Skip to content

ESF Znanjem do zdravlja- brošura za volontere

U sklopu projekta ESF Znanjem do zdravlja predstavljamo vam brošuru za volontere za rad sa onkološkim bolesnicima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra Sirius.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

You may also like...