FALEFOS – Family Learning in Foster Families

Projekt Falefos međunarodni je projekt koji provodi 7 zemalja članica Europske unije, a namijenjen je udomiteljima za djecu, biološkim roditeljima i socijalnim radnicima – djelatnicima timova za udomiteljstvo.

Opći cilj: daljnji razvoj udomiteljstva za djecu u procesu suradnje dva obiteljska sustava (udomitelji i biološki roditelji) kako bi se podupiralo učenje u obitelji u funkciji najboljeg interesa djeteta.

Specifični ciljevi:

 • Osvijestiti javnost o udomiteljstvu za djecu i udomiteljskim obiteljima
 • Upoznati javnost o problemima udomiteljstva za djecu
 • Unaprijediti suradnju između tri glavna aktera udomiteljstva (udomitelji, biološki roditelji, socijalni radnici)
 • Integrirati u sustav potrebe i zahtjeve ciljnih skupina s ciljem rada na poboljšanjima i novim pristupima
 • Omogućiti novu perspektivu u istraživanju učenja u obitelji i udomiteljstva
 • Usporediti sustave udomiteljstva u Europi i omogućiti međusobno učenje
 • Definirati uloge i odgovornosti ciljnih skupina kroz moguće/željeno uparivanje njihovih potreba i očekivanja

Aktivnosti:

 • Izrada analize potreba ciljnih skupina temeljem provedenih intervjua, fokus grupa i istraživanja u svim državama partnerima
 • Nastavno na rezultate analize potreba, za svaku ciljnu skupinu, razvoj kurikuluma edukativnih aktivnosti i pripadajućih materijala za učenje
 • Provedba edukacija za svaku ciljnu skupinu u svakoj od država uključenih u projekt
 • Izrada priručnika prilagođenih za svaku pojedinu ciljnu skupina.

Korisnici:

 • Udomitelji
 • Biološki roditelji
 • Socijalni radnici

Provoditelji projekta:
1) Jugend am Werk Steiermark GmbH (Austrija),
2) ARIADNE (Švicarska),
3) University of Siegen (Njemačka),
4) FormAzione Co&So Network (Italija),
5) Uniwersytet Łódzki (Poljska),
6) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Rumunjska) i
7) Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje (Hrvatska).

Projekt se provodi od listopada 2013. do listopada 2015. a financiran je iz sredstava Europske unije, Lifelong Learning Programme.

Sve pojedinosti o projektu možete pronaći putem Internet stranice: www.falefos.eu

Povezane vijesti:

Četvrti sastanak projektnog tima u Zagrebu

Prva radionica za udomitelje

Radionica za roditelje čija djeca su smještena u udomiteljske obitelji

Druga edukativna radionica za socijalne radnike

Prva edukativna radionica za socijalne radnike

Završno izvješće: Analiza potreba/očekivanja bioloških obitelji, udomiteljskih obitelji i socijalnih radnika

Sastanak partnera