Klub za zapošljavanje mladih Sisak

CILJ(EVI) PROJEKTA: Program je usmjeren sveobuhvatnom osnaživanju mladih s područja grada Siska koji nisu u sustavu obrazovanja ili nisu zaposleni u njihovom procesu zapošljavanja.

Cilj programa je povećati informiranost mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i nisu zaposleni, unaprijediti njihovu zapošljivost i pružiti ima znanja i vještine u području (socijalnog) poduzetništva.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1) Aktivnosti informiranja: individualno informiranje mladih, provedba informativnih kampanja na društvenim mrežama, kontinuirano online informiranje o temama iz područja zapošljavanja, realizacija i emitiranje radijskih emisija

2) Aktivnosti povećanja zapošljivosti: Provedba intenzivnog treninga za aktivno traženje posla prema metodologiji klubova za zapošljavanje mladih, individualno profesionalno savjetovanje, usmjeravanje i podrška, Provedba treninga pisanja projektnih aplikacija namijenjenih EU natječajima

3) Aktivnosti vezane uz (socijalno) poduzetničko obrazovanje: realizacija javnih tribina s gostovanjima lokalnih poduzetnika, Interaktivna predavanja o (socijalnom) poduzetništvu, Provedba treninga razvoja poduzetničkih vještina

NOSITELJ PROJEKTA: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

PARTNER NA PROJEKTU: Proni – Centar za socijalno podučavanje

TRAJANJE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2019.

DONATOR: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku