Skip to content

Monthly Archive: siječanj 2021

Mreža za aktivaciju mladih – Poziv za sudjelovanje u fokus grupama

Udruga Zamisli uz još 15 partnerskih udruga, Ekonomski institut Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu provodi projekt pod nazivom Mreža za aktivaciju mladih. Cilj projekta je izgraditi mrežu za podršku mladima u procesu uključivanja u život zajednice, a sve kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. Kako bi postigli što bolji rezultat, projekt predviđa provođenje sveobuhvatnog istraživanja kako bi se detektiralo s kojim problemima i nedostatcima se...

Znam i mogu – individualno profesionalno usmjeravanje

Tijekom jedanaestog izvještajnog razdoblja provedena je aktivnost individualnog profesionalnog usmjeravanja za 16 učenika škola partnerskih organizacija. Navedena aktivnost se sastojala od sljedećih pod-aktivnosti: prvi individualni susret s učenikom – proveden je početni intervju tijekom kojeg su prikupljeni relevantni podaci o učenikovom školskom uspjehu, odnosu prema školovanju i procesu učenja, ispitane su obrazovne aspiracije, upoznatost sa sustavom visokog obrazovanja, vizija o budućem zanimanju i/ili radnom mjestu, procjena njihovih vlastitih snaga, vještina,...

Mreža za aktivaciju mladih

S početkom siječnja, započinje i naš aktivan doprinos projektu Mreža za aktivaciju mladih odobren u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Bez infrastrukturne podrške i sustavne komunikacije s mladima, poticanja mladih na djelovanje u najranijoj dobi i kontinuiranog rada s njima, niti jedno društvo nema aktivne mlade u zajednici. Rad s mladima je preduvjet njihove aktivacije. Ovim projektom se  gradi ...

Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima – prijave za besplatno psihološko savjetovanje

  Program “Psihološka pomoć onkološkim bolesnicima” zajednički je program Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius i Hrvatske lige protiv raka, a financira ga Ministarstvo zdravstva. Program se provodi od siječnja 2020. do prosinca 2022. Cilj programa je unaprijediti i očuvati zdravlje oboljelih od zloćudnih bolesti i članova njihovih obitelji pružanjem potrebne psihosocijalne pomoći i podrške. Ukoliko ste zainteresirani za besplatno psihološko savjetovanje možete iskazati svoj interes putem našeg...