Izigrajmo nasilje

Projekt Izigrajmo nasilje namijenjen je djeci u dobi od 7- 14 godina starosti s područja grada Zagreba.

Opći cilj: Prevencija i sprječavanje pojave neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom te ublažavanje njegovih posljedica.

Specifični ciljevi:

  • Pružanje podrške djeci s uočenim nasilnim obrascima ponašanja i djeci prepoznatoj kao rizičnoj za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja kroz usvajanje primjerenih oblika ponašanja
  • Pružanje savjetodavne podrške djeci žrtvama nasilja
  • Pružanje savjetodavne podrške roditeljima djece s uočenim neprihvatljivim obrascima ponašanja, djece prepoznate kao rizične za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja i djece žrtava nasilja
  • Povećanje kapaciteta škole u prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom
  • Jačanje i povezivanje mreže okolinskih faktora (obitelj – škola) koji utječu na pojavu neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom
  • Edukacija nastavnika o prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom

Aktivnosti:

1) Psihosocijalne radionice – grupni rad s djecom s ciljem upoznavanja emocionalnih, kognitivnih i ponašajnih obrazaca djeteta, identificiranja potencijalnih problema, pružanja adekvatnog modela ponašanja te rada na usvajanju adekvatnih obrazaca u, za njih sigurnom i opuštenom okruženju.
2) Individualni rad s djecom s ciljem pružanja podrške djeci s uočenim neprihvatljivim obrascima ponašanja, djeci prepoznatoj kao rizičnoj za usvajanje nasilnih obrazaca ponašanja i djeci žrtvama nasilja.
3) Psihoedukativna radionica – Tko sam ja i kakav želim biti? A tko si ti i kakav želiš biti? Definiranje i izgradnja slike o sebi, upoznavanje sa pravima djeteta. Nedovoljno razvijena svijest o sebi utječe na razinu naše motivacije za učenjem i napredovanjem, ustrajanjem u poželjnim oblicima ponašanja, priklanjanju negativnim mišljenjima većine, odavanju neprihvatljivim oblicima ponašanja. Nedovoljno razvijena svijest o drugima utječe na razinu suosjećanja i mogućnost uživljavanja u tuđe emocionalno stanje.
4) Individualno savjetovanje roditelja koji nailaze na psihičke poteškoće i probleme vezane uz djecu prepoznatu kao rizičnu za usvajanje neprihvatljivih obrazaca ponašanja te djecu žrtve nasilja.

Projekt financira Grad Zagreb.

Povezane vijesti:

Besplatne radionice za osnovnoškolce! Prijave u tijeku!