Profesionalna selekcija

Profesionalna selekcija odnosi se na pružanje stručne pomoći u «postavljanju prave osobe na pravo mjesto».

Ovaj proces obuhvaća kako cjelokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji način.

Nakon definiranja kriterija i odgovarajućeg profila kandidata provodimo niz psihologijskih ispitivanja i testiranja kako bi tvrtki pomogli u odabiru upravo onog kandidata koji najbolje odgovara radnom mjestu i zahtjevima tvrtke.

Proces profesionalne selekcije sastoji se od nekoliko koraka:

  • Detaljno upoznavanje sa potrebama poslodavca vezanih uz opis radnog mjesta i traženog profila radnika: a) opis posla; b) uvjeti rada; c) formalni kriteriji (stupanj i profil obrazovanja, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika i rada na računalu) i d) dodatni zahtjevi (poželjne osobine ličnosti, specifične vještine).
  • Kreiranje posebnog procesa selekcije za svako radno mjesto
  • Testiranje – odabrani kandidati potom pristupaju psihološkom testiranju sposobnosti i osobina ličnosti, kao i specifičnih karakteristika koje radno mjesto zahtjeva. Odabir testova zavisan je i sukladan sa zahtjevima radnog mjesta.
  • Intervju – kandidati koji postignu najbolje rezultate (sukladne traženom profilu) se pozivaju na intervju. Ovisno o poziciji na koju se aplicira, intervju traje obično od 20 do 45 minuta. Obvezan dio intervjua predstavlja i simulacija realne poslovne situacije koje radno mjesto zahtjeva, na osnovu čega se najbolje može predvidjeti konkretno snalaženje u radnim zadacima i vještine koje se od kandidata očekuju na konkretnom radnom mjestu. Intervju uvijek provodi više osoba s ciljem povećanja objektivnosti.
  • Finalna selekcija – nakon intervjua se odabire najuži krug (ovisno o kvaliteti prijavljenih kandidata i zahtjevima poslodavca), koji se u pisanom i usmenom obliku prezentiraju poslodavcu.
  • Izvješće o obavljenom testiranju – dobiveni rezultati psihologijske obrade prezentiraju se naručitelju u formi izvješća u pisanom, usmenom i elektroničkom obliku.