Skip to content

Projekti

Provodimo različite projekte i programe iz područja osnaživanja djece, mladih, obitelji i skupina u potrebi…

Projekti u tijeku

 

 

YOUTH MOVING

Erasmus+ KA2 projekt

 

Djeca i mladi s iskustvom života u alternativnoj skrbi, koji su zbog nepovoljne situacije u biološkim obiteljima iz njih izdvojeni često nailaze na mnoge prepreke. Njihovo djetinjstvo uvelike je drugačije, ali i zahtjevnije od opće populacije jer se nerijetko nađu u situacijama bez odgovarajuće formalne potpore i socijalne mreže. Nedostatak socijalne mreže i sustavne podrške najviše je vidljiv u procesu osamostaljenja i odraslog života nakon skrbi.

Socijalne politike sa svojim mjerama i odredbama mogu poboljšati (nažalost, ponekad i ograničiti) mogućnosti za mlade koji izlaze iz sustava alternativne skrbi. Važno je pružiti priliku mladima iz alternativne skrbi da sami sudjeluju u kreiranju socijalnih politika i usluga koje se na njih odnose.

Nužno je podići razinu svijesti opće populacije, a posebice onih koji kreiraju socijalne politike, o dodatnoj potpori koja je potrebna mladima iz alternativne skrbi. Potpora se odnosi i na poticanje i pružanje mogućnosti mladima iz alternativne skrbi u svim područjima života, pa tako i u sudjelovanju u demokratskim procesima zajednice.

 

Cilj projekta Youth moving:

je povećanje razine sudjelovanja mladih iz alternativne skrbi u demokratskim procesima, kroz osnaživanje njihove uloge aktivnih građana obraćajući posebnu pažnju na povezivanje s dionicima u području alternativne skrbi te jasnije izražavanje vlastitih stavova i potreba.

 

Cilj i aktivnosti projekta:

 • jačanje kompetencija osoba koje rade s mladima iz alternativne skrbi
 • poticanje mladih da aktivno sudjeluju u društvu
 • prevladavanje ograničenja
 • pružanje prilike mladima da izraze svoje mišljenje

 

Youth moving će navedene ciljeve ispuniti putem:

 • kreiranja kurikuluma radionica čiji cilj je osnaživanje mladih iz alternativne skrbi za sudjelovanje u demokratskim procesima zajednice
 • kreiranja video materijala za podizanje razine svijesti populacije o važnosti sudjelovanja mladih iz alternativne skrbi u demokratskim procesima. Mladi iz alternativne skrbi bit će uključeni u izradu video materijala koji će poslati poruku osobama koje rade s mladima i kreatorima socijalnih politika o potrebama mladih iz alternativne skrbi i važnosti njihovog sudjelovanja u demokratskim procesima zajednice.

 

Trajanje projekta: studeni, 2021. – studeni, 2023.

Koordinator: Sirius

Partnerske organizacije: APDES, FAMO, DGASPC HG, Co&So, Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece

 

Naziv programa: Zdravo odrastanje

Program se provodi na području gradova Zagreba i Sl. Broda

Opći cilj programa: suzbijanje i sprječavanje pojave i razvoja ovisničkih ponašanja kod djece i mladih.

Specifični ciljevi:

 1. Unaprijediti roditeljske kompetencije u svrhu ostvarivanja pozitivnog obiteljskog ozračja i odgoja djece
 2. Razvoj i unaprjeđenje socijalne i emocionalne kompetencije kod djece i mladih
 3. Osnažiti kapacitete učiteljskog i nastavničkog vijeća škola za izgradnju školskog okruženja koje prevenira i smanjuje pojavu neprihvatljivih ponašanja među učenicima

 

Programske aktivnosti:

Aktivnosti za djecu i mlade

 1. Provedba psihosocijalnih radionica za djecu i mlade
 2. Pomoć u učenju

 

Aktivnosti za roditelje

 1. Radionice za razvoj i unaprjeđenje roditeljskih kompetencija
 2. Predavanja za roditelje na različite teme
 3. Individualno savjetovanje roditelja

 

Aktivnosti za stručne djelatnike škola

Provedbe stručnih predavanja za učiteljska vijeća

 

Trajanje programa: 9.11.2022. – 9.11.2023.

Partneri:

 1. I OŠ Dugave, Zagreb
 2. OŠ Kralja Tomislava, Zagreb
 3. Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb
 4. OŠ Vladimir Nazor, Sl. Brod

Donator: Ministarstvo zdravstva

Projekt Znanjem do zdravlja provodimo u partnerstvu s Udrugom za pomoć ženama oboljelim od raka dojke Sv. Agata – Glina, Ligom protiv raka Koprivničko-križevačke županije i udrugom Brodoto.

Projektom ćemo osnažiti udruge koje pružaju pomoć onkološkim bolesnicima za aktivnije zagovaranje prava onkoloških bolesnika, ojačat ćemo i  sistematizirati njihove volonterske mreže te ojačati njihove stručne kapacitete, što će im omogućiti kvalitetnije pružanje podrške većem broju korisnika.

Opći cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje rade s onkološkim bolesnicima.

Specifični ciljevi su:

 1. Jačanje kapaciteta OCD-a u području prikupljanja sredstava i vođenja projekata
 2. Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba onkoloških bolesnika, posebno uslijed kriznih situacija
 3. Poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici i sistematizacija sustava rada partnerskih OCD-a s volonterima
 4. Jačanje stručnih kapaciteta OCD-a za primjereno odgovaranje na potrebe njihovih korisnika, onkoloških bolesnika.

 

Očekivani rezultati projekta:

 1. Uključeni OCD-i bit će osposobljeni za samostalno prijavljivanje i vođenje projekata
 2. Uključeni OCD-I bit će osposobljeni da aktivnije zagovaraju prava onkoloških bolesnika u svojim lokalnim zajednicama, a kroz medijske kampanje direktno rješavaju njihove probleme i potrebe
 3. Sistematizacija rada s volonterima omogućit će uključenim OCD-ima da pruže kvalitetniju podršku većem broju korisnika
 4. Volonteri će naučiti osnove pružanja psihološke prve pomoći što će biti vrijedan kapacitet u slučaju kriznih situacija
 5. Izrađena brošura za volontere
 6. Izrađena digitalna edukacija za stručnjake
 7. Sistematizacija pružanja stručne podrške olakšat će uključenim OCD-ima brzu regrutaciju stručnjaka koji će moći pružiti podršku onkološkim bolesnicima, osobito u slučaju kriznih situacija

Projekt se provodi od kolovoza 2022. do siječnja 2024. godine a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 490.454,77 HRK.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Ivana Belamarić; ivana@centar-sirius.hr

                                                       Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Centra Sirius.
                                                       Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

ERASMUS+ KA2 STRATEŠKO PARTNERSTVO

NOSITELJ PROJEKTA: 

RMŽK – Vijeće mladih Žilinske regije  – Slovačka

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje – Hrvatska
 • IPčko – Slovačka
 • Petrklíč help – Češka
 • SPACE s.r.o. – Češka

TRAJANJE PROJEKTA:  31.05.2022. – 31.07.2024.  

DONATOR:  Europska unija, Erasmus +.

 IZNOS POTPORE: 206 490 €

OPIS: 

Mentalno zdravlje, koje je temelj tjelesnog zdravlja, važan je čimbenik u radu s mladima. Prema statistikama OECD 1 od 6 građana EU-a pati od neke vrste mentalnih bolesti. Iscrpljenost, anksioznost, depresija, stres, sagorijevanje (http://bit.ly/euractiv_mental_health).

Prema istraživanju klinike Cleveland, svjetski događaji utjecali su na odgojne metode roditelja tako da djeca Z-generacije nisu imala priliku razviti psihološku otpornost kroz vlastito iskustvo, što rezultira brzom strašću za ostvarivanjem i s druge strane, brzo podlijeganje stresu i sagorijevanju. 

Jedno od rješenja izlaska iz ovakvih situacija je stvaranje podrške osobama koje rade s mladima koje se dodatno educiraju i osposobljavaju za rad s  mladima Z-generacije, kako bi prevenirali kod mladih pojavu depresije, stresa, sagorijevanja i ostalih negativnih stanja mentalnog zdravlja kod mladih.

Tome može uvelike poslužiti i uvođenje novih metoda rada, poput uvođenja virtualne stvarnosti u neformalno obrazovanje.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Unaprijediti kvalitetu neformalnog obrazovanja uvođenjem metode korištenja virtualne stvarnosti.
 • Povećati metodičku podršku osobama koje rade s mladima iz različitih skupina.
 • Podržati korištenje obrazovnih materijala uz primjenu virtualne stvarnosti u obrazovanju i radu s mladima.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SU:

 • Izrada seta aktivnosti simulacije virtualne stvarnosti usmjerenih na sprječavanje stresa i sagorijevanja pri radu s mladima.
 • Izrada metodologije za neformalno obrazovanje osoba koje rade s mladima s ciljem prevencije stresa i sagorijevanja kod mladih putem korištenja aktivnosti simulacije virtualne stvarnosti.
 • Priručnik za osobe koje rade s mladima o tome kako implementirati obrazovne setove, tj. metodologiju sa simulacijskim aktivnostima virtualne stvarnosti u radu s mladima.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA:

 • Osobe koje rade s mladima
 • Mlade osobe.

   

            

Partneri: Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad

 

Opći cilj projekta: Prevencija i sprječavanje pojave neprihvatljivih oblika ponašanja među mladima te ublažavanje njegovih posljedica korištenjem inovativne metodologije.

Specifični ciljevi:

 • Uvesti inovativnu metodu suočavanja s vršnjačkim nasiljem u rad s mladima – virtualnu stvarnost
 • Osvijestiti problem nasilja među mladima, potaknuti empatiju i toleranciju te im ponuditi učinkovite načine suočavanja s nasiljem i naučiti ih nenasilnim načinima rješavanja sukoba
 • Povećati kapacitet partnerskih škola i nastavničkih vijeća u prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među mladima i suočavanju s počinjenim nasiljem te korištenju inovativne metodologije u radu s mladima
 • Upoznati roditelje s problemom nasilja među mladima i učinkovitim načinima rješavanja pojave nasilja
 • Pružiti individualnu savjetodavnu podršku mladima koja imaju iskustvo s nasiljem, bilo kao žrtve ili kao nasilnici, i njihovim roditeljima, a koji iskažu takvu potrebu
 • Osvijestiti širu javnost o problemu nasilja među mladima i upoznati je s pozitivnim rezultatima projekta i potrebom za provođenjem ovakvih aktivnosti

Projektne aktivnosti:

 1. Aktivnosti usmjerene mladima – preventivne psihoedukativne radionice, iskustvene VR radionice
 2. Aktivnosti usmjerene roditeljima – radionice za roditelje, Interaktivna predavanja za roditelje, Individualno savjetovanje mladih i njihovih roditelja
 3. Aktivnosti usmjerene nastavnom osoblju – Stručno-edukativna predavanja za djelatnike škole

Projekt traje od 01. studenog 2022. godine do 30. rujna 2023. godine, a financiran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

 

Engagement and active citizenship for seniors and youth in promoting Europe projekt (skraćeni naziv EASY-EU) provodi se s ciljem promicanja sudjelovanja mladih i starijih građana u građanskom i demokratskom životu EU kroz organizaciju 6 lokalnih EASY-EU događaja u svakoj zemlji partnera.

Projekt zajednički u partnerstvu provode:

Italija – CO&SO

Grčka – United Societies of Balkans

Irska – The Rural Hub

Austrija – Jugend Am Werk

Hrvatska – Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

 

EASY-EU uključuje mlade i starije građane i poticati rasprave kako bi učili jedni od drugih a fokusirat će se na:

1) izbore za Europski parlament 2024.

2) svijest o inovativnim demokratskim pristupima i alatima

3) angažman građana u raspravama o okolišu u skladu s Europskim zelenim planom.

 

Očekivani rezultati:

 • ojačan osjećaj pripadnosti Europi
 • povećana svijest o važnosti europskih liberalno-demokratskih vrijednosti
 • veća svijest o pitanjima zaštite okoliša i ravnopravnosti spolova.

 

Projekt financira Europska unija iz programa CERV – Citizens, Equality, Rights and Values programme.

“Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti”  projekt je koji HURA provodi sa svojim partnerima Zakladom Solidarna, Centrom Sirius i Udrugom IKS. Srž projekta čini niz radionica iz područja digitalne pismenosti i mentalnog zdravlja kojima se nastoji odgovoriti na nisku zapošljivost stanovništva Sisačko-moslavačke županije, djecu i mlade zainteresirati i opremiti za inovativne i digitalne poslove budućnosti i time im ponuditi alat da zaustave međugeneracijski prijenos siromaštva u županiji s visokim udjelom siromašnih i socijalno ugroženih skupina. Projekt je tako nastao kao reakcija na prijeke potrebe lokalnih zajednica Sisačko-moslavačke županije, potrebe koje su se nakon potresa 2020. godine samo povećale. Osim podrške učenicima, studentima i nezaposlenima, širi je cilj projekta unaprijediti djelovanje lokalnih OCD-ova koji su najupućeniji u potrebe lokalne zajednice, ali često nemaju pristup mnogim digitalnim alatima – što bi ih učinilo vidljivijima i otvorilo im nove mogućnosti poslovanja i izvore financiranja. U vremenu u kojem krize za sobom povlače nove krize projektom “Digiceda” želi se jačati otpornost pojedinaca, zajednica i lokalnih OCD-ova na krizne situacije – a digitalizacija i obrazovanje sa svim svojim važnim netržišnim učincima te skrb o mentalnom zdravlju tome mogu uvelike doprinijeti.

 

Saznajte više na http://strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Kako bi podržali vlasti i druge dionike u zemljama EU-a u koje dolaze ukrajinska djeca izbjeglice i njihove obitelji te ojačali mehanizme, sustav, usluge i infrastrukturu za bolji odgovor na potrebe i prava djece izbjeglica i migranata iz Ukrajine i drugih zemalja, Švicarsko državno tajništvo za migracije SEM i Regionalni ured UNICEF-a za Europu i Središnju Aziju osmislili su regionalni humanitarni program kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini. Tako se, uz Republiku Hrvatsku, program provodi u još pet zemalja Europske unije – Bugarskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj.
Program obuhvaća i jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za pružanje potpore najranjivijoj djeci i njihovim skrbnicima u migracijama, uključujući one iz Ukrajine i djecu bez pratnje.
Aktivnosti programa:

Trajanje programa: 1.  prosinca 2022. do 30. studenoga 2023.

Erasmus+ KA2 projekt

Sjedilački način života sve je više prisutan u današnjem društvu, a fizička se aktivnost još uvijek ne koristi
kao intervencija za mentalne probleme iako bi to, prema istraživanjima, bila učinkovita i važna metoda.
Projekt Be Active – Be Well u fokus stavlja mlade s manje mogućnosti s kojima organizacije konzorcija
svakodnevno rade. Uključivanje i raznolikost najvažniji je prioritet ovog projekta jer će mladi s manje
mogućnosti imati pristup tjelesnoj aktivnosti bez plaćanja.

Ciljevi projekta:
Povećati tjelesnu aktivnost mladih čineći je privlačnijom i pristupačnijom, posebice mladima s manje
mogućnosti, osnažiti i osposobiti osobe koje rade s mladima da u svoj rad uključe fizičku aktivnost te
povećati svijest o važnosti redovite fizičke aktivnosti kod mladih.

Aktivnosti projekta:
Istražiti, intervjuirati i ispitati mlade i osobe koje rade s mladima o preprekama i motivaciji za
implementaciju regularne fizičke aktivnosti, osmisliti online alat za obavljanje različitih fizičkih aktivnosti,
podučiti osobe koje rade s mladima kako implementirati fizičku aktivnost u svoj rad te osvijestiti
dobrobiti fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje.

Be Active – Be Well će navedene ciljeve ispuniti kroz:

 • Izradu smjernice dobre prakse za implementaciju fizičke aktivnosti u svakodnevni život mladih
 • Online platformu koja motivira i facilitira integraciju fizičke aktivnosti u život mladih i osoba koje rade s mladima
 • Priručnik za mlade (kako koristiti platformu) i priručnik za osobe koje rade s mladima (kako implementirati fizičku aktivnost u rad s mladima)
 • Trening osoba koje rade s mladima za integraciju online platforme i regularne fizičke aktivnosti u radu s mladima

Trajanje projekta: studeni. 2023. – listopad, 2025.
Koordinator: Sirius
Partnerske organizacije:

                                                                                                                                                         


 

Projekt It’s my life provodimo u partnerstvu s neprofitnom organizacijom Salva Vita iz Mađarske i Andragoškim zavodom Maribor iz Slovenije te se financira iz sredstava programa Erasmus +.

Projekt je namijenjen nezaposlenim mladima od 18 – 30 godina starosti I to osobito skupinama mladih s manje mogućnosti kojima je potrebna podrška pri realizaciji samostalnog života i zaposlenju. 

U okviru projekta uspostavit ćemo centre za mlade u Hrvatskoj, Madžarskoj i Sloveniji kroz koje ćemo osigurati individualne i grupne aktivnosti podrške i edukacije za poticanje samostalnosti, ulazak na tržište rada i uključivanje u društvo. Nadalje, zajedno s partnerima pripremit ćemo metodologiju rada s mladima uključivanjem primjera dobre prakse u području rada s mladima koja će potom biti dostupna svim stručnjacima koji rade s mladima.

Ciljevi projekta su:

 • Doprijeti do posebnih skupina mladih tzv. NEET i pružiti im potrebnu podršku
 • Povećati zapošljivost i dobrobit mladih razvojem niza usluga, metodologije i aktivnosti za razvoj njihovih socijalnih, životnih i radnih vještina i kompetencija s ciljem uspješnijeg prijelaza u odraslu dob i uključivanje na tržište rada.

Aktivnosti  projekta su:

 • Provedba aktivnosti usmjerenih razvoju socijalnih i životnih vještina i kompetencija
 • Provedba aktivnosti usmjerenih profesionalnom usmjeravanju i zapošljavanju
 • Provedba aktivnosti usmjerenih razvoju kreativnih vještina
 • Pružanje psihološke pomoći i podrške.

 

Projekt se provodi od 1.9.2023. – 31.8.2026.

Završeni projekti

Naziv programa: Centar u Lipiku

Program se provodi na području grada Lipika

Opći cilj programa: razvoj i unaprijeđenije socijalnih usluga namijenjenih članovima obitelji u riziku i djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Specifični ciljevi:

Jačanje stručnih kapaciteta djelatnika ustanova socijalne skrbe za rad s obiteljima u riziku i djecom i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Pružanje stručne potpore radu djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici
Razvoj novih i inovativnih usluga za djecu i mlade iz rizičnih obitelji i onih bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Programske aktivnosti:

Edukacija za djelatnike Centra uz mogućnost uključivanja djelatnika Centra za socijalnu skrb
Tematske cjeline:

Rad s obiteljima u riziku
Rad s udomiteljskim obiteljima
Edukacije će se provoditi putem jednodnevnih radionica

Razvoj novih usluga za djecu i mlade
Tematske cjeline

Mindfulness radionice za djecu s problemima
Mindfulness edukacija za djelatnike
Ciklus glazbeno-terapijskih radionica bubnjanja u koje će biti uključena i djeca iz zajednice koja nisu korisnici Centra
Psihoedukativne radionice za jačanje samopouzdanja, samopoštovanje i asertivne komunikacije
Osnivanje i vođenje debatnog kluba

Osnaživanje i podrška djelatnicima Centra
Supervizija za djelatnike Centra

Trajanje programa: 1.6.2020. – 31.5.2023.

Partner: Centar za pružanje usluga u zajednici, Lipik

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Naziv programa: Razvoj i unaprjeđenje usluga udomitelja za djecu

Program se provodi na području gradova Sl. Broda i Siska

Opći cilj programa: Unaprjeđenje i zaštita prava djece u udomiteljskim obiteljima

Specifični ciljevi:

 1. Razviti i unaprijediti usluge u zajednici za pružanje podrške udomiteljskim obiteljima
 2. Pružanje podrške udomiteljima za adekvatno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva djece
 3. Pružanje podrške stručnim djelatnicima ustanova za socijalnu skrb koji rade na području udomiteljstva

 

Programske aktivnosti:

 1. Unaprjeđenje dostupnih usluga u zajednici za udomljenu djecu i udomitelje
  • Čuvanja djeteta u kraćem vremenu (1, 2 ili 3 sata) u prostoru partnerske udruge Logos, pod stručnim nadzorom
  • Individualna i grupna pomoć u učenju i savladavanju školskog gradiva
  • Pomoć kod poremećaja jezično-govornog razvoja – logopedska pomoć
  • Godišnja edukacija udomitelja
  • Edukativno tematske grupe podrške udomiteljima i supervizije udomitelja
  • Organizacija zajedničkih druženja udomiteljskih obitelji

 

 1. Jačanje kapaciteta stručnjaka u sustavu socijalne skrbi
 • Edukacija djelatnika ustanova socijalne skrbi
 • Supervizijski susreti za djelatnike centara za socijalnu skrb

 

 1. Promocija udomiteljstva

Trajanje programa: 1.6.2020. – 31.5.2023.

Partneri:

 1. Centar za socijalnu skrb Sl. Brod
 2. Dječji centar Logos, Sl. Brod
 3. Dječji dom Vrbina, Sisak

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Što je vršnjačko nasilje? Vršnjačko nasilje definira se kao svako namjerno fizičko, psihičko ili emocionalno nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka, a učinjeno s ciljem povrjeđivanja. Vršnjačko nasilje je često prisutno u školama diljem svijeta . U europskim je zemljama u prosjeku jedno od petero djece žrtva vršnjačkog nasilja. Kako možemo smanjiti pojavu vršnjačkog nasilja? Iskustvo je pokazalo da programi prevencije vršnjačkog nasilja smanjuju njegovu pojavu do 25%. Važan dio ovih programa je edukacija mladih o posljedicama koje vršnjačko nasilje ima na žrtve, te o konkretnim načinima na koje mogu zaustaviti vršnjačko nasilje u vlastitoj okolini. Koje alate možemo koristiti u suočavanju s vršnjačkim nasiljem? Moderne tehnologije medijski su kanal novih generacija i mogu se iskoristiti kao snažan alat za predstavljanje novih perspektiva i ideja djeci i mladima. Intrinzično su zanimljive i privlačne mladim ljudima, a korisnicima mogu pružiti uvjerljivo iskustvo koje je teško izazvati tradicionalnim metodama. Virtualna stvarnost (VR) tehnologija je pomoću koje je korisnik uronjen izravno u iskustvo, umjesto da ga promatra indirektno ili razgovara o njemu kao što je to moguće kroz tradicionalne filmove ili prezentacije. Iskustva virtualne stvarnosti mogu olakšati razumijevanje pozicije žrtve te izazvati jak osjećaj empatije, a mogu se koristiti i za uvježbavanje novih psihosocijalnih vještina. Mladi ljudi u virtualnoj stvarnosti mogu isprobati razne načine zaustavljanja vršnjačkog nasilja i na taj način se osnažiti za suočavanje s vršnjačkim nasiljem u vlastitoj okolini. Kako će ovaj projekt pomoći u suočavanju s vršnjačkim nasiljem? Svrha ovog projekta je unaprjeđenje rada s mladima u području suočavanja s vršnjačkim nasiljem i diskriminacijom. Svrha projekta ispunit će se kroz razvoj dva intelektualna rezultata: Kroz Sveobuhvatnu studiju dobrih praksi za suočavanje s vršnjačkim nasiljem, dobit ćemo pregled regionalnih, nacionalnih i europskih uspješnih praksi, uključujući procedure, metodologiju i alate koji se koriste u prevenciji i zaustavljanju nasilja među djecom i mladima, s najvećim fokusom na korištenje modernih tehnologija kao alata u radu s mladima. Na temelju rezultata Studije, razvit ćemo Inovativni alat za suočavanje s vršnjačkim nasiljem, koji će sadržavati kurikulum za radionicu, igru u virtualnoj stvarnosti i trening materijale za osobe koje rade s mladima. Razvijeni alat omogućit će veću strukturu i kvalitetu rada s mladima u području prevencije vršnjačkog nasilja. Sastavni dio radionice bit će VR igra čija će svrha biti olakšavanje razumijevanja pozicije žrtve mladim ljudima, izazivanje empatije za žrtve nasilja kao i osnaživanje mladih za izravno suočavanje s vršnjačkim nasiljem u vlastitoj okolini. Provedbeno razdoblje: Rujan 2018 – Lipanj 2020 Partnerske organizacije: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje – info@centar-sirius.hr Liepaja University – Art research laboratory – info@mplab.lv The Simile of the Child – projects@hamogelo.gr Spektrum Educational Centre – sec@sec.ro Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije.

Program podrške obiteljima s djecom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF-a

KVALITETNO UDOMITELJSTVO ZA DJECU – razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguravanje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima Razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguranje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima dio je programa „Za snažniju obitelj”, koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF u suradnji s partnerima – Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno”, Društvom za psihološku pomoć, Forumom za kvalitetno udomiteljstvo djece, Siriusom te Hrvatskom udrugom socijalnih radnika. Inicijativa „Za snažniju obitelj“ je osmišljena kao skup povezanih komponenti u širokom kontekstu unapređenja usluga usmjerenih podršci obitelji. Preventivna komponenta obuhvaća područje podrške roditeljstvu i jačanja roditeljskih kompetencija kroz uslugu usmjerenu roditeljima najmlađe djece u sustavu socijalne skrbi. Intervencijska komponenta je fokusirana na osiguravanje odgovarajuće i učinkovite podrške i pomoći obiteljima s identificiranim rizicima za sigurnost i dobrobit djeteta. Finalno, komponenta koja obuhvaća zamjensku skrb za djecu u situacijama neodgovarajuće ili izostanka roditeljske skrbi – usmjerena je unapređenju udomiteljstva za djecu, kao najprimjerenijeg oblika alternativne skrbi. Sirius je provedbeni partner za dio Programa koji se odnosi na osiguravanje kvalitetne skrbi za udomljenu djecu. Cilj ovog dijela Programa kojeg je Sirius provedbeni partner je premostiti nedostatke i izazove u okviru sustava udomiteljstva za djecu u RH, osobito one vezane uz osiguranje kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima, s osobitom pažnjom na najranjivije skupine djece. Aktivnosti koje ćemo provoditi: 1. Razvoj standardiziranog programa inicijalne i kontinuirane edukacije udomitelja 2. Razvoj instrumenata za inicijalnu procjenu udomitelja i za praćenje kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima 3. Trening stručnjaka u socijalnoj skrbi 4. Pilotiranje i testiranje programa edukacije i instrumenata 5. Informiranje udomitelja i stručnjaka (Kampanja o udomiteljstvu) Očekivani rezultati: 1. Sustav socijalne skrbi ima na raspolaganju mehanizme, metodologiju i alate za osiguranje kvalitete u pružanju učinkovite udomiteljske skrbi za djecu, sukladno međunarodnim standardima. 2. Stručnjaci u sustavu socijalne skrbi i udomitelji imaju uvećana znanja za primjenu novorazvijenih mehanizama, metodologije i alata za osiguranje kvalitete, dobivena kroz sudjelovanje u pilot provedbi. 3. Potencijalni i postojeći udomitelji kao i stručna javnost raspolažu osnovnim informacijama o udomiteljstvu za djecu, uključujući i informacije o novorazvijenoj metodologiji, alatima i standardima kvalitete razvijenima u okviru projekta. Trajanje projekta: 20.11.2017. – 31.12.2020. Donator: UNICEF Ovdje možete pogledati Osobnu iskaznici programa “Za snažniju obitelj”

Cilj projekta je razviti, potaknuti, osnažiti i pripremiti dugotrajno nezaposlene korisnike socijalne pomoći s područja Sisačko-moslavačke županije za uključivanje na tržište rada.

Što želimo postići ovim projektom?

 • dugotrajno nezaposlenim korisnicima socijalne pomoći pružiti potrebna znanja i vještine za uključivanje u tržište rada
 • dugotrajno nezaposlene osobe učiniti konkurentnijima na tržištu rada
 • dugotrajno nezaposlene potaknuti na samozapošljavanje kroz poduzetništvo.

Projektne aktivnosti su:

 1. procjena osobnih i profesionalnih potencijala
 2. psihološko savjetovanje i psihosocijalna podrška
 3. osposobljavanje i edukacija iz sljedećih područja:
  • tečaj informatike – ECDL program
  • tečaj engleskog jezika
  • pripreme za prijave za posao i intervju
  • poduzetništvo
  • skupljanje, sušenje i distribuiranje voća te ljekovitog i aromatičnog bilja.

Projekt se provodio od 4. prosinca 2010. do 31. prosinca 2011. godine, a financirala ga je Europska unija.

Projekt Izigrajmo nasilje namijenjen je djeci u dobi od 7- 14 godina starosti s područja grada Zagreba.

Opći cilj: Prevencija i sprječavanje pojave neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom te ublažavanje njegovih posljedica.

Specifični ciljevi:

 • Pružanje podrške djeci s uočenim nasilnim obrascima ponašanja i djeci prepoznatoj kao rizičnoj za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja kroz usvajanje primjerenih oblika ponašanja
 • Pružanje savjetodavne podrške djeci žrtvama nasilja
 • Pružanje savjetodavne podrške roditeljima djece s uočenim neprihvatljivim obrascima ponašanja, djece prepoznate kao rizične za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja i djece žrtava nasilja
 • Povećanje kapaciteta škole u prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom
 • Jačanje i povezivanje mreže okolinskih faktora (obitelj – škola) koji utječu na pojavu neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom
 • Edukacija nastavnika o prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom

Aktivnosti:

1) Psihosocijalne radionice – grupni rad s djecom s ciljem upoznavanja emocionalnih, kognitivnih i ponašajnih obrazaca djeteta, identificiranja potencijalnih problema, pružanja adekvatnog modela ponašanja te rada na usvajanju adekvatnih obrazaca u, za njih sigurnom i opuštenom okruženju.
2) Individualni rad s djecom s ciljem pružanja podrške djeci s uočenim neprihvatljivim obrascima ponašanja, djeci prepoznatoj kao rizičnoj za usvajanje nasilnih obrazaca ponašanja i djeci žrtvama nasilja.
3) Psihoedukativna radionica – Tko sam ja i kakav želim biti? A tko si ti i kakav želiš biti? Definiranje i izgradnja slike o sebi, upoznavanje sa pravima djeteta. Nedovoljno razvijena svijest o sebi utječe na razinu naše motivacije za učenjem i napredovanjem, ustrajanjem u poželjnim oblicima ponašanja, priklanjanju negativnim mišljenjima većine, odavanju neprihvatljivim oblicima ponašanja. Nedovoljno razvijena svijest o drugima utječe na razinu suosjećanja i mogućnost uživljavanja u tuđe emocionalno stanje.
4) Individualno savjetovanje roditelja koji nailaze na psihičke poteškoće i probleme vezane uz djecu prepoznatu kao rizičnu za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja te djecu žrtve nasilja.

Projekt financira Grad Zagreb.

Povezane vijesti:

Besplatne radionice za osnovnoškolce! Prijave u tijeku!

Antistres program za pedagoške djelatnike namijenjen je nastavnicima osnovnih i srednjih škola, pedagoškim djelatnicima iz dječjih vrtića te djelatnicima centara za socijalnu skrb grada Zagreba koji osjećaju posljedice stresa.

Glavni cilj projekta je prevencija razvoja bolesti uzrokovanih stresnim načinom života te unapređenje i očuvanje zdravlja pružanjem psihosocijalne pomoći i podrške djelatnicima u sustavu odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi.

Specifični ciljevi:

 • unaprjeđenje mentalnog zdravlja i kvalitete života korisnika
 • uspješna prilagodba korisnika na životne uvjete i promjene uvjetovane današnjim užurbanim i stresnim načinom života
 • poučiti korisnike zdravim načinima života
 • poučiti korisnike tehnikama svladavanja i redukcije stresa i stresnih posljedica
 • razviti odgovornost za kvalitetu vlastitog života kod korisnika projekta
 • potaknuti uspostavu i održavanje kvalitetnih odnosa
 • proširiti postojeće oblike psihosocijalnih usluga u gradu Zagrebu.

Aktivnosti:

Provedba psihoedukativnih radionica za korisnike na slijedeće teme:
1) Stres u svakodnevnom životu
2) Stres na poslu
3) Tehnike redukcije stresa
4) Kako uskladiti privatni i profesionalni život
5) Asertivnost – kako se jasno i glasno zauzeti za sebe i svoje ideje
6) Kako razviti i povećati samopouzdanje
7) Kako poboljšati odnose s drugima
8) Razvoj pozitivnog razmišljanja

Individualno savjetovanje namijenjeno je osobama koje imaju veće poteškoće (izgaranje, mobbing, jak stres).

Projekt financira Grad Zagreb.

Projekt je usmjeren povećanju kvalitete života i zadovoljstva životom osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu kroz povećanje raznolikosti i kvalitete dostupnih usluga.

Provedbom projekta nastoji se prevenirati depresiju i anksioznost te očuvati kognitivne funkcije kod osoba starije životne dobi kroz razvoj učinkovitih strategija suočavanja sa svakodnevnim problemima i uspješno nošenje sa svakodnevnim stresorima

Kroz projekt će osobe treće životne dobi dobiti informacije i steći kompetencije za uspješnije nošenje sa svakodnevnim stresorima i problemima kroz grupni i individualni rad (individualno psihološko savjetovanje).

Provoditelji projekta:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Matica umirovljenika Grada Zagreb

Projekt se provodi tijekom 2016. a financiraju ga Zaklada “Zajednički put” i Grad Zagreb.

Prijava za psihološko savjetovanje onkoloških pacijenata

Program “Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima” zajednički je program Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius i Hrvatske lige protiv raka, a financira ga Ministarstvo zdravstva. Program se provodi od siječnja 2020. do prosinca 2022.

Klikom na poveznicu prijavite se za savjetovanje:

https://forms.gle/a96kAuWHrTqHMGSe8

Što je psihoonkologija?

Psihoonkologija se bavi proučavanjem, razumijevanjem i tretmanom psiholoških, emocionalnih, socijalnih, duhovnih i funkcionalnih aspekata karcinoma, pri čemu se naglasak stavlja na podizanje kvalitete života bolesnika i članova njihovih obitelji.

Riječ karcinom sama po sebi izaziva niz negativnih emocija. Značajan broj bolesnika ima visoku razinu psihološkog distresa unutar prve godine dana nakon dijagnoze. Ako psihološki problemi ostanu neprepoznati, kvaliteta života bolesnika kao i članova obitelji se značajno smanjuje. Dijagnoza karcinoma je stresna za svaku osoba koja se suočava s njom, ali su emocionalni odgovori pojedinaca vrlo različiti. Ne postoje dvije iste osobe s karcinomom koje će potpuno jednako emocionalno reagirati na bolest i jednako se s njom suočavati.

Neki od uobičajenih osjećaja:

 • Strah – dijagnoza karcinoma često uplaši osobu
 • Krivnja – nije rijetko da se osobe s karcinomom optužuju za svoju bolest („da sam zdravije jela/jeo ovo se ne bi dogodilo“, „da sam više vježbao/vježbala“, „da sam manje bio/bila pod stresom“ i sl.)
 • Ljutnja – uobičajeno pitanje osoba s karcinomom je „Zašto baš ja?“ što često izaziva ljutnju na članove obitelji, medicinsko osoblje, prijatelje ili na Boga
 • Potiskivanje – ponekad osobe s karcinomom ne mogu prihvatiti činjenicu da imaju karcinom; potiskivanje ponekad može biti dobro za prilagodbu na dijagnozu, ali ako ta reakcija potraje to može negativno utjecati na liječenje i biti dobar put za razvoj depresije
 • Usamljenost – ponekad osobe s karcinomom govore da se osjećaju usamljeno, da ne mogu sudjelovati u uobičajenim aktivnostima, da imaju osjećaj da ih drugi ne razumiju i sl.
 • Tuga i depresija – veliki broj osoba s karcinomom se osjeća tužno i potišteno; vrlo je važno razgovarati o ovom osjećaju, jer ako tuga predugo traje, lako može prijeći u depresiju
 • Gubitak kontrole – dijagnoza karcinoma kod osobe izaziva osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom.

Emocionalne reakcije i psihički problemi kao odgovor na dijagnostiku i liječenje karcinoma mogu biti raznoliki i dovesti do značajnog pada kvalitete života bolesnika. Suočavanje s promjenama na tijelu, poteškoće u doživljaju tijela, problemi seksualnosti i intimnosti, emocionalna nestabilnost, neizvjesnost, promjene u doživljavanju budućnosti, suočavanje s vlastitom prolaznosti i smrtnosti, osjećaj napuštenosti i marginaliziranosti, stigmatizacija, problemi u socijalnim kontaktima, sve su to psihološki i emocionalni odgovori koji se mogu javiti u svim fazama bolesti i svim fazama liječenja, a nerijetko traju i nakon završetka liječenja.

Zapamtite, nema loše ili ispravne reakcije! Svaki od osjećaja je potpuno prirodan.

Ako ovi osjećaji traju dugo i ometaju vaše svakodnevno funkcioniranje tada je vrijeme da razmislite o stručnoj pomoći.

Zanemarivanje emocionalnih reakcija i psiholoških poteškoća može dovesti do razvoja anksioznog poremećaja, depresivnog poremećaja, poremećaja prilagodbe, poremećaja u seksualnosti i sl.

Razgovarati o vlastitim osjećajima može biti izrazito teško. Neke osobe mogu lako razgovarati o svojim osjećajima, a drugima je to vrlo nelagodno. Ponekad razgovor s prijateljima i članovima obitelji nije dovoljan. U tim situacijama je važno zatražiti pomoć stručnjaka, jer razgovor o osjećajima pred dobrim slušateljem može uistinu jako pomoći.

Brojna istraživanja su pokazala da se osobe s karcinomom bolje nose s bolesti, brže se opravljaju, imaju kvalitetnije odnose s drugim osobama,  imaju zdravije životne navike i bolju kvalitetu života ako su potražili psihološku pomoć i podršku.

Stoga, zatražiti pomoć nije znak slabosti, već znak mudrosti!

Projekt Zdravo odrastanje provodi se od 2007. godine a namijenjen je djeci i mladima te njihovim roditeljima.

Glavni cilj projekta jest prevenirati ovisnosti o drogama kod mladih, promovirati zdrave stilove života, poticati korisnike na kvalitetno provođenje slobodnog vremena te jačati odnose i zdrave oblike komunikacije između djece i mladih, njihovih vršnjaka i članova njihove obitelji.

Projektne aktivnosti usmjerene su na četiri područja:

 1. Individualno psihološko savjetovanje djece i mladih i njihovih obitelji
 2. Radionice za roditelje na različite teme: Odgojno učinkovita komunikacija roditelja i djeteta, Discipliniranje djeteta, Razvoj samopoštovanja kod djeteta, Rješavanje obiteljskih sukoba, Kako zaštiti dijete od ovisnosti.
 3. Psihoedukativne radionice za mlade na različite teme: Tko sam ja? – definiranje i izgradnja vlastitog identiteta, Razvoj samopoštovanja i samopouzdanja, Odnosi s drugima, Kako lakše učiti i pamtiti, Kako se zaštiti od ovisnosti.
 4. Zajedničke likovno-kreativne radionice za djecu i njihove roditelje: Izrada nakita, Izrada predmeta od kaširanog papira, Decoupage tehnika, Oslikavanje stakla.

Projekt se provodi u gradu Zagrebu, Slavonskom Brodu i Šibeniku u partnerstvu s udrugom Ardura.

Projekt je dobio je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provedbu u odgojno-obrazovnim ustanovama te je od strane Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga istaknut među najuspješnijim projektima u 2010. godini na području prevencije ovisnosti.

Povezane vijesti:

Radionice za roditelje – ciklus travanj/svibanj 2016.

Radionice za roditelje- Slavonski Brod

Likovno – kreativne radionice za djecu i roditelje – studeni – prosinac 2015.

Projekt “Zdravo odrastanje” – provedene aktivnosti

Likovno-kreativne radionice za djecu i njihove roditelje

Radionice za roditelje

Program podrške razvoja udomiteljstva za djecu trogodišnji je program koji provodimo u partnerstvu s Centrima za socijalnu skrb: Hrvatska Kostajnica, Požega, Sisak i Šibenik.

Ciljevi programa su:

 • prevenirati institucionalizaciju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • povećati broj udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • poboljšati kvalitetu postojećih usluga u sustavu socijalne skrbi,
 • poboljšati suradnju između centara za socijalnu skrb na regionalnoj razini te
 • pružiti potrebna znanja i vještine za kvalitetno udomiteljstvo djece potencijalnim udomiteljima.

Projektom ćemo ostvariti sljedeće:

 • osigurati trogodišnju promociju udomiteljstva za djecu (okrugli stolovi, tribine, promotivni štandovi, nastupi na lokalnim radio postajama, dani otvorenih vrata Centara…),
 • povećati broj udomitelja na području Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske i Šibensko-kninske županije
 • ostvariti kvalitetniju suradnju s drugim centrima putem regionalnih sastanaka te
 • informirati i educirati potencijalne udomitelje radi povećanja kvalitete skrbi za djecu.

Program se provodi od lipnja 2014. do lipnja 2017. a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Povezane vijesti:

5. regionalni sastanak CZSS u Zagrebu

Međunarodni dan obitelji – promotivni štandovi u Sisku, Požegi i Šibeniku 2016.

4. regionalni sastanak CZSS u Sisku

4. regionalni sastanak CZSS u Požegi

4. regionalni sastanak CZSS u Šibeniku

3. regionalni sastanak u Požegi

3. regionalni sastanak CZSS u Šibeniku

3. regionalni sastanak CZSS u Sisku

2. regionalni sastanak Centara za socijalnu skrb u Požegi

2. regionalni sastanak Centara za socijalnu skrb u Šibeniku

Međunarodni dan obitelji- promotivni štandovi u Sisku, Požegi i Šibeniku

1. regionalni sastanak Centara za socijalnu skrb u Šibeniku

1. regionalni sastanak Centara za socijalnu skrb u Požegi

1. regionalni sastanak Centara za socijalnu skrb u Sisku

Tribina o udomiteljstvu djece Sisak

Tribina o udomiteljstvu djece Dvor

Tribina o udomiteljstvu djece Šibenik

Video prilog o okruglom stolu u Požegi

Projekt je usmjeren poticanju jednake raspodjele kućanskih i obiteljskih obveza te ravnopravnoj podjeli roditeljske odgovornosti za skrb o djeci.

Aktivnosti uključuju interaktivna predavanja za bračne i vanbračne parove, partnersko savjetovanje i obiteljsku medijaciju.

Teme interaktivnih radionica za parove su:

Upravljanje vremenom i obiteljskim obvezama
Odgoj djece
Ljubavni odnosi i rodne uloge
Seksualni odnosi
Karijera vs. obiteljski život.
Projekt se provodi tijekom 2016. a financira ga Grad Zagreb.

Okomiti header YJC

 

 

 

Projekt Youth Job Clubs – Pilot Project in Sisak-Moslavina County je usmjeren mladim nezaposlenim osobama s područja Sisačko-moslavačke županije. Kroz projekt će se osnovati, razviti i facilitirati rad dvaju klubova za zapošljavanje mladih – u Sisku i Glini. U okviru projekta opremit će se prostorije Klubova, osposobiti mlade visokoobrazovane nezaposlene osobe za voditelje Klubova te zaposliti dvije mlade osobe na poziciji Voditelja Kluba za zapošljavanje mladih. Voditelji klubova će pružati podršku te usluge informiranja i savjetovanja nezaposlenima i time povećati mogućnosti njihovog zaposlenja i daljnjeg usavršavanja.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost nezaposlenih mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nositelj projekta je Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Partneri na projektu su:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak
Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Proni – Centar za socijalno područavanje
Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum”

Korisnici projekta: – 20 mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba s diplomom društveno-humanističkih studija koji će pohađati trening za voditelja Kluba za zapošljavanje; – 60 nezaposlenih mladih osoba koje će pohađati intenzivni 3-tjedni program traženja posla; – oko 100 nezaposlenih osoba – korisnika svakodnevnih aktivnosti Kluba za zapošljavanje

Projekt se provodi od siječnja 2015. do srpnja 2016. a financira se iz sredstava Europskog socijalnog fonda

Povezane vijesti:

Poziv na edukaciju u Klubu za zapošljavanje mladih u Sisku

Poziv na edukaciju u Klubu za zapošljavanje mladih u Glini

Trening voditelja klubova za zapošljavanje mladih

Produljenje roka prijave za besplatnu edukaciju uz mogućnost zapošljavanja

Poziv na besplatnu edukaciju uz mogućnost zapošljavanja

Prvi sastanak tima u projektu

footer YJC

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta udruga udomitelja za djecu u područjima: organizacijsko djelovanje, volonterski rad i pružanje socijalnih usluga.

Opći cilj: povećati učinkovitost i sposobnost udruga udomitelja za djecu u pružanju socijalnih usluga

Provedbom projekta postići ćemo sljedeće: osnažiti i unaprijediti kapacitete udruga udomitelja u 5 županija (Zagrebačka, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska i Primorsko-goranska) za pružanje socijalnih usluga udomiteljima koji skrbe o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi te onima s teškoćama u razvoju.

Korisnici: udruge udomitelja – 192 udomiteljske obitelji koje skrbe o 378 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Aktivnosti projekta:

1) izgradnja organizacijskih kapaciteta udruga udomitelja za djecu
2) izgradnja kapaciteta za razvoj volonterstva i
3) unapređenje znanja i kapaciteta za pružanje socijalnih usluga

Provoditelji projekta:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece
Centar za civilne inicijative
Udruga udomitelja djece i odraslih osoba “Veliko srce” Čazma

Projekt se provodi od siječnja 2015. do veljače 2016. a financira se iz sredstava Europske unije, Europski socijalni fond.

Povezane vijesti:

Nacionalna konferencija – Razvoj socijalnih usluga u zajednici usmjerenih udomiteljstvu djece”

Edukacija Razvoj volonterstva i upravljanje volonterima – Ivanec

Edukacija Razvoj volonterstva i upravljanje volonterima – Varaždin

Edukacija Razvoj volonterstva i upravljanje volonterima – Čazma

Edukacija iz menadžmenta neprofitnih organizacija

Treći sastanak projektnog tima

Edukacija iz područja savjetovanja i rada s djecom i mladima

Drugi sastanak projektnog tima

Strateško planiranje “Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece”

Članak na portalu civilnodrustvo.hr

Održan prvi sastanak partnera

Projekt “Zajednica bez nasilja” provodi se u partnerstvu s Domom za djecu i mlađe punoljetne osobe Lipik i Dječjim domom “Vrbina” Sisak.

Opći cilj: Prevencija nasilja nad djecom i mladima u lokalnoj zajednici kroz partnerstvo civilnog i javnog sektora. Kroz projekt će se relevantni lokalni dionici osvijestiti, educirati i osnažiti u borbi protiv nasilja nad djecom i mladima.

Specifični ciljevi:
• Educirati i osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike za rad s obiteljima u riziku i djecom i mladima izloženima nasilju
• Educirati roditelje učinkovitim i odgovornim stilovima roditeljstva
• Osvijestiti javnost o štetnosti nasilja nad djecom i mladima

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti usmjerene stručnim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova

Edukacija za stručne djelatnike Doma za djecu i stručne djelatnike osnovne škole:
• Zlostavljane i zanemarivanje djece
• Pružanje podrške zlostavljanom djetetu i mladoj osobi
• Seksualno zlostavljanje djece i mladih
• Cyber bulling – oblici i načini sprečavanja
• Nasilje među djecom

Trening za djelatnike Doma:

 • Upravljanje sukobima u obitelji
 • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
 • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete
 • Supervizija za stručne djelatnike Doma

Aktivnosti usmjerene roditeljima

Edukativne radionice za roditelje usmjerene kompetentnom roditeljstvu i nenasilnom odgoju:

 • Upravljanje sukobima
 • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
 • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete

Obilježavanje Dana ružičastih majica – dan borbe protiv vršnjačkog nasilja
U Lipiku će se u Domu organizirati edukativna predstava „Nasilje – za nasilje nema opravdanja“ edukativnog kazališta The/Arto.
U Sisku će se u Domu organizirati radionica za štićenike Doma s temom nenasilne komunikacije.
Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Povezane vijesti:

Obilježavanje Dana ružičastih majica – 24.02.2016.

Projekt Competence Development For Carers And Educators Of Children In Foster Care In The Context Of Transition From Institutional To Community Based Care, skraćenog naziva CareCompmeđunarodni je projekt kojeg provode 4 zemlje članice EU, a namijenjen je odgajateljima i udomiteljima djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ciljevi projekta: razvoj kompetencija odgajatelja i udomitelja za djecu, razmjena i širenje znanja među državama partnerima u području izvan institucionalne skrbi za djecu i prihvaćanje najboljih modela edukacije odgajatelja i udomitelja.

Projektne aktivnosti:

 • Ispitivanje potreba, znanja i kompetencija odgajatelja i udomitelja
 • Izrada baze podataka modela dobre prakse, metoda i materijala
 • Izrada edukacijskog paketa za udomitelje i odgajatelje
 • Provedba edukacije za udomitelje i odgajatelje

Provoditelji projekta:
1) Jugend am Werk Steiermark GmbH (Austrija),
2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Rumunjska)
3) Fundaţia ”Centrul Educaţional Soros” (Rumunjska)
4) Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Mađarska) i
5) Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje (Hrvatska).

Projekt se provodi od rujna 2014. do rujna 2016. a financiran je iz sredstava Europske unije, Erasmus +.

Više o CareCompu možete saznati na web stranici: http://www.carecomp.eu/

 

Završno izvješće: Analiza sustava skrbi za djecu u zajednici i udomiteljstva za djecu / Analiza potreba za dodatnim osposobljavanjem pomoćnih odgajatelja, odgajatelja i udomitelja

3. Newsletter CareComp – hrvatski

Završna konferencija CareComp projekta

Pilot edukacija Suradnja s biološkim roditeljima – Vrbovec

Pilot edukacija Prevencija stresa i burnouta – Dječji dom Klasje

Pilot edukacija “Poteškoće u učenju i motivacija za učenjem” – Dječji dom Vrbina, Sisak

2. Newsletter CareComp  – hrvatski

Međunarodni trening trenera za udomitelje, odgajatelje i pomoćne odgajatelje

1. Newsletter CareComp – hrvatski

Analiza potreba – kratak pregled

CareComp brošura

Projekt Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Varaždin i Udrugom udomitelja “Nada” Ivanec.
Opći cilj projekta je stvoriti poticajno obiteljsko okruženje u udomiteljskoj obitelji.
Projektom će se unaprijediti kompetencije udomitelja za uspješnije nošenje s teškoćama s kojima se suočavaju udomljena djeca, a koje su vezane uz proces prilagodbe na udomiteljsku obitelj, probleme u učenju i probleme pažnje, traumatske događaje, agresivno ponašanje i izgradnju identiteta koja uključuje i udomiteljsku i biološku obitelj, kroz interaktivan rad na psiho-edukativnim radionicama za udomitelje i udomljenu djecu. Također će im biti pružena i individualna potpora u vidu savjetodavnog rada. Radni materijali koji će se izraditi tijekom provedbe radionica, omogućit će udomiteljima sigurniji i uspješniji nastavak rada na istim temama te pružiti praktični alat onim udomiteljima koji nisu u mogućnosti nazočiti radionicama da se uspješnije nose sa izazovima udomiteljstva.

Projektne aktivnosti su:

1. Provedba psiho-edukativnih radionica za udomitelje:

 • Proces prilagodbe na udomiteljsku obitelj
 • Nošenje s agresivnošću djeteta
 • Kako raditi s djetetom koje ima poremećaj pažnje
 • Izgradnja identiteta udomljenog djeteta
 • Pomoć djetetu s traumatskim iskustvom
 • Kako sačuvati svoje mentalno zdravlje

2. Provedba psiho-edukativnih radionica za djecu

 • Moj dolazak u udomiteljsku obitelj
 • Kako se nositi s ljutnjom i neugodnim osjećajima
 • Usvajanje novih znanja i vještina
 • Tko sam ja? (Slika o sebi)
 • Tužni i bolni trenutci i gubici
 • Kako organizirati svoje slobodno vrijeme

3. Individualno savjetovanje udomitelja i udomljene djece

4. Izrada Radne bilježnice

Kroz psiho-edukativne radionice za udomitelji, udomitelji će razviti dodatne kompetencije za nošenje s problemima udomljene djece i sudjelovat će u kreiranju materijala za Radnu bilježnicu koja će olakšati i njima i ostalim udomiteljima rješavanje problema s kojima se udomljena djeca suočavaju. Radna bilježnica će biti pisana razumljivim jezikom i sadržavat će i dječju perspektivu kako bi bila što primjerenija i prikladnija za uporabu.
Udomljena djeca će, kroz radionice, razviti socijalne vještina i vještine usvajanja novih znanja.
I udomiteljima i udomljenoj djeci će biti pružena i individualna potpora u suočavanju s većim teškoćama koje zahtijevaju intenzivniji stručni rad.

Rezultati:

1. 40 udomitelja za djecu će razviti dodatne kompetencije za uspješno nošenje s problemima udomljene djece
2. 40 udomljene djece će razviti socijalne vještine i steći sposobnosti za usvajanje novih znanja i vještina
3. Pružit ćemo individualnu potporu udomiteljima i udomljenoj djeci u prevladavanju teškoća s kojima se suočavaju
4. Djelatnicima CZSS koji se bave udomiteljstvom bit će olakšan rad
5. Praktična znanja i postupanja prema udomljenom djetetu,vezano uz određene, specifične probleme udomljene djece će postati dostupnija udomiteljima i stručnjacima

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

 

Poveznice: 

Unaprjeđenje poticajnog ozračja u udomiteljskoj obitelji – psihoedukativne radionice za udomitelje i djecu

Projekt Podrška djeci u udomiteljskim obiteljima namijenjen je udomljenoj djeci s većim emocionalnim teškoćama, problemima u ponašanju i teškoćama prilagodbe na novu sredinu kroz pružanje odgovarajuće potpore djeci i njihovim udomiteljima.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje i zaštita prava djece u udomiteljskim obiteljima.

Specifični ciljevi:

 • Adekvatna prilagodba udomljenog djeteta na život u udomiteljskoj obitelji i uspješno funkcioniranje u školskom okruženj
 • Podrška udomiteljima za adekvatno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva djece

Aktivnosti:

1) Individualno savjetovanje ili terapijski rad s udomljenom djecom – za onu djecu koja pokazuju veće teškoće u prilagodbi na novu životnu situaciju ili im nije pružena stručna pomoć i podrška u prevladavanju traumatskih iskustava radi se individualno savjetovanje i/ili terapijski rad.
2) Pomoć u učenju – za udomljenu djecu koja imaju teškoće u savladavanju školskog gradiva. Individualni rad – tehnike za lakše učenje i pamćenje, organizacija učenja, motivacija, mentalne mape i sl.
3) Grupni rad – psihodedukativne, socijalizacijske radionice za udomljenu djecu osnovnoškolskog uzrasta obuhvaća različite životne i socijalne vještine važne za udomljenu djecu:

 • Tko sam ja?
 • Upravljanje emocijama
 • Odnosi s drugima
 • Razvoj samopouzdanja
 • Postavljanje ciljeva i rješavanje problema
 • Organizacija slobodnog vremena

4) Individualno savjetovanje za udomitelje – onim udomiteljima koji se suočavaju s većim problemima u odgoju udomljene djece ili u odnosima u obitelji pruža se individualno savjetovanje

5) Edukativni sastanci udomitelja –udomiteljima se pruža potpora kroz tematska predavanja i razmjenu iskustva. Teme susreta uključuju probleme prilagodbe udomljenog djeteta, važnost odnosa udomljenog djeteta s biološkom obitelji, rad s agresivnom djecom, odnos udomitelja s biološkim obiteljima djece, emocionalne teškoće udomljene djece, odnosi udomljene i biološke djece, izvori podrške i sl.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Projekt Falefos međunarodni je projekt koji provodi 7 zemalja članica Europske unije, a namijenjen je udomiteljima za djecu, biološkim roditeljima i socijalnim radnicima – djelatnicima timova za udomiteljstvo.

Opći cilj: daljnji razvoj udomiteljstva za djecu u procesu suradnje dva obiteljska sustava (udomitelji i biološki roditelji) kako bi se podupiralo učenje u obitelji u funkciji najboljeg interesa djeteta.

Specifični ciljevi:

 • Osvijestiti javnost o udomiteljstvu za djecu i udomiteljskim obiteljima
 • Upoznati javnost o problemima udomiteljstva za djecu
 • Unaprijediti suradnju između tri glavna aktera udomiteljstva (udomitelji, biološki roditelji, socijalni radnici)
 • Integrirati u sustav potrebe i zahtjeve ciljnih skupina s ciljem rada na poboljšanjima i novim pristupima
 • Omogućiti novu perspektivu u istraživanju učenja u obitelji i udomiteljstva
 • Usporediti sustave udomiteljstva u Europi i omogućiti međusobno učenje
 • Definirati uloge i odgovornosti ciljnih skupina kroz moguće/željeno uparivanje njihovih potreba i očekivanja

Aktivnosti:

 • Izrada analize potreba ciljnih skupina temeljem provedenih intervjua, fokus grupa i istraživanja u svim državama partnerima
 • Nastavno na rezultate analize potreba, za svaku ciljnu skupinu, razvoj kurikuluma edukativnih aktivnosti i pripadajućih materijala za učenje
 • Provedba edukacija za svaku ciljnu skupinu u svakoj od država uključenih u projekt
 • Izrada priručnika prilagođenih za svaku pojedinu ciljnu skupina.

Korisnici:

 • Udomitelji
 • Biološki roditelji
 • Socijalni radnici

Provoditelji projekta:
1) Jugend am Werk Steiermark GmbH (Austrija),
2) ARIADNE (Švicarska),
3) University of Siegen (Njemačka),
4) FormAzione Co&So Network (Italija),
5) Uniwersytet Łódzki (Poljska),
6) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Rumunjska) i
7) Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje (Hrvatska).

Projekt se provodi od listopada 2013. do listopada 2015. a financiran je iz sredstava Europske unije, Lifelong Learning Programme.

Sve pojedinosti o projektu možete pronaći putem Internet stranice: www.falefos.eu

Povezane vijesti:

Četvrti sastanak projektnog tima u Zagrebu

Prva radionica za udomitelje

Radionica za roditelje čija djeca su smještena u udomiteljske obitelji

Druga edukativna radionica za socijalne radnike

Prva edukativna radionica za socijalne radnike

Završno izvješće: Analiza potreba/očekivanja bioloških obitelji, udomiteljskih obitelji i socijalnih radnika

Sastanak partnera

Projekt je usmjeren razvoju i jačanju roditeljskih kompetencija te prevenciji tjelesnog kažnjavanja djece.

Opći cilj ovog projekta je razviti i ojačati roditeljske kompetencije i obiteljske odnose te prevenirati fizičko kažnjavanje djece.

Specifični ciljevi su:

 • promovirati pozitivno i odgovorno roditeljstvo te obiteljske vrijednosti
 • poučiti roditelje pozitivnim i učinkovitim odgojnim postupcima s ciljem zdravog psihosocijalnog razvoja djeteta
 • provoditi savjetovališni rad s roditeljima i obiteljima izloženima riziku (izostanak odgovornog roditeljstva, narušavanje djetetovog psihofizičkog razvoja i psihosocijalne prilagodbe, zanemarivanje, povreda i/ili nasilje nad djetetom i sl.).

Projektne aktivnosti su:

1) Provedba psihoedukativnih radionica za roditelje:

 • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
 • Komunikacija umjesto batina
 • Discipliniranje djeteta bez primjene nasilja
 • Upravljanje sukobima
 • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete

2) Individualno psihološko savjetovanje s roditeljima i obiteljima koji su upućeni od strane Centra za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnih ustanova a kod kojih je registriran izostanak odgovornog roditeljstva u smislu zanemarivanja ili primjene nasilja nad djetetom biti individualno savjetovani (po potrebi će se terapijski tretirati) kako izmijeniti dosadašnje neučinkovite obrasce ponašanja i roditeljske postupke.

3) Obiteljska medijacija – ova usluga se pruža obiteljima koje se susreću s teškoćama u komunikaciji i kojima je potreban poticaj i podrška neovisnog stručnjaka kako bi postigli dogovor o spornim pitanjima (nesuglasice oko odgoja djece, problemi u odnosu roditelja i tinejdžera, braće i sestra i sl.).

Projekt je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Cilj programa je razviti usluge i aktivnosti koje će pridonijeti kvaliteti udomiteljstva i kvalitetnijem planiranju udomiteljske skrbi te povećati broj udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Kome je program namijenjen?

 • udomiteljima i njihovim obiteljima
 • onima koji žele postati udomitelji
 • djeci i mladima u udomiteljskim obiteljima.

Što želimo postići ovim programom?

 • udomiteljima i onima koji to žele postati pružiti potrebna znanja i vještine za kvalitetno udomiteljstvo
 • udomiteljima djece s teškoćama u razvoju i s poremećajima u ponašanju pružiti odgovarajuću profesionalnu pomoć
 • povećati broj udomitelja na području Zagrebačke i Brodsko-posavske županije.

Što ovim programom nudimo?

 • osposobljavanje i edukaciju udomitelja
 • osposobljavanje i edukaciju onih koji žele postati udomitelji
 • osposobljavanje i edukaciju udomitelja koji skrbe o djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima
 • osposobljavanje i edukacijuudomitelja koji skrbe o djeci s poremećajima u ponašanju
 • individualno savjetovanje i terapijski rad s djecom i udomiteljima
 • zajednička druženja i razmjenu iskustava udomiteljskih obitelji.

CILJ(EVI) PROJEKTA: Opći cilj projekta je prevencija nasilnog ponašanja među vršnjacima (eng. bullying) kod mladih s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju u dobi od 15 do 19 godina.

Specifični  ciljevi projekta:

 1. Osvještavanje mladih o raznim oblicima nasilja bilo u vršnjačkom okruženju u školi, tijekom provođenja slobodnog vremena ili u virtualnom okruženju.
 2. Razvoj praktičnih i iskoristivih tehnika nenasilne komunikacije i alternativnih postupaka u konfliktnim socijalnim situacijama.
 3. Pružanje uvida mladima u vlastite psihološke snage, slabosti, karakteristike i načine reagiranja, a sa svrhom boljeg nošenja sa zahtjevnim konfliktnim situacijama socijalnog realiteta.
 4. Pružanje direktnih, bliskih i pozitivnih modela i uzora kao poticaj na usvajanje zdravijih i kvalitetnijih životnih navika, vršnjačkih veza, boljih socijalizacijskih vještina.
 5. Poučavanje mladih neugrožavajućim društveno prihvatljivim načinima ostvarivanja individualnih potreba i ciljeva.
 6. Suradnja i poučavanje roditelja vještinama koje promiču vrijednosti odgovornog roditeljstva (učinkovita komunikacija s djetetom/mladom osobom, discipliniranje bez primjene nasilja..)
 7. Pružanje potpore nastavnicima i stručnim suradnicima škole u nošenju sa svakodnevnim izazovima posla

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Radionice za mlade – Trening o nenasilju (provest će se teme koje će učenike naučiti da prepoznaju nasilna ponašanja, da ih postanu svjesniji, da postanu sposobni uvidjeti perspektive i žrtve i nasilnika, da dobiju uvid u vlastite psihološke osobitosti te se upoznaju s tehnikama nenasilne komunikacije. Također, učenici će se upoznati s postupcima reagiranja u slučaju sudjelovanja ili svjedočenja nasilju, osvijestit će im se važnost tolerancije te se upoznati s opasnostima virtualnog svijeta.
 2. Predavanje za roditelje povodom Međunarodnog dana obitelji – tema: Problemi roditeljstva u današnjem društvu i mogući izvori podrške roditeljima
 3. Individualno savjetovanje mladih i roditelja – provoditi s roditeljima koji nailaze na psihičke poteškoće i probleme vezane uz odgoj djece, te s mladima koji iskazuju veće teškoće u funkcioniranju.
 4. Mentorska podrška mladima – u aktivnost uključeni volonteri-mentori, studenti društveno-humanističkih fakulteta čija je uloga pružanje direktni i pozitivnih modela i uzora kao poticaj na usvajanje kvalitetnijih životnih navika, vršnjačkih veza, socijalnih vještina i dr.
 5. Predstava Teatra Prestige povodom Dana ružičastih majica – Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja
 6. Izrada predmeta s porukom protiv nasilja zajedno s učenicima školske zadruge „Dar-mar“
 7. Grupe supervizijske podrške za stručno osoblje škole s ciljem rasterećenja, podrške u nošenju sa svakodnevnim stručnim izazovima, razmjena iskustva i znanja, razvoj novih vještina te jačanje profesionalnog identiteta.
 8. Rad s volonterima-mentorima u obliku supervizije njihovog rada te individualne potpore.

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNER NA PROJEKTU: Srednja škola-Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci (01. rujna 2016. – 31. kolovoza 2017.)

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

CILJ PROJEKTA: Razvoj i unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i škola, uključenih u projekt kroz partnerstvo, za provedbu održivih volonterskih programa.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Element 1. Razvoj i unapređenje kapaciteta organizacija za volontiranje

1.1. Provedba edukacije iz menadžmenta volontera za koordinatore volontera

1.2. Razvoj i implementacija računalnog sustava za praćenje i upravljanje radom volontera

1.3. Razvoj i implementacija mobilne aplikacije za volontere

1.4. Izrada Plana razvoja volontiranja u školama

Element 2. Motiviranje učenika za uključivanje u program školskog volontiranja

2.1. Predavanje za stručno osoblje škola

2.2. Predavanje za roditelje

2.3. Predavanje za učenike

Element 3. Provedba programa školskog volontiranja

3.1. Selekcija i upravljanje radom volontera (selekcija učenika te edukacije o volonterstvu i radu s korisnicima)

3.2. Razvoj i provedba volonterskog programa u Zagrebu, Lipiku, Slavonskom Brodu i Splitu

3.3. Razmjena iskustava među volonterima – redovni sastanci volontera

3.4. Razvoj i provedba zajedničke volonterske akcije

3.5. Supervizija rada volontera

3.6. Organizacija 2-dnevnog izleta za volontere

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU:

Udruga „MI“ (Split)

Dječji centar „Logos“ (SB)

Palijatini tim LiPa (Lipik-Pakrac)

Zdravstveno učilište Zagreb

Srednja škola Pakrac

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Zdravstvena škola Split

TRAJANJE PROJEKTA: 1.6.2017.-30.11.2018.

DONATOR: Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda i Ured za udruge Vlade RH

IZNOS POTPORE: 1.104.745, 29 kn

CILJ(EVI) PROJEKTA: Program je usmjeren sveobuhvatnom osnaživanju mladih s područja grada Siska koji nisu u sustavu obrazovanja ili nisu zaposleni u njihovom procesu zapošljavanja.

Cilj programa je povećati informiranost mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i nisu zaposleni, unaprijediti njihovu zapošljivost i pružiti ima znanja i vještine u području (socijalnog) poduzetništva.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1) Aktivnosti informiranja: individualno informiranje mladih, provedba informativnih kampanja na društvenim mrežama, kontinuirano online informiranje o temama iz područja zapošljavanja, realizacija i emitiranje radijskih emisija

2) Aktivnosti povećanja zapošljivosti: Provedba intenzivnog treninga za aktivno traženje posla prema metodologiji klubova za zapošljavanje mladih, individualno profesionalno savjetovanje, usmjeravanje i podrška, Provedba treninga pisanja projektnih aplikacija namijenjenih EU natječajima

3) Aktivnosti vezane uz (socijalno) poduzetničko obrazovanje: realizacija javnih tribina s gostovanjima lokalnih poduzetnika, Interaktivna predavanja o (socijalnom) poduzetništvu, Provedba treninga razvoja poduzetničkih vještina

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNER NA PROJEKTU: Proni – Centar za socijalno podučavanje

TRAJANJE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2019.

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

CILJ(EVI) PROJEKTA:

Opći cilj programa: Unaprjeđenje i zaštita prava djece u udomiteljskim obiteljima

Specifični ciljevi:

 1. Adekvatna prilagodba udomljenog djeteta na život u udomiteljskoj obitelji i uspješno funkcioniranje u svakodnevnom životu
 2. Pružanje podrške udomiteljima za adekvatno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva djece
 3. Pružanje podrške stručnim djelatnicima centara za socijalnu skrb koji rade na području udomiteljstva.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Aktivnosti podrške djeci iz udomiteljskih obitelji uključuju:

1.1. Individualno savjetovanje i/ili terapijski rad

1.2. Individualnu pomoć u učenju i savladavanju školskog gradiva

1.3. Psihodedukativne i socijalizacijske radionice

1.4. Rekreativne radionice

1.5. Izrada radne bilježnice „Knjiga život“

 1. Aktivnosti podrške udomiteljima i članovima obitelji uključuju:

2.1. Individualno savjetovanje za udomitelje i članove njihovih obitelji

2.2. Edukativno tematske grupe podrške udomiteljima

2.3. Zajedničke likovno-kreativne radionice za djecu i sve članove udomiteljskih obitelji

2.4. Organizacija godišnjih zajedničkih druženja udomiteljskih obitelji s područja triju gradova

 1. Aktivnosti podrške stručnim djelatnicima Centara za socijalnu skrb uključuju:

3.1. Supervizijski susreti za djelatnike centara za socijalnu skrb

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU

su dvije udruge udomitelja:

Osmijeh djeteta koja okuplja udomitelje s područja Sisačko-moslavačke županije,

Veliko srce koja okuplja udomitelje s područja grada Čazme

i dva centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Čazma

Centar za socijalnu skrb Daruvar.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.11.2016. – 31.10.2019.

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Projekt Sretan roditelj za sretno dijete provodi se od 2008. godine a namijenjen je samohranim roditeljima i njihovoj djeci.

Glavni cilj projekta je povećanje kvalitete življenja jednoroditeljskih obitelji.

Dugoročni ciljevi projekta:

 • na pristupačan i zanimljiv način roditelje poučiti kako prepoznati, suočiti se i učinkovitije pristupiti rješavanju izazova i problema specifičnih za njihov životni status
 • omogućiti korisnicima da u podržavajućoj i suradničkoj atmosferi izraze vlastite probleme i razmjene iskustva sa drugim roditeljima iz također višečlanih obitelji
 • promovirati važnost pružanja obrazovne potpore učenicima iz jednoroditeljskih obitelji
 • pružiti pomoć pri razumijevanju i učenju školskog gradiva
 • educirati djecu o učinkovitim metodama učenja.

Projektne aktivnosti su:

1) Radionice za roditelje:

 • (Ne)učinkoviti stilovi roditeljstva
 • Odgojno učinkovita komunikacija
 • Kako disciplinirati dijete
 • Kako upravljati vremenom
 • Razvoj samopoštovanja kod djeteta

2) Individualno psihološko savjetovanje roditelja

3) Individualni rad s djecom – pomoć pri učenju školskog gradiva

Od 2017. godine provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Sisak.

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU:

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život”

Studentski katolički centar “Palma”

TRAJANJE PROJEKTA: 19.3.2018.-18.3.2020.

DONATOR: Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda i Ured za udruge Vlade RH

IZNOS POTPORE: 897.041,68 kn

 

OPĆI CILJ PROJEKTA: povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice

Specifični ciljevi projekta:

 1. Razviti program društveno korisnog učenja na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb
 2. Osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu društveno korisnog učenja
 3. Uspostaviti i implementirati održivi program društveno korisnog učenja u suradnji visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

Element 1. Razvoj i unaprjeđenje kapaciteta visokoobrazovne ustanove za provedbu programa društveno korisnog učenja

1.1. Osposobljavanje nastavnika za uvođenje i provedbu programa društveno korisnog učenja

1.2. Izrada kurikuluma i metodologije za kolegij “Društveno korisno učenje”

1.3. Uvođenje kolegija “Društveno korisno učenje”

Element 2. Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

2.1. Osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnoga društva za rad sa studentima u okviru programa DKU

2.2. Izrada standarda i metodologije za praćenje rada studenata

Element 3. Provedba programa društveno korisnog učenja

3.1. Izvođenje kolegija Društveno korisno učenje

3.2. Provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnoga društva

3.3. Praćenje rada studenata

3.4. Koordinacijski sastanci mentora

3.5. Izlaganje studenata

3.6. Izrada plana suradnje visokoobrazovne ustanove s organizacijama civilnoga društva

OUTogether projekt provodi se u partnerstvu APDES i PAJE platforme iz Portugala, SAPI instituta iz Bugarske i Sirius-a iz Hrvatske. Projekt financira Europska unija u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu, u području zaštite prava djece.

OUTogether započeo je u travnju 2018. te će se provoditi do ožujka 2020. godine. Cilj projekta je unaprijediti položaj djece i mladih iz alternativne skrbi u tri europske zemlje partnera kroz razvoj  i unaprjeđenje mehanizama za podršku samostalnosti djece i mladih.

Projekt je usmjeren na proces izlaska djece i mladih iz alternativne skrbi kroz povećanje nacionalne i međunarodne suradnje u kontekstu politike zaštite djece; razvoj vještina potrebnih za samostalan i neovisan život mladih i poboljšanje integrirane podrške djeci i mladima nakon izlaska iz alternativne skrbi.

Sami mladi iz alternativne skrbi te oni koji su izašli iz sustava aktivni su sudionici projekta od osmišljavanja do same implementacije projekta.

Korisne informacije za mlade koji izlaze iz alternativne skrbi nalaze se na slijedećoj poveznici.

Cilj projekta FROM YOUTH TO WORK je unaprjeđenje rada s mladima u područjima profesionalnog usmjeravanja, poticanja zapošljivosti mladih, procesa traženja posla te podrške prijelaza iz obrazovnog sustava na tržište rada.

 

CILJEVI PROJEKTA POSTIŽU SE KROZ RAZVOJ TRI INTELEKTUALNA REZULTATA:

 • Analiza potreba u svrhu dobivanja pregleda dobrih praksi, uključujući postupke, metodologije i alate u profesionalnom usmjeravanju te sustavima podrške zapošljavanju mladih.
 • Sveobuhvatni kurikulum treninga koji osobama koji rade s mladima omogućuje kvalitetniji i strukturiraniji rad u području profesionalnog usmjeravanja i razvoja vještina upravljanja karijerom.
 • Razvoj inovativne online platforme „Youth Portfolio“ koja će mladima omogućiti razvijanje osobnog digitalnog online portfolia kao načina upravljanja vlastitim kompetencijama. Mladi će moći sudjelovati u procesu samovrjednovanja, mapiranja vlastitih kvaliteta, kompetencija i relevantnih iskustava iz prošlih formalnih ili neformalnih iskustava, unaprjeđujući pritom vlastite mogućnosti umrežavanja te samoprezentaciju u digitalnom kontekstu.

Ciljana skupina ovog projekta su osobe koje rade s mladima iz 6 zemalja koji će sudjelovati u izradi novog sveobuhvatnog kurikuluma za rad na područjima profesionalnog usmjeravanja i vještina upravljanja karijerom. Osamnaestero osoba koje rade s mladima zajednički će sudjelovati na treningu tijekom kojeg će se kurikulum testirati i revidirati te će se njegove značajke na koncu i usuglasiti.

Osim kurikuluma, inovativna online platforma “Youth Portfolio” bit će razvijena kako bi mladi mogli mapirati svoje relevantne vještine, kompetencije i iskustva te poboljšali vlastitu zapošljivost i samo-prezentaciju na tržištu rada.

Online platforma moći će se koristiti i kao digitalni trening materijal te će biti usklađen s modulima trening kurikuluma.

Očekivani učinak ovog projekta, između ostalog, očituje se u podizanju svijesti o važnosti kvalitetnog rada s mladima, posebno u području profesionalnog usmjeravanja, što dovodi do poboljšanja kvalitete skrbi za mlade nezaposlene osobe, osobito one s manje mogućnosti. Projekt ima za cilj povećati prepoznatljivost rada s mladima te povećanje motivacije osoba koje rade s mladima za daljnji razvoj osobnih prenosivih vještina i kompetencija.

ERASMUS+ KA2 STRATEŠKO PARTNERSTVO 01.08.2017. – 21.07.2019.

DRŽAVE PARTNERICE: HRVATSKA, GRČKA (IATAP – Technology and Human Resource Institute), MAĐARSKA (EMINA Palyaorientacios Alapitvany), ITALIJA (Fotmazione Co&So Network), PORTUGAL (Conceitos do Mundo – Associacao para a Promocao dos Direitos Humanos a do Desenvolvimento Sustenavel), RUMUNJSKA (DGASPC – Harghita – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita)

Osnovni cilj projekta je omogućiti lakši i uspješniji prijelaz u samostalan život mladima iz alternativne skrbi.

Specifični ciljevi:

 1. Podići svijest o teškoćama mladih iz alternativne skrbi u procesu prijelaza u samostalnost
 2. Promovirati najbolje prakse u radu s mladima koji izlaze iz skrbi
 3. Promovirati međunarodnu suradnju osoba koje rade s mladima
 4. Promovirati međusektorsku suradnju između organizacija i institucija koje su zadužene za razvoj životnih vještina mladih koji izlaze iz skrbi

Očekivani rezultati projekta:

 1. Pomoći mladima u procesu osamostaljivanja kroz razvoj osnovnih životnih vještina vezanih uz politička, ekonomska, građanska i interkulturalna znanja
 2. Pružiti podršku mladima u uspješnom prijelazu u neovisnost kroz primjenu metoda i alata razvijenih tijekom projekta
 3. Omogućiti osobama koje rade s mladima omogućiti primjenu znanja i vještina koje će mi pomoći u pružanju odgovarajuće podrške mladima koji izlaze iz skrbi

Osnovne aktivnosti:

 1. Provedba intervjua s mladima koji izlaze iz skrbi i onima koji rade s njima, kako bi se temeljem dobivenih rezultati napravio okvir za izradu trening programa
 2. Izrada online platforme za interaktivne igrice usmjerene razvoju potrebnih kompetencija za samostalan život
 3. Izrada 50 edukativnih igara (unaprjeđenje 10 kompetencija kroz 5 igara)
 4. Izrada trening programa usmjerenog uključivanju mladih u društvo i razvoju osnovnih životnih vještina
 5. Pilotiranje trening programa na dvije grupe mladih u svakoj od partnerskih zemalja
 6. Izrada trening materijala i alata namijenjenih osobama koje rade s mladima

 

Nositelj:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita, Rumunjska

 

Partneri:

Fundatia Centrul Educational Spektrum, Rumunjska

Formazione Co&So Network, Italija

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Mađarska

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Program Edukacijom i povezivanjem do zdrave zajednice provodi se u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u Lipiku i Domom za djecu i mlađe punoljetne osobe Vrbina u Sisku od 2016. – 2019.

Opći cilj je povećanje kvalitete usluga namijenjenih članovima obitelji u riziku.

Specifični ciljevi:

 1. Jačanje stručnih kapaciteta djelatnika ustanova socijalne skrbe za rad s obiteljima u riziku i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 2. Pružanje stručne potpore u radu djelatnika ustanova socijalne skrbe
 3. Umrežavanje i povezivanje različitih pružatelja usluga u lokalnoj zajednici radi unapređenja socijalnih usluga u zajednici i promicanje novih socijalnih usluga namijenjenih obiteljima u riziku i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Programske aktivnosti su:

 1. Edukacija za djelatnike domova:
 2. Jačanje socijalne mreže
 3. Osiguranje kvalitete rada i razmjena iskustava
 4. Osnaživanje i podrška djelatnicima partnerskih i suradnih ustanova

Projekt Znam i mogu provodi se u partnerstvu sa Srednjom školom Petrinja i Ekonomskom školom Sisak.

Opći cilj ovog projekta je pomoći nastavnicima i učenicima Srednje škole u Petrinji, okupljenih u učeničku zadrugu Bratovština i vježbeničku tvrtku te učenicima Ekonomske škole Sisak, u razvoju vlastitih potencijala i kreativnosti i prepoznavanju mogućnosti za poduzetništvo koje se nalaze u njihovoj zajednici te u olakšanju pristupa prilikom traženja posla mladima koji završavaju srednju školu.

Projektne aktivnosti:

1. Aktivnosti za izbor odgovarajućeg zanimanja

Provedba edukativnih radionica na teme:

 • Ispitivanje potencijala i interesa
 • Profesionalno informiranje
 • Informiranje o obrazovnim programima

Profesionalno usmjeravanje:

2. Aktivnosti za zapošljavanje:

Provedba edukativnih radionica na teme:

 • Pisanje životopisa
 • Priprema za poslovni intervju

3. Aktivnosti za samozapošljavanje i poduzetništvo:

Provedba edukativnih radionica na teme:

 • Od ideje do poslovnog plana
 • Upravljanje projektima
 • Izvori i mjere poticanja poduzetništva
 • Prodajne i prezentacijske vještine
 • Upravljanje ljudskim potencijalima.

Projekt se provodi od 2012. a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Pregled provedenih aktivnosti

Erasmus+ KA2 projekt Ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih svakodnevno se bore s problemom održavanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Mladi s tjelesnim invaliditetom, problemima u ponašanju ili intelektualnim teškoćama, mladi iz alternativne skrbi, mladi u teškim socioekonomskim okolnostima i manjine suočavaju se s teškim problemima u svom svakodnevnom životu koji mogu izazvati snažne osjećaje empatije, tuge, bespomoćnosti ili ljutnje kod osoba koje rade s njima. Ljudima koji rade s ranjivim skupinama mladih može biti vrlo teško pravilno se odmoriti nakon posla i ne razmišljati o mučnim problemima s kojima se suočavaju njihovi korisnici. Većina poslova i mnoga životna iskustva stvaraju određeni stupanj stresa, ali čini se da je ovaj problem još teži kod pojedinaca koji rade u emocionalno zahtjevnim okruženjima. Profesionalna sfera često se prelijeva u privatni život radnika, a radnik doživljava tzv. “burn-out” (izgaranje). Od iznimne je važnosti u ovakvim zanimanjima pronaći ravnotežu između radnog i privatnog života. S obzirom na nedostatak alata koji bi  ljudima koji rade s ranjivim skupinama mladih mogao pomoći da ublaže stres i osjećaje koji proizlaze iz tako emocionalno zahtjevnog rada, razvoj modernog alata koji je lako primjenjiv i jednostavan za upotrebu prijeko je potreban. Osobe koje nauče brinuti o svom mentalnom zdravlju moći će podučavati ove vještine i mlade ljude s kojima rade. Kad se usvoje, ove vještine čine naš svakodnevni život sadržajnijim i ugodnijim, čak i kada smo suočeni s teškim situacijama i okolnostima. Terapija prihvaćanjem i posvećenošću (Acceptance and commitment therapy – ACT) oblik je kognitivno-bihevioralnog tretmana, empirijski utemeljena psihološka intervencija koja koristi strategije prihvaćanja i pozornosti te strategije posvećenosti svojim vrijednostima i promjene ponašanja za povećanje psihološke fleksibilnosti. Psihološka fleksibilnost je sposobnost održavanja kontakta sa sadašnjim trenutkom bez obzira na neugodne misli, osjećaje i tjelesne senzacije, dok odabiremo buduća ponašanja na temelju situacije i osobnih vrijednosti. Studije pokazuju da je psihološka fleksibilnost povezana s kvalitetom života i mentalnom dobrobiti. Nažalost, tradicionalna psihoterapija licem u lice obično je preskupa ili nepristupačna osobama koje rade s ranjivim skupinama mladih, posebno onima koji žive u ruralnim ili siromašnim područjima. Kompjuterizirani kognitivno-bihevioralni tretmani pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju simptoma anksioznosti i depresije, kao i u razvoju zdravih načina nošenja sa stresom. Kroz ovaj projekt koristiti ćemo ovakav moderni pristup kako bismo omogućili većem broju ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih da nauče i implementiraju osnovne principe ACT tretmana za rad na sebi i u svom svakodnevnom radu s mladima.

Cilj ovog projekta je uvođenje vještina psihološke fleksibilnosti u prakse rada s mladima s ciljem osnaživanja profesionalnih kapaciteta ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih. Kao rezultat toga, moći će se uspješnije nositi sa stresom, zaštititi se od izgaranja i prenijeti te vještine mladim ljudima s kojima rade. Ovaj će se cilj postići razvojem inovativnog alata za povećanje psihološke fleksibilnosti koji će se sastojati od 2 dijela: kurikuluma radionica koji će se koristiti u sinergiji s mobilnom aplikacijom koja će sadržavati kratke vježbe temeljene na principima ACT terapije. Aplikacija će biti dostupna za korištenje na 3 različita načina: pojedinačno od strane ljudi koji rade s mladima, pojedinačno od strane mladih ili zajednički u grupnom radu.

Ciljna skupina ovog projekta su ljudi koji rade s mladima iz 5 partnerskih zemalja koje će sudjelovati u proizvodnji opisanog inovativnog alata, njegovu pilotiranju i širenju rezultata relevantnim dionicima. Razvijeni materijali testirat će se i revidirati na zajedničkoj obuci osoblja koja će biti organizirana za 15 osoba koje rade s mladima, koje će nakon toga provesti lokalno pilotiranje materijala. Kroz ove treninge, ljudi koji rade s mladima radit će na razvoju vlastite psihološke fleksibilnosti, a uz pomoć razvijenog inovativnog alata, te će vještine moći na sustavan i jednostavan način prenijeti mladim ljudima s kojima rade. Razvijeni kurikulum i mobilna aplikacija bit će slobodno dostupni na web stranici projekta, prevedeni na sve jezike partnerskih zemalja i široko distribuirani zainteresiranim dionicima koji žele razviti kvalitetnije načine suočavanja sa stresom i prenijeti ove vještine mladima s kojima rade. Očekivani dugoročni učinak ovog projekta je podizanje svijesti o stresu s kojim se ljudi koji rade s ranjivim skupinama mladih nose u svom svakodnevnom radu, o važnosti usvajanja zdravih načina suočavanja sa stesom i važnosti brige o vlastitom mentalno zdravlje za cjeloživotnu održivost, posebno u tako visoko zahtjevnom emocionalnom radu.  

Trajanje projekta: 1.9.2020. – 30.6.2022.  

Kooridnator projekta: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje  
Partneri na projektu:
Medoro scarl  
8Dgames
St. Patrick’s Mental Health Services
DGASPC HR    

Projekt se provodi na području dviju županija: u gradu Zagrebu, te na području Bjelogorsko-bilogorske županije (u Čazmi) u partnerstvu s Osnovnom školom Matka Laginje i Osnovnom školom Čazma.

 

Opći cilj projekta je prevencija i sprječavanje pojave neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom te ublažavanje njegovih posljedica.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 

 • Unaprijediti socijalne vještine djece, osvijestiti im problem nasilja, potaknuti empatiju i toleranciju te im ponuditi učinkovite načine suočavanja s nasiljem i nenasilnim načinima rješavanja sukoba
 • Upoznati roditelje s problemom nasilja među djecom, ponuditi im učinkovite načine prevencije i suočavanja s nasiljem te ih podučiti nenasilnim metodama odgoja djece
 • Pružiti individualnu savjetodavnu podršku djeci koja imaju iskustvo s nasiljem, bilo kao žrtve ili kao nasilnici, i njihovim roditeljima
 • Povećati kapacitete partnerskih škola i nastavničkih vijeća u prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom i suočavanju s počinjenim nasiljem

Projektne aktivnosti su:

 

 • Psihosocijalne i iskustvene radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta u razredima
 • Interaktivna predavanja za roditelje na temu vršnjačkog nasilja i nenasilnih metoda odgoja djece
 • Direktno individualno savjetovanje djece i njihovih obitelji kod kojih je uočena potreba za dubljim intervencijama
 • Stručna predavanja za učiteljska vijeća i stručne suradnike škola u partnerstvu

Projektom gradimo tematsku mrežu za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da povezujemo različite organizacije koje programski djeluju za mlade sa znanstvenicima, uključujemo akademsku zajednicu, gospodarstvo i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima. Mladima ovim projektom pružamo priliku da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima. Kroz različite edukacije i istraživanja, jačamo resurse organizacija civilnog društva koje rade s mladima i stvaramo održivost i prepoznatljivost rada s mladima.

Ciljevi projekta su:

 • Razviti dijalog između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja za aktiviranje mladih;
 • Jačati suradnju među svim ciljnim skupinama uključenim u projekt s ciljem postavljanja tematske mreže za mlade kao zagovaračke platforme prema donositeljima odluka na temelju donesenih smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih intervencija.

Aktivnosti projekta su: jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; znanstvena istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene; izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima; analize društvenog utjecaja predloženih intervencija; provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka.

Trajanje: od 1.11.2020. do 30.4.2023.

Tko financira? Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 3.564.946,59 kuna, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira (85%) iznos od 3.030.204,60 kuna.

Tko je u projektnom timu? Svjetlana Marijon kao voditeljica projekta predstavlja Udrugu ZAMISLI, a uz nju projektni tim čine predstavnici partnerskih organizacija.

Koji su očekivani rezultati?

 • 27 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora
 • 7 provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva
 • 3 provedena znanstvena istraživanja
 • 4 objavljena znanstvena članka
 • 2 objavljena stručna članka
 • 7 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 • 7 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • 25 održanih strukturiranih dijaloga različitih dionika i donositelja odluka

Partner: Ekonomska škola Sisak

Opći cilj projekta je pomoći nastavnicima i učenicima u razvoju vlastitih potencijala i kreativnosti i prepoznavanju mogućnosti za poduzetništvo koje se nalaze u njihovoj zajednici te u olakšanju pristupa prilikom traženja posla mladima koji završavaju srednju školu.

Specifični ciljevi su:

 1. promoviranje važnosti cjeloživotnog učenja i usmjeravanje mladih prema stjecanju dodatnih vještina i znanja
 2. razvoj kompetencija za izbor zanimanja te procjena radnog, stručnog i osobnog potencijala učenika
 3. razvoj vještina za traženje posla
 4. širenje poduzetničke kulture u školi kroz obrazovne procese neformalnog obrazovanja usmjerenog  poduzetništvu.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Aktivnosti za izbor odgovarajućeg zanimanja
 2. Aktivnosti za zapošljavanje:
 3.  Aktivnosti za samozapošljavanje i poduzetništvo


Projekt traje od 13. listopada 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine, a financiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekt je namijenjen obiteljima koje su se radi utjecaja potresa i pandemije suočili s većim psiho-emocionalnim problemima u funkcioniranju pojedinih članova i odnosa među članovima u obitelji. Usmjeren je jačanju otpornosti roditelja i djece na krizne situacije.

Opći cilj projekta je razvoj psihološke otpornosti i emocionalno osnaživanje obitelji za lakše suočavanje s kriznim situacijama

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Pružanje psihološke podrške roditelja i djece u stresnim i nepredviđenim situacijama
 2. Unaprjeđenje vještina kojima se brže i lakše uspostavlja kontrola i funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Projekt se provodi od rujna 2022. do kolovoza 2023. a financira ga Središnji državni ured za demografiju i mlade