CARECOMP

Projekt Competence Development For Carers And Educators Of Children In Foster Care In The Context Of Transition From Institutional To Community Based Care, skraćenog naziva CareComp međunarodni je projekt kojeg provode 4 zemlje članice EU, a namijenjen je odgajateljima i udomiteljima djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Ciljevi projekta: razvoj kompetencija odgajatelja i udomitelja za djecu, razmjena i širenje znanja među državama partnerima u području izvan institucionalne skrbi za djecu i prihvaćanje najboljih modela edukacije odgajatelja i udomitelja.

Projektne aktivnosti:

  • Ispitivanje potreba, znanja i kompetencija odgajatelja i udomitelja
  • Izrada baze podataka modela dobre prakse, metoda i materijala
  • Izrada edukacijskog paketa za udomitelje i odgajatelje
  • Provedba edukacije za udomitelje i odgajatelje

Provoditelji projekta:
1) Jugend am Werk Steiermark GmbH (Austrija),
2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Rumunjska)
3) Fundaţia ”Centrul Educaţional Soros” (Rumunjska)
4) Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Mađarska) i
5) Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje (Hrvatska).

Projekt se provodi od rujna 2014. do rujna 2016. a financiran je iz sredstava Europske unije, Erasmus +.

Više o CareCompu možete saznati na web stranici: http://www.carecomp.eu/

 

Završno izvješće: Analiza sustava skrbi za djecu u zajednici i udomiteljstva za djecu / Analiza potreba za dodatnim osposobljavanjem pomoćnih odgajatelja, odgajatelja i udomitelja

3. Newsletter CareComp – hrvatski

Završna konferencija CareComp projekta

Pilot edukacija Suradnja s biološkim roditeljima – Vrbovec

Pilot edukacija Prevencija stresa i burnouta – Dječji dom Klasje

Pilot edukacija “Poteškoće u učenju i motivacija za učenjem” – Dječji dom Vrbina, Sisak

2. Newsletter CareComp  – hrvatski

Međunarodni trening trenera za udomitelje, odgajatelje i pomoćne odgajatelje

1. Newsletter CareComp – hrvatski

Analiza potreba – kratak pregled

CareComp brošura