O nama

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje osnovan je 27. srpnja 2006. godine s ciljem promicanja, provođenja, istraživanja i unaprjeđenja psihološke i psihosocijalne pomoći i podrške sa svrhom prevencije rizičnih ponašanja i poboljšanja kvalitete života pojedinaca, obitelji, skupina i društva.

Centar se bavi savjetovanjem i podukom djece, mladeži, odraslih, obitelji i organizacija sa svrhom rješavanja svakodnevnih problema i unapređenja kvalitete njihovog života. Nadalje, Centar organizira stručne seminare, tribine, tečajeve, radionice i predavanja.

Centar Sirius čini tim stručnjaka iz područja psihologije koji usko surađuju sa psihijatrima, socijalnim pedagozima, logopedima, socijalnim radnicima i likovnim pedagozima. Diplomirani ekonomisti provode programe osposobljavanja za poduzetništvo.

Vizija (zašto postojimo)

Stvaranje prepoznatljive organizacije koja će pridonositi razvoju humanog društva na način da svi njegovi članovi prepoznaju i razviju svoje pune osobne i profesionalne potencijale te time aktivo pridonesu dobrobiti cijele zajednice.

Misija (kako radimo-putovanje k cilju)

Razvoj psiho-socijalne i pedagoške podrške i pomoći svim članovima društva, s posebnim naglaskom na djecu i mlade, putem organiziranja i provođenja edukacija, savjetovanja i istraživanja.

Vrijednosti i načela djelovanja

Profesionalnost i etičnost
Radu s korisnicima potrebno je pristupiti odgovorno i stručno, poštujući etička načela i standarde profesije i pruženih usluga. Svoj rad temeljimo na visokim etičkim i pravnim standardima.

Prihvaćanje različitosti
Različitosti se pristupa kao bogatstvu i preduvjetu izgradnje humanog i demokratskog društva.

Humanost i ljudska prava
Kroz interakciju različitosti razvijamo nove oblike djelovanja temeljena na jednakosti dostojanstva i prava za sve članove društva.

Otvorenost za suradnju s drugima
Izgradnja humanog društva i njegovanje vrijednosti na kojima se ono temelji moguće je jedino suradnjom svih onih koji teže istom cilju.