Skip to content

Usluge za djecu

Potrebna vam je stručna procjena i pomoć prilikom problema u psihološkom funkcioniranju djeteta i/ili psihosocijalnom razvoju, pomoć u odabiru odgovarajuće škole ili studija, teškoća u svladavanju školskog gradiva…


Psihološka procjena djeteta uključuje niz postupaka temeljem kojih dječji psiholog donosi zaključak je li riječ o normalnom psihološkom razvoju ili su prisutna određena odstupanja u pojedinim razvojnim područjima.

Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.
Ovisno o dobi djeteta, procjenjuju se:

 • cjelokupni psihomotorni razvoj
 • kognitivne sposobnosti
 • socioemocionalni razvoj
 • grafomotorika
 • verbalno razumijevanje
 • pažnja i hiperaktivnost.

Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

 • sveobuhvatni intervju s roditeljima djeteta
 • intervju s djetetom na način primjeren dobi i intelektualnom statusu djeteta
 • testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
 • pisani nalaz i mišljenje
 • povratna informacija uključuju uputu i smjernice na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).

Individualan terapijski rad s djetetom provodimo tehnikama dječje integrativne psihoterapije.

Cilj integrativne dječje terapije je da djeca kroz različite integrirane tehnike dobiju priliku iskazati svoju kreativnost i doživjeti sebe na drugačiji, a opet zaštićen način. Kroz igru, glumu, crtanje, plastelin, pričanje priče, imaginaciju i vođene fantazije djeca najlakše uče o sebi, drugima i svijetu koji ih okružuje.

Glavni cilj, bez obzira na simptome, jest pomoći djetetu da vrati prijašnju razinu funkcioniranja, poboljša samopoštovanje i samopouzdanje te da razvije strategije suočavanja s problemom. To se najčešće odvija na suptilne načine, ali se učinci mogu uočiti u djetetovom dnevnom funkcioniranju.

Kako dijete uključiti u dječju integrativnu terapiju?

Uvodni susret obavlja se samo s roditeljima i obično traje 60 minuta. Ukoliko je moguće, dobro je da na uvodni razgovor dođu oba roditelja. Osim osnovnih informacija, pričat ćemo o poteškoćama Vašeg djeteta, njegovom razvoju i obiteljskoj dinamici te svemu onome što Vam se čini značajnim.

Drugi susret namijenjen je upoznavanju psihologa s djetetom i obično traje između 30 i 45 minuta.

Na temelju susreta s roditeljima i djetetom, psiholog predlaže oblik rada koji bi bio najprimjereniji za pojedino dijete. Ukoliko su dijete, roditelji i psiholog suglasni da dijete sudjeluje u dječjoj terapiji zaključuju terapijski sporazum kojim su definirana prava i obveze roditelja i psihologa.

Budući da se u školama najčešće ne posvećuje dovoljno pažnje podučavanju vještinama učenja, velik broj učenika i studenata ne postiže željeni školski uspjeh upravo iz razloga što ne znaju kako učiti.

Kroz pet individualnih i/ili grupnih susreta učenici i studenti razvit će vještine lakšeg pamćenja informacija, povezivanja dijelova gradiva u smislene cjeline, izlaganja pred drugima te planiranja vlastitog učenja. Polaznici će naučiti kako efikasnije učiti, neovisno o sadržaju samog gradiva.

Tijekom 5 susreta polaznici savladavaju sljedeće tematske cjeline:

 1. Organizacija vremena i učenja
 2. Tehnike lakšeg usvajanja i zapamćivanja gradiva
 3. Metode povećanja koncentracije
 4. Motivacija za učenje
 5. Tehnike svladavanja treme pred usmeno ispitivanje

Individualni način rada uključuje 5 susreta po 45 minuta.

Grupni rad odvija se u grupama do najviše 6 učenika te uključuje 5 susreta po 2 sata.

Program se održava u Siriusu, Bužanova 10, 10000 Zagreb.

Prijave za sudjelovanje (individualno i/ili grupno) zaprimaju se putem prijavnog obrasca kojem možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://goo.gl/forms/EcplPDQeIGR6Ash43

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-maila: djeca@centar-sirius.hr ili telefona: 01/6701 224.

 

Pomoć u učenju održava se prema predbilježbama i potrebama korisnika i besplatna je za djecu iz jednoroditeljskih obitelji.

Prijave na ciklus radionica moguće su tijekom cijele školske godine. Za sudjelovanje na radionicama, prijavite svoje dijete putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Dječji socijalni razvoj obuhvaća ponašanja, stavove i afekte sjedinjene u dječjoj interakciji s odraslima i vršnjacima. Prikladan socijalni razvoj zahtjeva razumijevanje i poznavanje normi, pravila i vrijednosti zajednice u kojoj živi, kao i ovladavanje umijećima nužnim za djelotvornu interakciju unutar te zajednice.

Dijete koje je to uspjelo, razvilo je vještine socijalne kompetencije. Hoće li dijete biti socijalno kompetentno ili ne, ovisi o njegovoj sposobnosti regulacije emocija, poznavanju i razumijevanju okoline, socijalnim vještinama te njegovoj sposobnosti da se ponaša u skladu s tim spoznajama.

Osnovne socijalne vještine čine vještine slušanja, lijepog i odvažnog govora, traženja pomoći i naklonosti od drugih.

Vještine povezane s funkcioniranjem u grupi uključuju postavljanje pitanja, čekanje na red i uključivanje u igru, prikladno slijeđenje uputa i prekidanje govornika, traženje prijatelja za igru i pružanje pomoći drugima.

Prikladno postupanje s osjećajima čine vještine razumijevanja vlastitih i tuđih osjećaja, postupanje sa strahom, razgovor o vlastitim i tuđim emocijama, a vještine povezane s djetetovim postupanjem u stresnim situacijama odnose se na sposobnost opuštanja, iskrenost, prihvaćanje gubitka itd.

Alternative za agresivno ponašanje čine djetetove vještine postupanja s ljutnjom, odlučivanje je li nešto u redu ili ne, vještine rješavanja problema i prihvaćanje posljedica.

Psihosocijalne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, poticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.
Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Kroz program radionica kod djece se radi na:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• iskazivanju osjećaja i nenasilno rješavanje sukoba
• tehnikama relaksacije
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 550 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Voditeljica: Ana Vučer, prof.soc.ped.

Termini: Djeca će biti raspoređena u 3 grupe, po dobi. O točnom datumu početka radionica bit ćete obavješteni putem e-maila u najkraćem mogućem roku; čim se formiraju grupe.

Prijave: Prijavite svoje dijete na novi ciklus radionica putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Informacije: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.:  01/6701224 ili nam se javite na e-mail: djeca@centar-sirius.hr

“Školica”

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu djeteta. Da bi dijete što bezbolnije prebrodilo promjene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema djeteta za školu.

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti iznimno stresnim za dijete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

Program “Školica” priprema je djeteta za školu kroz interaktivne igre i djeci zanimljive sadržaje. Program je namijenjen predškolskoj djeci od 5 – 7 godina starosti.

Kroz program radionica kod djece se radi na sljedećem:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• razvoju predvještina čitanja i pisanja
• poticanju zainteresiranosti za slova
• razvoju djetetova rječnika i vještina izražavanja
• iskazivanju osjećaja i nenasilnog rješavanje sukoba
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od ukupno 5 ili 10 susreta, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 650 kn (za ciklus od 5 radionica) ili 1100 kn (za ciklus od 10 radionica)

Informacije i prijave: Za sve dodatne informacije i prijave nazovite nas na br.: 091/2137-42401/6701224 ili nam se javite na e-mail: sanja@centar-sirius.hr

Povezane vijesti:

Kako razvijati pažnju i koncentraciju djece

Što je profesionalno usmjeravanje?

Profesionalno usmjeravanje skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različitio doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.

Narudžba za profesionalno usmjeravanje

Ukoliko ste zainteresirani za profesionalno usmjeravanje u Centru Sirius, molimo Vas da popunite ovu prijavnicu , a mi ćemo Vam se povratno javiti najkasnije 2 radna dana nakon što zaprimimo Vašu prijavu.

Poveznica na prijavnicu:

Zašto je važno profesionalno usmjeravanje?

U radu provedemo jednu trećinu svog života, radimo 7 do 8 sati na dan, 5 ili 6 dana u tjednu, 35 do 40 godina. Raditi posao koji nas veseli i u kojem smo uspješni od neizmjerne je važnosti za čovjekovu sreću. Stoga je odabir primjerenog zanimanja jedna od najvažnijih životnih odluka.

Kada se odlučiti na profesionalno usmjeravanje?

 •     Kada želite saznati koje je zanimanje za vas primjereno
 •     Kada želite odabrati odgovarajuću srednju školu/fakultet
 •     Kada želite potvrditi svoj izbor
 •     Kada želite saznati koje su vam sposobnosti najrazvijenije
 •     Kada želite promijeniti zanimanje

Što profesionalno usmjeravanje uključuje?

 • Psihologijsko testiranje različitih intelektualnih sposobnosti – verbalno, numeričko, apstraktno, spacijalno i mehaničko rasuđivanje te poznavanje gramatike i pravopisa povezanih s aktivnostima unutar različitih zanimanja. Naime, što su sposobnosti za neko zanimanje veće, veća je i vjerojatnost da ćemo trebati manji angažman za postizanje uspjeha i doživljavati manje neuspjeha u radu. Zamislite pjevača bez sluha ili pak televizijskog voditelja koji nema dobre verbalne sposobnosti pa svako malo zamuckuje i zastajkuje u govoru. Svako zanimanje traži različite sposobnosti koje određuju pojedinčev domet u uspješnosti obavljanja posla.
 • Testiranje osobina ličnosti – dominantne osobine ličnosti, uobičajene obrasce ponašanja i reagiranja te zainteresiranost za učenje i usvajanje novih znanja. Ako ste zatvoreni, povučeni i ne uživate u društvu većeg broja ljudi, bolje će vam odgovarati poslovi koje morate obavljati samostalno i koji ne uključuju mnoštvo kontakata s drugima.
 • Testiranje profesionalnih interesa – interesi se odnose na ono što nam se sviđa, što nam je ugodno i u čemu uživamo. To su aktivnosti kojima se bavimo, predmeti koji nam se sviđaju i sve ono što nam je zabavno, uzbudljivo ili izazovno. Interesi nam pomažu da bolje upoznamo same sebe i lakše donesemo odluku o vlastitom zanimanju ili karijeri.
 • Razgovor s psihologom – savjetovanje vezano uz odabir i realizaciju zanimanja.
 • Pisano izvješće o rezultatima testiranja – dobiveni rezultati psihologijske obrade prezentiraju se pojedincu, odnosno učeniku i roditeljima usmeno i pisano u formi izvješća.