INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE I PSIHOTERAPIJA

OBITELJSKA MEDIJACIJA

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

PSIHOSOCIJALNE RADIONICE ZA DJECU

PSIHOLOŠKA PROCJENA

EVALUACIJA PROJEKATA

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN

Operativni plan 2021

 

 

 

Financijski plan 2021