Evaluacija projekata

Želite stručno i kvalitetno provedenu evaluaciju?

Provodite projekt financiran od strane EU, a donator zahtijeva provedbu vanjske evaluacije?

Ne znate kako procijeniti učinkovitost vaših programa ili projekata?

Niste sigurni što i kako mjeriti, koje podatke prikupiti i kako ih statistički obraditi?

Čemu služi evaluacija?

Evaluacija služi za vrednovanje i procjenu učinka, utjecaja, isplativosti, određene aktivnosti, skupa aktivnosti, projekta, programa i ostalih društvenih intervencija.

Zašto se evaluacija provodi?

U zadnje vrijeme javlja se potreba, a sve više i obveza propisana od strane donatora (ponajviše u nevladinom sektoru) za provođenje vanjske evaluacije koju u svojoj biti karakterizira visoka objektivnost, neutralnost i nepristranost. Unatoč činjenici da evaluacijske studije imaju raznovrsne ciljeve i predmete evaluacije, njihova motivacija je univerzalna, a odnosi se na bolje razumijevanje vlastitog rada s ciljem njegovog poboljšanja u budućnosti.

Kako se provodi i kako dolazimo do rezultata?

Osnovna postavka koja bi se trebala poštivati pri osmišljavanju i provedbi evaluacije jest temeljiti procjenu na jasno i objektivno mjerljivim indikatorima. Indikatori se oblikuju i prikupljaju u odnosu na postavljene ciljeve evaluacije. Npr. indikatore mogu činiti procjene zadovoljstva ili korisnosti sudionika neke radionice, test znanja nakon provedene edukacije, broj sudionika neke aktivnosti, broj izvedenih aktivnosti, certifikati programa dobivenih od nadležnih institucija i sl. S obzirom na vrstu indikatora, odnosno podataka koji se prikupljaju u evaluaciji, možemo razlikovati kvantitativne i kvalitativne metode:

Kvalitativne: dubinski intervjui, fokus grupe, strukturirani, polustrukturirani intervju, kvalitativno opažanje

Kvantitativne: anketa, upitnik, online anketa, anketa putem pošte ili e-mail-a, testiranja znanja, kompetencija, vještina, kvantitativno opažanje

Kvantitativne metode sa sobom nose veću objektivnost i provjerljivost, mogućnost jasnijih prikaza rezultata, mogućnost usporedbe s postavljenim referentnim točkama. Kvalitativne metode se obično temelje na slobodnijim iskazima sudionika evaluacije, njihovim dojmovima, opisima, iskustvima. Svaka evaluacijska studija svoj potpuni smisao dobiva izvještavanjem o provedenim postupcima i rezultatima. U izvještaju je važno na sažet, jasan način izložiti tijek provedbe evaluacije i najvažnije implikacije po predmet studije. I u ovom zadnjem dijelu evaluacije bitno je ponašati se participativno: izvještavati o preliminarnim podacima, davati sugestije i „u hodu“, blisko surađivati sa svim sudionicima evaluacijskog procesa.

Koja je tu korist za vas?

Za kraj je važno naglasiti kako se svakom evaluacijskom procesu treba individualno pristupati. U većini slučajeva radi se o studijama koje trebaju biti prilagođene specifičnim zahtjevima projekta ili aktivnostima kako bi dobivene informacije bilo što potpunije, korisnije i točnije za sve sudionike u procesu. Evaluacija stoga čini sastavni dio svih procesa u organizaciji, a sve s ciljem njihove optimizacije.

Obratite nam se ako vam je potrebna pomoć pri izvođenju evaluacije, stručna konzultacija pri planiranju istog, nezavisni vanjski stručnjak ili   kompletno rješenje.