Skip to content

Monthly Archive: prosinac 2023

VR Kompas – besplatni webinari za roditelje

sklopu projekta “VR Kompas – prevencija nasilja među mladima” – Centar Sirius organizira 2 besplatna webinara! 1. Kako razvijati emocionalnu pismenost kod svoje djece – 08.12. u 18 sati na platformi Zoom 2. Izazovi u odgoju tinejdžera – 15.12. u 18 sati na platformi Zoom Obavezna registracija na linku: https://forms.gle/q17kdAHKVaDwZSX68 Webinari su namijenjeni roditeljima djece i adolescenata, a održat će ga Adrijana Al-Nidawi, mag.act.soc. stručna suradnica Centra Sirius, u sklopu projekta „VR Kompas – Prevencija nasilja među mladima“. Projekt...

Radionice profesionalnog usmjeravanja u Sisku i Kutini

Tijekom listopada i studenoga 2023. godine odradili smo 2-dnevne radionice profesionalnog usmjeravanja s učenicima Tehničke škole Sisak, Industrijsko-obrtničke škole Sisak, Srednje škole Glina i Tehničke škole Kutina. Radionice su se održavale u sklopu projekta „Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novim i inovativnim znanjima i vještinama“, čiji je nositelj Tehnička škola Sisak, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ugovor broj UP.03.3.1.04.0010.. Projekt ima...