Nasilje nikad nije rješenje

CILJ(EVI) PROJEKTA: Opći cilj projekta je prevencija nasilnog ponašanja među vršnjacima (eng. bullying) kod mladih s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju u dobi od 15 do 19 godina.

Specifični  ciljevi projekta:

 1. Osvještavanje mladih o raznim oblicima nasilja bilo u vršnjačkom okruženju u školi, tijekom provođenja slobodnog vremena ili u virtualnom okruženju.
 2. Razvoj praktičnih i iskoristivih tehnika nenasilne komunikacije i alternativnih postupaka u konfliktnim socijalnim situacijama.
 3. Pružanje uvida mladima u vlastite psihološke snage, slabosti, karakteristike i načine reagiranja, a sa svrhom boljeg nošenja sa zahtjevnim konfliktnim situacijama socijalnog realiteta.
 4. Pružanje direktnih, bliskih i pozitivnih modela i uzora kao poticaj na usvajanje zdravijih i kvalitetnijih životnih navika, vršnjačkih veza, boljih socijalizacijskih vještina.
 5. Poučavanje mladih neugrožavajućim društveno prihvatljivim načinima ostvarivanja individualnih potreba i ciljeva.
 6. Suradnja i poučavanje roditelja vještinama koje promiču vrijednosti odgovornog roditeljstva (učinkovita komunikacija s djetetom/mladom osobom, discipliniranje bez primjene nasilja..)
 7. Pružanje potpore nastavnicima i stručnim suradnicima škole u nošenju sa svakodnevnim izazovima posla

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Radionice za mlade – Trening o nenasilju (provest će se teme koje će učenike naučiti da prepoznaju nasilna ponašanja, da ih postanu svjesniji, da postanu sposobni uvidjeti perspektive i žrtve i nasilnika, da dobiju uvid u vlastite psihološke osobitosti te se upoznaju s tehnikama nenasilne komunikacije. Također, učenici će se upoznati s postupcima reagiranja u slučaju sudjelovanja ili svjedočenja nasilju, osvijestit će im se važnost tolerancije te se upoznati s opasnostima virtualnog svijeta.
 2. Predavanje za roditelje povodom Međunarodnog dana obitelji – tema: Problemi roditeljstva u današnjem društvu i mogući izvori podrške roditeljima
 3. Individualno savjetovanje mladih i roditelja – provoditi s roditeljima koji nailaze na psihičke poteškoće i probleme vezane uz odgoj djece, te s mladima koji iskazuju veće teškoće u funkcioniranju.
 4. Mentorska podrška mladima – u aktivnost uključeni volonteri-mentori, studenti društveno-humanističkih fakulteta čija je uloga pružanje direktni i pozitivnih modela i uzora kao poticaj na usvajanje kvalitetnijih životnih navika, vršnjačkih veza, socijalnih vještina i dr.
 5. Predstava Teatra Prestige povodom Dana ružičastih majica – Dana borbe protiv vršnjačkog nasilja
 6. Izrada predmeta s porukom protiv nasilja zajedno s učenicima školske zadruge „Dar-mar“
 7. Grupe supervizijske podrške za stručno osoblje škole s ciljem rasterećenja, podrške u nošenju sa svakodnevnim stručnim izazovima, razmjena iskustva i znanja, razvoj novih vještina te jačanje profesionalnog identiteta.
 8. Rad s volonterima-mentorima u obliku supervizije njihovog rada te individualne potpore.

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNER NA PROJEKTU: Srednja škola-Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci (01. rujna 2016. – 31. kolovoza 2017.)

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku