Centar u Lipiku

Naziv programa: Centar u Lipiku

Program se provodi na području grada Lipika

Opći cilj programa: razvoj i unaprijeđenije  socijalnih usluga namijenjenih članovima obitelji u riziku i djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Specifični ciljevi:

 1. Jačanje stručnih kapaciteta djelatnika ustanova socijalne skrbe za rad s obiteljima u riziku i djecom i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 2. Pružanje stručne potpore radu djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici
 3. Razvoj novih i inovativnih usluga za djecu i mlade iz rizičnih obitelji i onih bez odgovarajuće roditeljske skrbi

 

Programske aktivnosti:

 1. Edukacija za djelatnike Centra uz mogućnost uključivanja djelatnika Centra za socijalnu skrb

Tematske cjeline:

 • Rad s obiteljima u riziku
 • Rad s udomiteljskim obiteljima
 • Edukacije će se provoditi putem jednodnevnih radionica

 

 1. Razvoj novih usluga za djecu i mlade

Tematske cjeline

 • Mindfulness radionice za djecu s problemima
 • Mindfulness edukacija za djelatnike
 • Ciklus glazbeno-terapijskih radionica bubnjanja u koje će biti uključena i djeca iz zajednice koja nisu korisnici Centra
 • Psihoedukativne radionice za jačanje samopouzdanja, samopoštovanje i asertivne komunikacije
 • Osnivanje i vođenje debatnog kluba

 

 1. Osnaživanje i podrška djelatnicima Centra
 • Supervizija za djelatnike Centra

 

Trajanje programa: 1.6.2020. – 31.5.2023.

Partner: Centar za pružanje usluga u zajednici, Lipik

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike