Psihosocijalne radionice za osnovnoškolce

„Primijeti, nauči, udahni“

Dječji socijalni razvoj obuhvaća ponašanja, stavove i afekte sjedinjene u dječjoj interakciji s odraslima i vršnjacima. Prikladan socijalni razvoj zahtjeva razumijevanje i poznavanje normi, pravila i vrijednosti zajednice u kojoj živi, kao i ovladavanje umijećima nužnim za djelotvornu interakciju unutar te zajednice.

Dijete koje je to uspjelo, razvilo je vještine socijalne kompetencije. Hoće li dijete biti socijalno kompetentno ili ne, ovisi o njegovoj sposobnosti regulacije emocija, poznavanju i razumijevanju okoline, socijalnim vještinama te njegovoj sposobnosti da se ponaša u skladu s tim spoznajama.

Osnovne socijalne vještine čine vještine slušanja, lijepog i odvažnog govora, traženja pomoći i naklonosti od drugih.

Vještine povezane s funkcioniranjem u grupi uključuju postavljanje pitanja, čekanje na red i uključivanje u igru, prikladno slijeđenje uputa i prekidanje govornika, traženje prijatelja za igru i pružanje pomoći drugima.

Prikladno postupanje s osjećajima čine vještine razumijevanja vlastitih i tuđih osjećaja, postupanje sa strahom, razgovor o vlastitim i tuđim emocijama, a vještine povezane s djetetovim postupanjem u stresnim situacijama odnose se na sposobnost opuštanja, iskrenost, prihvaćanje gubitka itd.

Alternative za agresivno ponašanje čine djetetove vještine postupanja s ljutnjom, odlučivanje je li neštu u redu ili ne, vještine rješavanja problema i prihvaćanje posljedica.

Psihosocijalne radionice „Nauči, primijeti, udahni“ namijenjene su djeci nižih razreda osnovne škole i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, poticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške.
Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.

Kroz program radionica kod djece se radi na:

• razvoju koncentracije i ustrajnosti u određenoj aktivnosti
• razvoju vještina u ophođenju s drugima
• iskazivanju osjećaja i nenasilno rješavanje sukoba
• tehnikama relaksacije
• poticanju prijateljstva i međusobnog uvažavanja
• razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi.

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim, zatvorenim grupama od 4-8 polaznika

Trajanje: Radionice se održavaju jednom tjedno (naknadno dogovor oko termina) tijekom cijele školske godine.

Informacije o prijavi na sljedećoj poveznici: 

Radionice osnovnoškolci 2016.- završetak i prijave za novi ciklus

Prijave za novi ciklus radionica za osnovnoškolce 2016.godina

Prijave u tijeku!