Mogu bolje od batina

Projekt je usmjeren razvoju i jačanju roditeljskih kompetencija te prevenciji tjelesnog kažnjavanja djece.

Opći cilj ovog projekta je razviti i ojačati roditeljske kompetencije i obiteljske odnose te prevenirati fizičko kažnjavanje djece.

Specifični ciljevi su:

  • promovirati pozitivno i odgovorno roditeljstvo te obiteljske vrijednosti
  • poučiti roditelje pozitivnim i učinkovitim odgojnim postupcima s ciljem zdravog psihosocijalnog razvoja djeteta
  • provoditi savjetovališni rad s roditeljima i obiteljima izloženima riziku (izostanak odgovornog roditeljstva, narušavanje djetetovog psihofizičkog razvoja i psihosocijalne prilagodbe, zanemarivanje, povreda i/ili nasilje nad djetetom i sl.).

Projektne aktivnosti su:

1) Provedba psihoedukativnih radionica za roditelje:

  • Izgradnja autoriteta bez primjene sile
  • Komunikacija umjesto batina
  • Discipliniranje djeteta bez primjene nasilja
  • Upravljanje sukobima
  • Nenasilan roditelj – nenasilno dijete

2) Individualno psihološko savjetovanje s roditeljima i obiteljima koji su upućeni od strane Centra za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnih ustanova a kod kojih je registriran izostanak odgovornog roditeljstva u smislu zanemarivanja ili primjene nasilja nad djetetom biti individualno savjetovani (po potrebi će se terapijski tretirati) kako izmijeniti dosadašnje neučinkovite obrasce ponašanja i roditeljske postupke.

3) Obiteljska medijacija – ova usluga se pruža obiteljima koje se susreću s teškoćama u komunikaciji i kojima je potreban poticaj i podrška neovisnog stručnjaka kako bi postigli dogovor o spornim pitanjima (nesuglasice oko odgoja djece, problemi u odnosu roditelja i tinejdžera, braće i sestra i sl.).

Projekt je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih.