Program podrške djeci u udomiteljskim obiteljima

CILJ(EVI) PROJEKTA:

Opći cilj programa: Unaprjeđenje i zaštita prava djece u udomiteljskim obiteljima

Specifični ciljevi:

  1. Adekvatna prilagodba udomljenog djeteta na život u udomiteljskoj obitelji i uspješno funkcioniranje u svakodnevnom životu
  2. Pružanje podrške udomiteljima za adekvatno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva djece
  3. Pružanje podrške stručnim djelatnicima centara za socijalnu skrb koji rade na području udomiteljstva.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  1. Aktivnosti podrške djeci iz udomiteljskih obitelji uključuju:

1.1. Individualno savjetovanje i/ili terapijski rad

1.2. Individualnu pomoć u učenju i savladavanju školskog gradiva

1.3. Psihodedukativne i socijalizacijske radionice

1.4. Rekreativne radionice

1.5. Izrada radne bilježnice „Knjiga život“

  1. Aktivnosti podrške udomiteljima i članovima obitelji uključuju:

2.1. Individualno savjetovanje za udomitelje i članove njihovih obitelji

2.2. Edukativno tematske grupe podrške udomiteljima

2.3. Zajedničke likovno-kreativne radionice za djecu i sve članove udomiteljskih obitelji

2.4. Organizacija godišnjih zajedničkih druženja udomiteljskih obitelji s područja triju gradova

  1. Aktivnosti podrške stručnim djelatnicima Centara za socijalnu skrb uključuju:

3.1. Supervizijski susreti za djelatnike centara za socijalnu skrb

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNERI NA PROJEKTU

su dvije udruge udomitelja:

Osmijeh djeteta koja okuplja udomitelje s područja Sisačko-moslavačke županije,

Veliko srce koja okuplja udomitelje s područja grada Čazme

i dva centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb Čazma

Centar za socijalnu skrb Daruvar.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.11.2016. – 31.10.2019.

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku