Skip to content

Mreža psihosocijalnih savjetovališta doprinijela osiguravanju kvalitete socijalnih usluga

Mreža psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku sudjelovala je u javnom savjetovanju oko prijedloga Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga. Standardi kvalitete opisuju kako trebaju izgledati kvalitetne socijalne usluge i predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalni usluga, čime se omogućuje precizna, a ujedno i transparentna evaluacija/vrednovanje svakog pojedinog pružatelja usluga.

E-savjetovanje se provodilo na portalu Vlade RH od 10. siječnja do 9. veljače 2023. u trajanju od 30 dana. Članice Mreže u svojem su komentaru istaknule kako pokazatelji kvalitete vezani uz pojedine standarde formulirani na ovaj način nisu u jednakoj mjeri, a pojedini uopće primjenjivi na sve pružatelje socijalnih usluga kao niti na same socijalne usluge. Kako bi se osigurala primjenjivost svih standarda kvalitete koje je moguće i potrebno primijeniti na pojedinog pružatelja socijalne usluge i pojedinu socijalnu uslugu, Društvo za psihološku pomoć u ime Mreže psihosocijalnih savjetovališta organizacija civilnog društva predložilo je da se u okviru ovog Pravilnika omogući i opcija odabira „nije primjenjivo“ prilikom procjene pojedinih standarda odnosno pokazatelja kvalitete na različitim razinama usklađenosti. Na taj će se način osigurati transparentnost i dostižnost onih standarda/pokazatelja koji pojedinu uslugu čine kvalitetnom, a pružatelju te usluge omogućiti realne smjernice u poboljšanju svoje djelatnosti i poslovanja te u konačnici osigurati dostupnu i kvalitetnu socijalnu uslugu korisnicima.

Komentar je i prihvaćen, čime su članice Mreže dale svoj doprinos zagovaranju održivosti i dostupnosti usluge psihosocijalnog savjetovanja.

Mrežu psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku trenutno čini 15 udruga iz Zagreba i Karlovca: Ambidekster Klub, Društvo za psihološku pomoć, Hrabri telefon, Iskra CES, Krijesnica, Psihološki centar Tesa, rehabilitacijski centar za stres i traumu, Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Sve za nju, Udruga Igra, Udruga roditelja Korak po korak, Udruga za unapređenje kvalitete života „Karika“ Karlovac, Udruga Zvončići, Udruženje Djeca prva i Ženska grupa Karlovac „Korak“.

Mreža je osnovana u okviru projekta „Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“, trogodišnjeg projekta koji Društvo za psihološku pomoć provodi od 1. siječnja 2021. godine, u suradnji s partnerskim organizacijama – Udruženjem „Djeca prva”, Institutom za razvoj tržišta rada, Gradom Zagrebom – Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centrom za socijalnu skrb Zagreb te udrugom NewSchool iz Norveške.

Projekt je usmjeren k poboljšanju kvalitete usluge psihosocijalnog savjetovanja za građane u riziku, prvo kroz osnivanje Mreže udruga koje pružaju psihosocijalnu uslugu savjetovanja na području Grada Zagreba, a zatim zajedničkim radom na zagovaranju održivosti i dostupnosti usluge psihosocijalnog savjetovanja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 149.999,40 €, od čega je 149.999,40 € osigurano kroz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva za psihološku pomoć i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

You may also like...