Podrška djeci u udomiteljskim obiteljima

Projekt Podrška djeci u udomiteljskim obiteljima namijenjen je udomljenoj djeci s većim emocionalnim teškoćama, problemima u ponašanju i teškoćama prilagodbe na novu sredinu kroz pružanje odgovarajuće potpore djeci i njihovim udomiteljima.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje i zaštita prava djece u udomiteljskim obiteljima.

Specifični ciljevi:

  • Adekvatna prilagodba udomljenog djeteta na život u udomiteljskoj obitelji i uspješno funkcioniranje u školskom okruženj
  • Podrška udomiteljima za adekvatno suočavanje sa specifičnim problemima udomiteljstva djece

Aktivnosti:

1) Individualno savjetovanje ili terapijski rad s udomljenom djecom – za onu djecu koja pokazuju veće teškoće u prilagodbi na novu životnu situaciju ili im nije pružena stručna pomoć i podrška u prevladavanju traumatskih iskustava radi se individualno savjetovanje i/ili terapijski rad.
2) Pomoć u učenju – za udomljenu djecu koja imaju teškoće u savladavanju školskog gradiva. Individualni rad – tehnike za lakše učenje i pamćenje, organizacija učenja, motivacija, mentalne mape i sl.
3) Grupni rad – psihodedukativne, socijalizacijske radionice za udomljenu djecu osnovnoškolskog uzrasta obuhvaća različite životne i socijalne vještine važne za udomljenu djecu:

  • Tko sam ja?
  • Upravljanje emocijama
  • Odnosi s drugima
  • Razvoj samopouzdanja
  • Postavljanje ciljeva i rješavanje problema
  • Organizacija slobodnog vremena

4) Individualno savjetovanje za udomitelje – onim udomiteljima koji se suočavaju s većim problemima u odgoju udomljene djece ili u odnosima u obitelji pruža se individualno savjetovanje

5) Edukativni sastanci udomitelja –udomiteljima se pruža potpora kroz tematska predavanja i razmjenu iskustva. Teme susreta uključuju probleme prilagodbe udomljenog djeteta, važnost odnosa udomljenog djeteta s biološkom obitelji, rad s agresivnom djecom, odnos udomitelja s biološkim obiteljima djece, emocionalne teškoće udomljene djece, odnosi udomljene i biološke djece, izvori podrške i sl.

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.