Skip to content

Podrška djeci u situacijama kada netko koga vole boluje od ozbiljne bolesti

U sklopu provedbe programa “Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima, koji je financiran od strane Ministarstva zdravstva, izradili smo publikaciju “Podrška djeci u situacijama kada netko koga vole boluje od ozbiljne bolesti”, kojom se nastoji pomoći i objasniti djeci ozbiljna bolest člana obitelji te kako se nositi sa izazovima koje novonastala situacija nosi sa sobom.

You may also like...