudi koji rade s mladima radit će na razvoju vlastite psihološke fleksibilnosti, a uz pomoć razvijenog inovativnog alata, te će vještine moći na sustavan i jednostavan način prenijeti mladim ljudima s kojima rade. Razvijeni kurikulum i mobilna aplikacija bit će slobodno dostupni na web stranici projekta, prevedeni na sve jezike partnerskih zemalja i široko distribuirani zainteresiranim dionicima koji žele razviti kvalitetnije načine suočavanja sa stresom i prenijeti ove vještine mladima s kojima rade.

Očekivani dugoročni učinak ovog projekta je podizanje svijesti o stresu s kojim se ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih nose u svom svakodnevnom radu, o važnosti usvajanja zdravih načina suočavanja sa stesom i važnosti brige o vlastitom mentalno zdravlje za cjeloživotnu održivost, posebno u tako visoko zahtjevnom emocionalnom radu.

 

Trajanje projekta: 1.9.2020. – 30.6.2022.

 

Kooridnator projekta:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

 

Partneri na projektu:

Medoro scarl  

8Dgames

St. Patrick’s Mental Health Services

DGASPC HR